Skip to main content

Västerbotten fortsatt bäst på låg användning av antibiotika

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 06:00 CET

Västerbotten har fortsatt lägst förskrivning av antibiotika i landet. Något som både läkare och invånare kan klappa sig själva på axeln för.

Försäljningen av antibiotika i Sverige har minskat. Bäst på att inte skriva ut antibiotika i onödan är Västerbotten som har fortsatt lägst förskrivning. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

– Det här är ett resultat av ett långsiktigt arbete. De läkare i Västerbotten som kan skriva ut antibiotika är bra på att följa de nationella rekommendationerna. Det finns också en medvetenhet hos invånarna i Västerbotten om att vi bara ska ta antibiotika när det verkligen behövs, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Stor skillnad i landet
Om de nationella rekommendationerna för behandling med antibiotika följs innebär det att 250 recept per 1 000 invånare skrivs ut.

Folkhälsomyndighetens sammanställning, som bygger på apotekens försäljningsstatistik från 2015, visar att det är stor skillnad mellan olika landsting och regioner. Stockholm ligger högst på listan och Västerbotten lägst, med 352 respektive 252 recept per 1 000 invånare.

En lägre förskrivning av antibiotika är nödvändig för att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

Långsiktigt arbete
– Vi har sakta men säkert kommit extremt nära målet med 250 förskrivningar. Men att vi har låg förskrivning av antibiotika nu är inte för att vi alltid har haft det. Vi har tidigare haft höga nivåer, men det här visar att det med ett långsiktigt strategiskt arbete går att förändra förskrivningen i ett län. Det är Västerbotten ett bevis på.

250 förskrivningar per 1 000 invånare är ett mål som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har.

Fakta: Antibiotikaförsäljning i Sverige

• Under 2015 minskade antibiotikaförsäljningen totalt från 328 till 323 recept per 1 000 invånare och år, vilket motsvarar en nedgång med 1,6 procent jämfört med 2014.

• Totalt sjönk antibiotikaförsäljningen i 15 av 21 regioner och landsting. Största minskningen stod region Halland för, följt av Södermanland, Västra Götaland och Uppsala.

• Försäljningen gick ned i alla åldersgrupper förutom i den äldsta, 80 år och äldre, där försäljningen på recept ökade med 1 procent jämfört med 2014.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer information
Stephan Stenmark, smittskyddsläkare
090-785 14 00, 070-969 51 40, stephan.stenmark@umu.se

Vänliga hälsningar
Lotta Olovsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 70 89

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum