Skip to main content

Vår tids hälsoutmaningar för föräldrar och barn

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 09:42 CET

Den 9 februari inleds Västerbottens läns landstings Salutdagar, en satsning på utbildning för alla som jobbar med barnhälsovård, mödrahälsovård, på familjecentral, i folktandvården eller på öppen förskola.

Årets dagar ges på tre orter i länet och innehåller aktuella föreläsningar med forskare från Umeå universitet, information om det senaste inom Salut-satsningen samt möjlighet till att utbyta erfarenheter.

Dagens programpunkter:

  • Barns munhälsa – om barnen själva fick bestämma
  • Debatten kring fluor – hur kan vi bemöta oroliga föräldrar?
  • Normen om ett gott föräldraskap
  • Föräldrastöd online – hur når vi föräldrarna där de är?
  • Små barn och nätet – forskningsläget och debatten

– I år lyfter vi flera aktuella frågor som föräldrar brottas med. Genom att stärka personalen i mötet med familjerna kan föräldrarna få stöd i att välja bland alla hälsobudskap som de stöter på. I slutändan hoppas vi att barnen får bättre hälsa och att föräldrarna känner sig tryggare, säger Eva Eurenius, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting.

Tid och datum: Torsdag den 9 februari. Klockan 09.00–16.00.

Plats: Folkparken, Skellefteå.

Press och medier hälsas varmt välkomna att delta under dagen!

Fakta:
Salut-satsningens mål är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början hos de blivande föräldrarna under graviditeten.

Syftet är att förebygga ohälsa i form av övervikt och karies samt att främja trygga och goda uppväxtvillkor, goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Salutdagar hålls även i Lycksele, 14 februari på Ansia samt i Umeå, 22 februari på Nolia.

Mer information
Eva Eurenius, hälsoutvecklare 070-680 59 64
Anneli Ivarsson, barnläkare 070-355 77 46
www.vll.se/salutsalut@vll.se

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikatör
076-842 70 70

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum