Skip to main content

Västerbotten får 5,4 miljoner för att korta köerna i cancervården

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2017 12:51 CEST

Den första halvan av årets statsbidrag för att korta köerna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården betalas nu ut. Västerbottens läns landsting får drygt 5,4 miljoner kronor.

De standardiserade vårdförloppen är specifika för varje cancerdiagnos. Genom ett standardiserat arbetssätt med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet, ska tiden från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart kortas och vården bli mer jämlik.

– Vi ser att det standardiserade arbetssättet ger resultat och inom flera diagnoser blir väntetiderna kortare. Men vi har fortfarande ett arbete kvar att göra för att nå alla mål och pengarna fördelas ut till verksamheterna som ett stöd vid införandet av standardiserade vårdförlopp, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstinget ha skickat in en handlingsplan som bland annat beskriver hur man ska arbeta med att införa standardiserade vårdförlopp för 2017 års tio nya diagnoser. För att få ta del av andra halvan ska man kunna visa att man till den första november i år har infört dem. Statsbidraget fördelas baserat på länens befolkningsmängd.

Regeringens cancersatsning pågår 2015-2018. Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015 och ytterligare tretton under 2016.

– Vi har infört ett nytt arbetssätt som ger positiva effekter, och det kommer att fortsätta även efter 2018, säger Ann-Christin Sundberg.

Mer information
Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Västerbottens läns landsting, 090-785 73 26.

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben

Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum