Skip to main content

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 13:00 CET

Om två år ska Västerbottens läns landsting tillsammans med samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal och satsar nu brett för att nå detta mål.

Västerbotten hyr idag in framförallt läkare och specialistsjuksköterskor inom främst primärvårdens hälsocentraler och sjukstugor samt inom psykiatrin och de opererande verksamheterna.

– För att långsiktigt kunna ge en trygg och säker vård till våra patienter behöver vi en stabil bemanning med egen personal. En framgångsfaktor är att alla verksamheter hjälps åt. Vi är en grupp med verksamhetsföreträdare och specialisstöd som håller på att ta fram en handlingsplan för de kommande två åren, berättar Håkan Larsson, primärvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

För att inte riskera en försämrad tillgänglighet så kommer inhyrningen av personal att trappas av successivt under de två närmaste åren.

Många åtgärder
Handlingsplanen kommer att innehålla ett brett spektrum av åtgärder för att rekrytera, behålla och utveckla personal och att utveckla vården med bland annat nya arbetsformer och samarbeten.

Att bli oberoende av hyrpersonal är viktigt både för patienterna som vill ha en trygg och säker vård samt för att personalens arbetsmiljö och villkor ska bli så bra som möjligt. För att nå dit krävs en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten.

– Vi måste jobba med många frågor samtidigt och det är minst lika viktigt att vi kan behålla den personal vi har som att rekrytera nya medarbetare. Det betyder att exempelvis förändrade arbetssätt, kompetensutveckling och karriärvägar är viktiga bitar i detta pussel, säger Johanna Näslund, HR-direktör i Västerbottens läns landsting.

Till detta kommer att det även är dyrare att ha inhyrd personal i stället för egna medarbetare. Den merskostnad som sparas in kan göra större nytta i den direkta vården.

Hela Sverige tillsammans
Samtliga landsting och regioner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör nu en gemensam satsning för ett oberoende av inhyrd personal. Det finns också goda erfarenheter, bland annat från vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen, som efter ett brett och omfattande arbete nu är oberoende av hyrläkare.

Åtgärderna är både kort- och långsiktiga och på nationell och – framför allt – regional nivå.

Samtliga landsting och regioner arbetar nu mot det gemensamma målet – att senast den 1 januari 2019 bli oberoende av inhyrd personal.

– Vi har en stor uppslutning i verksamheten för att lyckas med uppgiften. Det är otroligt positivt och bäddar för framgång. Arbetet kommer att följas upp regelbundetså att det går i rätt riktning. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårddirektör i Västerbottens läns landsting.

Mer information
Håkan Larsson, primärvårdsdirektör, 072-545 70 71.
Johanna Näslund, HR-direktör, 073-077 38 53.
Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårddirektör, 070-514 45 32.

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikatör
076-842 70 70

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum