Skip to main content

Västerbottens Internationella Partnetskap - Transportstödet åter ifrågasatt av EU

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:09 CET

Hej,
Här nedan följer ett pressmeddelande från Västerbottens Internationella Partnerskap, VIP, med anledning av att man i ett nytt förslag från EU föreslår att det sk "intransportstödet" ska försvinna.

För mer information, kontakta Ewa-May Karlsson, ordförande i VIP, 070-663 64 94 eller Mats Falck, North Sweden European Office, 070-214 40 40

Med vänliga hälsningar,

Lotta Gisselberg
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting


Pressmeddelande 2006-11-24
Transportstödet åter ifrågasatt av EU

Transportstödet är av stor vikt för norra Sveriges industrier. Stödet ingår som en del av de företagsstöd som är godkända av EU. Transportstödet består av både ett ”intransportstöd” för varor från underleverantörer och ett ”uttransportstöd” för den färdiga produkten. Normalt tänker man i första hand på det senare när man talar om transportstöd.

I ett nytt förslag från EU föreslås dock att intransportstödet skall försvinna. Den delen av transportstödet är en viktig faktor för etableringsbeslut samt långsiktig överlevnad för existerande industri i norra Sverige.

Vid dagens möte med Västerbottens Internationella Partnerskap, VIP, diskuterades frågan efter en information av North Sweden European Office.

- Den svenska regeringen måste nu agera gentemot EU så att transportstödet blir kvar i nuvarande form. Inte minst för industrin i min kommun har detta stor betydelse, säger Ewa-May Karlsson, kommunalråd i Vindelns kommun och ordförande för VIP.


För mer information kontakta:

Ewa-May Karlsson, 070-663 64 94
Mats Falck, North Sweden European Office, 070-214 40 40