Smaka på Västsverige i smart förpackning

Pressmeddelande  •  2011-09-15 16:13 CEST

Västsverige är fullt av duktiga lokala matproducenter som har hållbarhet i fokus. Under varumärket Smaka på Västsverige driver det regionala resurscentrat Lokalproducerat i Väst och Västsvenska Turistrådet utvecklingen mot en hållbarare matkultur i en verksamhet som samlar producenter, gårdsbutiker, dagligvaruhandeln, mässor, events samt de krogar som är certifierade inom Västsvensk Mersmak. Som ett nästa steg i utvecklingen kan man numer köpa med sig färdiglagad, lokalproducerad mat i en förpackning märkt ”Smaka på Västsverige”.

Samarbetet mellan Hälsö fisk som ligger bakom denna idé om färdigmat baserad på lokala råvaror och de lokala matproducenterna, har vuxit fram successivt och nu har man alltså gått ihop och skapat en färdiglagad, förpackad produkt.

- Det är ju tre saker; Lokala råvaror, bra lagad mat och så förpackningen. När vi såg det här förpackningssystemet så sa det bara klick, säger Rikard Brax på Lokalproducerat i Väst. Han menar också att principen med att minska mängden förpackningsmaterial genom den ultratunna botten och att minska de långväga transporterna av råvaror är en bra matchning av värderingar och profil.

Smaka på Västsverige är ett övergripande varumärke som syftar till att tillsammans med företagen lyfta regionens mat så att alla ska få lättare tillgång till dessa fantastiska produkter på restauranger, i gårdsbutiker och dagligvaruhandeln.

-Detta är ett steg i precis rätt riktning som vi vill nå med varumärket Smaka på Västsverige, det handlar om att tillgängliggöra den lokala maten och där nu samarbetet mellan flera producenter gett möjlighet till en fantastisk kvalitativ och färdiglagad produkt som kommer finnas i dagligvaruhandeln, säger Jill Axelsson, ansvarig för måltidsturismen på Västsvenska Turistrådet.

Västsvenska Turistrådets arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.