Skip to main content

Västerbotten i topp med 1177 Vårdguiden på telefon

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 07:32 CET

I Västerbotten får 1177 Vårdguiden på telefon betyget ”mycket nöjd” av användarna i årets nöjdhetsmätning – med det resultatet placerar sig Västerbotten bland topp tre i Sverige.

Det är bemötandet och kommunikationen med sjuksköterskorna som får särskilt höga betyg av invånarna i Västerbotten. Även tiden som sjuksköterskan lägger för att besvara invånarens frågor skattas högt. 85 procent av de som ringer får råd och av dem är det 86 procent som följer de råd de får. Lägst betyg får väntetiden i telefonkön.

– Sedan vi startade 2002 har vi aldrig haft så många inkommande samtal till tjänsten som vi har just nu. Vi har bland de kortaste väntetiderna i hela riket men jobbar ständigt med att möta det ökade behovet från invånarna och hålla tillgängligheten hög, säger Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon, Västerbotten.

Så tycker användarna i Västerbotten
Undersökningen bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) modell Nöjd kund-index, NKI, för att utvärdera 1177 Vårdguiden på telefon.

Resultatet för Västerbotten är baserat på 300 telefonintervjuer och uppvisar ett NKI på 87 (skala 0–100). Det betyder att 1177 Vårdguidens användare i Västerbotten har gett tjänsten ett högt betyg, med god marginal över gränsen som SCB definierar som ”mycket nöjd”, som ligger vid NKI 74. Gränsen för ”nöjd” går vid NKI 55.

Med de siffrorna hamnar Västerbotten på plats tre nationellt, strax efter Kronoberg (NKI 88) och Gotland (NKI 90).

– Det är otroligt roligt att invånarna är så nöjda med tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten. Vi har jobbat hårt med att skapa en förbättrad arbetsmiljö och att öka tillgängligheten vilket vi lyckats bra med. Vi har även lagt mycket tid på utbildning och kvalitetsuppföljning, säger Karina Salomonsson.

Nationell undersökning
1177 Vårdguiden på telefon lät undersökningsföretaget Markör genomföra undersökningen under hösten 2016. Den avslutades den 16 december och ca 5 500 telefonintervjuer gjordes nationellt.

Syftet med undersökningen är att mäta nöjdheten hos de invånare som har ringt 1177 Vårdguiden på telefon och att hitta de kvalitetsfaktorer som påverkar nöjdheten. Resultaten kommer att användas av respektive landsting och region i samverkan med Invånartjänster för att utvärdera och utveckla tjänsten.

Mer information
Karina Salomonsson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon, Västerbotten.
070-329 43 76

Med vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
090-785 72 32, 072-214 43 47

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum