Skip to main content

Västerbottens läns landsting övar ledning vid allvarlig händelse

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:51 CEST

Västerbottens läns landsting har utarbetade planer och metoder för att hantera både stora och allvarliga händelser.
– Vi övar på olika scenarier kontinuerligt för att repetera och hitta förbättringsområden, säger Noomi Jonsson, beredskapssamordnare.

Epidemier, omfattande elavbrott och trafikolyckor med många svårt skadade är exempel på situationer som ställer höga krav på ledning och samordning på länets sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor.

– Vi vet inte om, när eller var en större olycka, allvarlig händelse eller extraordinär händelse inträffar. Vi vet bara att det kan hända och därför måste vi vara förbereda på det mesta, säger Noomi Jonsson, beredskapssamordnare i Västerbottens läns landsting.

Övar ledning och samarbete
På Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns krisledningsstaber, så kallade lokala och regionala krisledningar, som kan aktiveras dygnet runt vid allvarliga händelser.

På onsdag och torsdag kommer personerna som ingår i lokal krisledning i Umeå och Skellefteå att kallas in till stabernas speciellt anpassade och utrustade krisledningscentraler på respektive sjukhus. Detta för att öva ledning och samordning tillsammans med bland annat Umeå kommun, Skellefteå kommun, polis, räddningstjänst samt representanter från gruvindustrin i Västerbotten.

– Krisberedskap handlar om att vara beredd att hantera hoten om de blir verklighet. Bästa sättet att förbereda sig är att öva och därför gör vi det kontinuerligt, säger Noomi Jonsson.

Viktiga övningar i veckan
Onsdag den 1 oktober, klockan 11.00-14.00, övar lokal krisledning på Skellefteå lasarett ledning vid större olycka med kemiska ämnen.
Plats: Krisledningscentralen på Skellefteå lasarett.

Torsdag den 2 oktober, klockan 18.00-22.00, övar lokal krisledning på Norrlands universitetssjukhus ledning och samordning vid större olycka med komplicerande omständigheter. Övningen är dessutom en skadeplatsövning med ett 40-tal skademarkörer.
Plats: Krisledningscentralen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Media är välkommen att observera övningarna på plats.

Mer information
Noomi Jonsson, beredskapssamordnare i Västerbottens läns landsting.
090-785 68 71, 070-236 68 71
noomi.jonsson@vll.se

Maria Lingehall, sjukhussamordnare och övningsledare för onsdagens övning i Skellefteå.
0910-77 07 53, 070-347 58 30
maria.lingehall@vll.se

Vänliga hälsningar
Josefin Nilsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Fakta om krisberedskapen i Västerbottens läns landsting:
  • Personerna som ingår i landstingets krisledningsstaber har en speciell funktion med tillhörande arbetsuppgifter.
  • Exempel på yrkeskategorier som jobbar med ledning och samordning vid kris är: kommunikatör, läkare, kurator, landstingsdirektör, läkarsekreterare, sjukhuspräst, Tib (Tjänsteman i beredskap), tele- och IT-chefer.
  • Stabernas uppdrag handlar om allt från att frigöra resurser för ett snabbt omhändertagande av många svårt skadade och anhöriga efter en olycka, till att lösa praktiska problem vid ett omfattande strömavbrott.
  • Det finns speciellt utrustade och anpassade krisledningscentraler på Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus.
  • Staberna arbetar enligt en välutvecklad stabsmetodik, och de kan jobba enskilt eller i samarbete med andra staber och aktörer.
  • På Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus finns särskilt anpassade och utrustade krisledningscentraler.