Skip to main content

Västerbotten uppmärksammar intellektuellt funktionshindrade under ”Ett friskare Sverige”-veckan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 11:43 CEST

Västerbotten lägger ett särskilt fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning under ”Ett friskare Sverige”-veckan 15-21 oktober. De extra medel som folkhälsoinstitutet tillhandahåller för aktiviteter under veckan, har använts till att köpa in det lättlästa materialet ”Äta, röra sig och må bra – för dig i gruppbostad och daglig verksamhet” till alla gruppbostäder i länet.

- Det här är vårt sätt att stödja kommunerna i deras hälsoarbete till gruppen intellektuellt funktionshindrade, säger Lina Tjärnström, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting och länskontakt för Ett friskare Sverige.

”5 om dagen” för mer frukt och grönsaker i vardagen

”5 om dagen” är Västerbottens läns landstings kampanj som vänder sig till medborgare, patienter och personal och berättar om hur bra det är för hälsan att äta mer frukt och grönsaker. I ett första steg har länets alla barn och ungdomar bjudits in att delta i en jingeltävling. De vinnande jinglarna kommer att sändas i reklamradio under november.

Patienter som besöker hälsocentraler eller öppenvårdmottagningar under veckan kommer att nås av ”5 om dagen” via väntrummen. Här finns brickor för att spela frukt- och grönsaksbingo. Brickan kommer också att annonseras i dagstidningarna så att fler kan tävla och vinna priser.

Även landstingsanställda kan tävla på temat ”5 om dagen” och vinna fruktkorgar genom att äta den rekommenderade dosen frukter och grönsaker i en vecka.

Bland övriga aktiviteter som arrangeras runt om i länet under ”Ett friskare Sverige”-veckan kan nämnas:

  • Storbandsdans i Lycksele
  • Frukt till alla elever i Åsele
  • Barnvagnsrally i Lycksele
  • Lättgympa för damer och herrar i Umeå stadshus

Det är tredje året i rad som Statens folkhälsoinstitut har fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet - ”Ett friskare Sverige 2012”. Veckan syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten.

Några prioriterade målgrupper har ett särskilt fokus under veckan. Dessa är barn och tonåringar, äldre 65+ samt personer med intellektuell funktionsnedsättning. I uppdraget för ”Ett friskare Sverige” ska sociala skillnader i folkhälsa beaktas så att aktiviteter ska kunna nå de grupper som särskilt har behov av dem.

Folkhälsoguiden ”Äta, röra sig och må bra” är framtagen av och inköpt från Stockholms läns landsting: http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Mat/%C3%84ta,%20r%C3%B6ra%20sig%20och%20m%C3%A5%20bra%20-%20f%C3%B6r%20boende%20i%20gruppbostad.pdf

För mer information, kontakta:

Lina Tjärnström, hälsoutvecklare i Västerbottens läns landsting och länskontakt för ”Ett friskare Sverige”, 072-207 05 86