Skip to main content

Västerbottens folkhälsoarbete får beröm av Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 10:00 CET

I en ny rapport slår Socialstyrelsen fast att det hälsofrämjande arbetet måste prioriteras högre. Västerbottens läns landstings hälsoundersökningar tas upp som ett gott exempel.
– Jag är stolt att Västerbottens läns landsting är ett gott exempel och jag är glad att vi kan sprida vårt arbete till andra, säger Harriet Hedlund (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård för Umeåregionen.

Många kroniska sjukdomar har sin grund i skadliga levnadsvanor. Tobak, alkohol, dålig kosthållning och stillasittande gör oss sjuka. Därför menar Socialstyrelsen i en ny rapport att det preventiva arbetet för att förändra livsstilsvanor måste prioriteras. Arbetet måste få mer resurser, högre status och ett långsiktigt stöd från politiken.

I rapporten tas Västerbottens läns landsting hälsoundersökningar upp som ett positivt exempel.

– Jag är stolt att Västerbottens läns landsting är ett gott exempel och jag är glad att vi kan sprida vårt arbete till andra. Det här visar att uthålligt och målinriktat arbete ger resultat. Det är smart att jobba hälsofrämjande och förebyggande, och att lägga en god grund för jämlik hälsa under hela livet och i hela befolkningen, säger Harriet Hedlund (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård för Umeåregionen.

– Det är lika viktigt att arbeta hälsofrämjande som det är att bota och lindra sjukdomar. Vår vision är att år 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är glädjande att vårt arbete med hälsofrämjande insatser återigen lyfts fram som ett gott exempel, säger Maria Falck, chef på landstingets folkhälsoenhet.

I dag får fler svenskar än tidigare stöd från vården för att förändra sina levnadsvanor jämfört med för sex år sedan när Socialstyrelsens nationella riktlinjer skapades, men Socialstyrelsen kan konstatera att arbetet ändå behöver utvecklas.

I lägesrapporten har de valt att fokusera på potentialen i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Läs hela rapporten

Mer information

Maria Falck, folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting, 090 - 785 71 93, 070-647 69 66

Harriet Hedlund (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård för Umeåregionen, 070-397 46 22

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annelie Hägglund
Kommunikatör
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum