Skip to main content

Västerbotten bra på vård på distans och minskad antibiotikaförskrivning

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 16:20 CET

Västerbottens läns landstings arbete med vård på distans nämns som ett gott exempel i en miljörapport från SKL. Bilden kommer från reumatologen i Skellefteå. Foto: Jan Lindmark

I dag släpps en rapport som jämför miljöarbetet i Sveriges alla landsting. I den nämns Västerbottens arbete med vård på distans som ett gott exempel. Vi är även bäst i landet på att inte förskriva antibiotika i onödan.

I dag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten ”Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner”. Rapporten som presenteras för tredje året är en del av SKL:s öppna jämförelser.

I den nämns Västerbottens läns landstings arbete med vård på distans som ett gott exempel när det kommer till att minska sin klimatpåverkan inom fordon- och transportområdet. Västerbottens läns landsting har sedan mitten av 1990-talet satsat på utveckling och genomförande av vård på distans. Vård på distans ökar tillgängligheten för patienterna och gynnar miljön. Utsläppen av koldioxid minskar upp till 70 gånger.

Bäst i landet på antibiotika

Minskad förskrivning av antibiotika är ett annat område som Västerbottens läns landsting visar fortsatta goda resultat inom. Antibiotikaresistenta bakterier är ett stort hot mot den globala folkhälsan, därför är det viktigt att landstingen arbetar för att främja en ansvarsfull antibiotikaförskrivning.

Riksgenomsnittet för antibiotikaförsäljningen förra året var 282 recept per 1 000 invånare. I Västerbotten uppgick försäljningen till 229 recept, enligt åldersstandardiserad statistik från SKL och Folkhälsomyndigheten. Västerbotten är därmed bäst i landet på att inte förskriva antibiotika i onödan.

Västerbottens läns landstings utmaningar där det finns stort utrymme för förbättringar är bland annat ekologiska livsmedel, avfallshantering, energianvändning och förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.

Aktuella miljösatsningar inom Västerbottens läns landsting

  • Ett så kallat geolager invigdes nyligen. Geolagret som är placerat vid stora landstingsparkeringen ska försörja Norrlands universitetssjukhus med 95 procent av kylbehovet och 20 procent av värmebehovet.
  • Landstinget planerar inköp av en destruktionsanläggning för lustgas som ska placeras på förlossningen vid Norrlands universitetssjukhus för att minska utsläppen av medicinska gaser.
  • Större satsning på klimatsmarta produkter.

– Produktfrågan är en stor fråga som påverkar klimatet. Nästa år kommer vi att starta med det arbetet. Det handlar om att köpa in och använda rätt typer av produkter som skapar hållbarhet, säger Karin Modig, miljösamordnare inom Västerbottens läns landsting.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på skl.se.

Fakta: Västerbottens läns landstings miljöarbete

Västerbottens läns landsting har målet att bli Sveriges mest hållbara landsting genom att uppnå en klimatneutral och giftfri verksamhet. Vi ska vara ett föredöme för andra landsting och arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling mellan miljö, klimat och hälsa.

Mer information

Karin Modig, miljösamordnare
070-246 19 86

Stephan Stenmark, smittskydds- och infektionsläkare, ordförande i Strama Västerbotten och nationella kompetensgruppen Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens)
070-969 51 40

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum