Skip to main content

Västerbotten klarade antibiotikamålet

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 16:21 CEST

Västerbotten är ett av fyra landsting som har lyckats minska på sin antibiotikaanvändning och får därmed dela på 75 miljoner kronor. – Ett glädjande steg i rätt riktning men det finns fortfarande mer vi kan göra, menar smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

2010 införde regeringen ett stadsbidrag för de landsting som lyckades minska sin antibiotikaanvändning tillräckligt mycket. Bidraget skapades för att stimulera landstingen till att minska sina antibiotikaförskrivningar som ett led i ökad patientsäkerhet.

Onödig antibiotikaförskrivning leder till ökad resistens (motståndskraft) mot antibiotika. Idag ökar förekomsten av resistenta bakterier i världen i en oroande fart, den utvecklingen måste förhindras så långt det är möjligt. Vid de flesta vanliga infektioner klarar kroppens immunförsvar av att läka ut infektionerna, utan antibiotika. Därför ska antibiotika endast användas vid svårare infektioner då den verkligen är nödvändig.

Igår kom den senaste statistiken som visar att Västerbotten har nått sitt mål och sänkt förskrivningen på årsbasis av antibiotika i öppenvården till 300 recept per 1000 invånare. Gränsen för att klara målet för Västerbotten var 304 recept. Siffrorna visar dessutom att Västerbottens län har den lägsta öppenvårdsförskrivningen av antibiotika i hela landet.

– Det är mycket glädjande att vi klarat målet. Genom att noga följa riktlinjerna för behandling vid infektioner kan vi både ge god vård till våra patienter och minska risken för resistens. Vi ser också att förståelsen för att förebygga infektioner och att använda egenvård vid lindriga infektioner ökar hos befolkningen.

Fyra landsting får dela på bidraget

Under perioden oktober 2011- september 2012 minskades antibiotikaförbrukningen i de nio länen; Blekinge, Gotland, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Norrbotten, Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten. Av dessa nio klarade fyra landsting de kvantitativa antibiotikamål som staten och SKL specificerat. De landsting som har möjlighet att få del av de 75 miljonerna är Västerbotten, Blekinge, Gotland och Gävleborg.

 

Kontaktperson

Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Mobilnummer: 070 9695140