Skip to main content

Västerbotten skriver ut minst antibiotika i landet

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 09:00 CEST

Västerbotten närmar sig det nationella målet på 250 recept/1000invånare med stora steg. Läkarna gör ett fortsatt bra jobb och följer riktlinjerna men även befolkningen visar på en förståelse för att vara återhållsam med antibiotika vid lindriga infektioner.

Senaste data från Smittskyddsinstitutet visar att Västerbotten fortsätter att leverera bra siffror. Åtta månader har gått av den aktuella mätperioden och Västerbotten ligger på en årstakt av 277 recept/1000 invånare, vilket är lägst i landet.

– Under perioden har vi skrivit ut 5700 recept färre jämfört med förra året, vilket är en stor minskning. Läkarna gör ett bra jobb i sina bedömningar och håller sig till riktlinjerna, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Även på sjukhusen har den mängd antibiotika som beställs till vårdavdelningarna minskat under det senaste året. Det är av betydelse eftersom det minskar trycket på bakterierna att utveckla resistens.

Befolkningen är förstående
Data från Vårdbarometern 2012 visar att 86 procent av befolkningen i Västerbotten kan tänka sig avstå från behandling av antibiotika när det är möjligt. Siffran för riket ligger på 84 procent.

Förståelsen för återhållsamheten av antibiotika har ökat under de två senaste åren. År 2010 kunde 81 procent tänka sig att avstå från antibiotikabehandling och för 2011 var motsvarande siffra 82 procent.

– Folket förstår att man ska vara återhållsam med antibiotika vid lindriga infektioner så att vi har fortsatt god effekt på behandling av allvarliga infektioner där antibiotika kan ha en livsavgörande betydelse, säger Stephan Stenmark.

 

Hälsningar
Elin Sköld
Kommunikationsstaben