Skip to main content

Viktigt att göra sin donationsvilja känd

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:26 CEST

För att sprida information om donation av organ och vävnader arrangeras en landsomfattande donationsvecka, den 18 till 24 oktober. Veckan kommer också att uppmärksammas på sjukhusen i Umeå och Skellefteå. - Det är viktigt att du gör din donationsvilja känd och därigenom underlätta för dina anhöriga, säger Fina Kling som är donationsansvarig sjuksköterska på Skellefteå lasarett.

I anslutning till Europeiska donationsdagen, lördagen den 23 oktober, har det svenska Donationsrådet beslutat att införa en årlig donationsvecka. Syftet är ytterst att få fler svenskar att vilja donera sina organ och vävnader efter döden.

Sverige har högst donationsvilja i Europa. Det visar en undersökning från Europeiska kommissionen. 83 procent av Sveriges befolkning är villig att donera sina organ jämfört med övriga Europa där endast ett genomsnitt på 55 procent vill donera.

Däremot är vi inte lika duktiga på att ta upp donationsfrågan med våra nära och kära. Endast 62 procent har någon gång pratat med sina närstående om organ- och vävnadsdonation, enligt Donationsrådet.

Följande aktiviteter planeras under veckan på sjukhusen i Skellefteå och Umeå:

På Skellefteå lasarett kommer de donationsansvariga sjuksköterskorna Fina Kling och Maria Westermark att finnas i centralhallen onsdagen den 20 oktober för att informera anställda, patienter och besökare samt dela ut donationskort och svara på frågor.

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå kommer donationsansvariga att finnas i centralhallen fredagen den 22 oktober mellan klockan 11.00 och 13.00. De kommer då att svara på allmänhetens och personalens frågor och dela ut informationsmaterial samt donationskort.

På eftermiddagen samma dag kommer de donationsasnsvariga i Umeå att besöka så många vårdavdelningar på universitetssjukhuset som möjligt för att samtala och informera kring organ- och vävnadsdonation.

Donationsrådets webbplats finns information om organ- och vävnadsdonation samt länk till donationsregistret där allmänheten kan anmäla sig som donatorer.

Information till media om de lokala aktiviteterna lämnas av:

Skellefteå:

Fina Kling, donationsansvarig sjuksköterska, Skellefteå lasarett, 0910-77 13 80 alternativt 070-664 69 59.

Umeå:

Cecilia Reinikainen Diamant, donationsansvarig sjuksköterska, telefon 090-785 80 31.
Elenor Hahlin, donationsansvarig sjuksköterska, telefon 090-785 30 00.