Skip to main content

Vårdpersonal och chefer besöker SANKS för att lära sig mer om samisk hälsa

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 09:12 CET

Representanter från Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen reser den 7-8 januari till norska SANKS – Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa. Syftet är att lära sig mer om hur vården kan arbeta för att stärka den psykiska hälsan hos samer.

En av deltagarna är Peter Bergman, primärvårdssamordnare i Norrbottens län:

– Det är oroande att samer upplever en sämre psykisk hälsa än svenskar. Primärvården står ofta för det första mötet med patienten och kan vi stärka kunskapen om den samiska kulturen, så kan vi samtidigt förbättra vårdmötet och förhoppningsvis förebygga att patienten utvecklar en allvarligare ohälsa.

I studiebesöket ingår både kunskapshöjande föreläsningar och en introduktion till den kliniska verksamheten vid SANKS. Flera pass handlar om vård av barn och unga, något som är av särskilt intresse för de deltagare som till vardags arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det är otroligt viktigt att barn och ungdomar känner framtidstro. Som vårdgivare behöver vi förstå vilka faktorer som spelar in när samiska barn och ungdomar mår dåligt, inte minst för att kunna erbjuda en psykiatrisk vård som tar hänsyn till patientens samiska kultur, säger Ylwa Berglund, som är avdelningschef inom barn- och ungdomspsykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting.

Resan ingår i ett projekt som finansieras av Socialdepartementet. Målet med projektet är att ta fram en långsiktig överenskommelse mellan landstingen om samverkan och kunskapsuppbyggnad i frågor som rör psykisk hälsa i Sápmi. Sofia Kling från Region Jämtland Härjedalen är projektsamordnare:

– För att kunna ta fram en överenskommelse för hur hälso- och sjukvården ska utvecklas i frågor som rör psykisk hälsa bland samer, så behöver vi gemensamma referensramar och en gemensam kunskapsgrund. Det kan studiebesöket hos SANKS ge oss.

Med på resan är också representanter från Sametinget, Svenska samernas riksförbund och den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra.

För mer information
Sofia Kling, projektsamordnare, Region Jämtland Härjedalen, 072–234 40 20

Peter Bergman, primärvårdssamordnare, Norrbottens läns landsting, 070-616 74 11

Ylwa Berglund, avdelningschef barn- och ungdomspsykiatrin, Västerbottens läns landsting, 070-546 51 39.

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum