M8ffttko1u9wyrkefjzt

Extra busstrafik under Matfestivalen

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:19 CEST

Under Matfestivalen i Skövde förstärker Västtrafik och Nobina trafiken på ett flertal linjer för att underlätta resor till och från evenemanget. Förra året ökade resandet med 115 procent under Matfestivalen.

Xrjsvmsos00mnf2fevjs

Extra nattrafik under Fallens Dagar

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 08:30 CEST

Under Fallens Dagar i Trollhättan förstärker Västtrafik och Nobina trafiken på ett flertal linjer för att underlätta för besökarna att ta bussen. Och med appen Västtrafik To Go kan kunderna enkelt köpa sin bussbiljett direkt i mobilen.

Media no image

Succé för linje 6 i Skövde!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 13:30 CEST

De förbättringar som gjordes förra året för att möta kundernas behov i stadstrafiken i Skövde gillas av alla. Resandet med linje 6 som kör via Elins Esplanad och Stallsiken har ökat med 145,5 procent det första halvåret jämfört med samma period föregående år!

I december 2016 genomfördes flera förbättringar i stadstrafiken i Skövde. Den så kallade shoppingbussen, linje 6, som kör via Elins Esplanad och Stallsiken avgår nu en gång i kvarten måndag-fredag och var 20:e minut på lördagar. Linjen kör dessutom till Myggdansvägen, vilket ger boende i norra Ryd bra resmöjligheter också mellan Ryds centrum och Mariesjö blir bättre. Detta har också möjliggjort nya snabba resor från sjukhuset till Resecentrum och Skultorp på morgon och eftermiddag.
Under första halvåret har resandet med denna linje ökat med 145,5 procent jämfört med samma period föregående år!

– Det är givetvis väldigt roligt att så många väljer bussen och det är ett kvitto för oss att vi utvecklar och omfördelar trafiken efter kundernas behov på ett bra sätt, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik åt Västtrafik i Skaraborg.

Alla bussresor finns sökbara i appen Reseplaneraren eller Västtrafik To Go, där också bussbiljetten kan köpas direkt.

För mer information
André Sellén, trafikchef, Nobina Skaraborg, 0500-40 61 19
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99 press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

De förbättringar som gjordes förra året för att möta kundernas behov i stadstrafiken i Skövde gillas av alla. Resandet med linje 6 som kör via Elins Esplanad och Stallsiken har ökat med 145,5 procent det första halvåret jämfört med samma period föregående år!

Läs vidare »
Media no image

Fler elbussar i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:00 CEST

Västtrafik kommer under de närmaste åren att utöka antalet elbussar i sina trafikavtal. Nu finns konkreta förslag om var man börjar.

Västtrafik fick i april 2016 i uppdrag av kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland att ta fram förslag på hur fler elbussar kan införas i befintliga trafikavtal. De linjer och områden som man valt att börja med är linje 60 i Göteborg, hållplatsen Eketrägatan i Göteborg, linje 5 i Uddevalla samt Borås och Lidköping. I Mariestad vill Västtrafik föra fortsatt samtal med kommunen om ElectriVillage, en test och demonstrationsplats.
 
– Det är en angelägen satsning som är viktig både för närmiljön och samhället i stort, och som stödjer alla våra miljömål. Vi behöver verka för fler eldrivna fordon och därför utökar vi nu antalet elbussar i vår trafik, säger Camilla Holtet, enhetschef utveckling på Västtrafik.

Elbussar i stadstrafik ger störst effekt i förhållande till kostnad och kan bidra till att minska problemen med buller och dålig luftkvalitet, något som är vanligt förekommande i städer och tätorter. Därför startar Västtrafiks med linje 60 i Göteborg och linje 5 i Uddevalla. Det är också där utredningarna har kommit längst.

– Projektet kräver ett gott samarbete med kommuner, energibolag och trafikföretag för att det ska bli framgångsrikt. Vi kommer nu att arbeta med att förankra projektet hos samtliga medverkande parter innan genomförandet sker, säger Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik.

Införande av fler elbussar innebär vissa ökade kostnader, vilket kommer att budgeteras för i kommande trafikplaner. För samtliga delprojekt kan en statlig elbusspremie sökas för perioden 2017-2019. Frågan om laddinfrastrukturen och hur den ska se ut är inte klar och kommer att utredas vidare. Västtrafik för just nu samtal med olika parter kring denna fråga.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafik kommer under de närmaste åren att utöka antalet elbussar i sina trafikavtal. Först ut är linje 60 i Göteborg och linje 5 i Uddevalla.

Läs vidare »
Hvyuilvouvfoo9vkiz3a

Västtrafik fortsätter att utöka trafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 13:54 CEST

Västtrafik satsar 60 miljoner kronor på ny och utökad kollektivtrafik under 2018. Målsättningen är att öka resandet med två miljoner resor. Det framgår av trafikplanen för 2018 som Västtrafiks styrelse nu fastslagit.

Media no image

Upphandling av flexlinjen klar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 14:05 CEST

Västtrafik har på uppdrag av Göteborgs stad och Mölndals stad upphandlat flexlinjetrafiken i Göteborgsområdet. Trafikstart för de nya avtalen sker i januari respektive maj 2018.

Flexlinjen utgör en viktig del i utvecklingen av kollektivtrafiken och möjliggör genom sin utformning att ännu fler kan resa kollektivt. Upphandlingen av flexlinjetrafiken i Göteborg omfattar fyra trafikområden; Hisingen, Göteborg Norr, Centrum och Göteborg syd. Avtalen löper över fem och ett halvt år. 

Sandarna Transporter lämnade det mest fördelaktiga anbudet för trafikområdena Hisingen, Göteborg Norr och Göteborg Syd. Därmed behåller de merparten av sitt nuvarande uppdrag, vilket omfattar 31 fordon. När det gäller trafikuppdrag Centrum, inklusive Mölndal, lämnade Majvillan transport det vinnande anbudet. Uppdraget omfattar tio fordon.

De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan uppdragsgivaren och trafikföretagen, för att ta till vara på bolagens kompetens och erfarenhet.

– Det innebär att trafikföretagen blir mer delaktiga i utvecklingsarbetet. Vår ambition är att parterna ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en effektiv och attraktiv kollektivtrafik för våra kunder, säger Mikael Olsson, enhetschef på Västtrafik.

De nya trafikavtalen innehåller miljöbonus för att minska trafikens miljöpåverkan. Fordonen i avtalen kommer från trafikstart 1 januari 2018 att bestå av så kallade villkorade fordon som Västtrafik tillhandahåller. 1 maj 2018 tillkommer trafik i Högsbo, vilket omfattar fyra fordon som trafikföretaget själva ska införskaffa. Samtliga fordon ska uppfylla de branschkrav som ställs på säkerhet, miljö, komfort och tillgänglighet.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Fakta flexlinjen
Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken som alla kan använda och som körs i vissa områden. Resenärerna bokar sin resa i förväg och blir då upphämtad vid en bestämd mötesplats och garanteras sittplats. För att resa med flexlinjen behövs en anmälan. Resenärer med färdtjänsttillstånd har fria resor med flexlinjen.

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafik har på uppdrag av Göteborgs stad och Mölndals stad upphandlat flexlinjetrafiken i Göteborgsområdet. Trafikstart för de nya avtalen sker i januari och maj 2018.

Läs vidare »
Zlc6geodzgozcgbeqhmb

Var med och påverka Västtrafiks nya webbplats

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 10:07 CEST

Just nu bygger Västtrafik en ny webbplats som ska fungera lika bra i mobilen, på datorn och på surfplattan. Nu släpps en betaversion som besökare kan tycka till om.

Media no image

​Upphandling av busstrafik i Kungsbacka, Onsala och mellersta Bohuslän klar

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 14:20 CEST

Nu är Västtrafiks och Hallandstrafikens upphandling av busstrafiken i Onsala, Kungsbacka och mellersta Bohuslän klar. Trafikstart sker i juni 2018 respektive juni 2019 och avtalen löper över tio år.

Upphandlingen består av två olika trafikuppdrag; Kungsbacka Onsala och Mellersta Bohuslän. För uppdraget Kungsbacka Onsala lämnade Nobina det mest fördelaktiga anbudet. Nobina kommer därmed ta över trafiken som idag körs av Nettbuss. När det gäller trafikuppdraget i Mellersta Bohuslän behåller Buss i Väst uppdraget.

I Kungsbacka och Onsala innebär det nya avtalet att 15 nya bussar sätts in vid trafikstarten i juni 2018. För mellersta Bohuslän startar trafiken vid två olika tillfällen. I Munkedal sker det i juni 2018 och då kommer sex nya bussar sätts in. I juni 2019 startar trafiken i Lysekil och Sotenäs med 23 nya bussar.

– Vår ambition med de nya avtalen är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Rebecca Sundborg, affärschef buss region på Västtrafik.

De nya avtalen har en stark miljöprofil med tydliga mål att minska klimatpåverkan. Skärpta krav ställs också på energieffektivitet och buller. Från trafikstarten i juni 2018 kommer drygt 90 procent av trafiken köras med fossilfria drivmedel, vilket innebär en minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser med 70 procent.

I de nya avtalen har trafikföretagen större möjlighet att utforma trafiken och påverka utförandet. Det finns också möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås och resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir. Syftet är att ge de upphandlade företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens.

Trafikstart för det nya avtalet i Kungsbacka och Onsala sker den 18 juni 2018. I mellersta Bohuslän startar trafiken i Munkedal den 18 juni 2018 samt i Lysekil och Sotenäs den 17 juni 2019.

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är Västtrafiks och Hallandstrafikens upphandling av busstrafiken i Onsala, Kungsbacka och mellersta Bohuslän klar. Trafikstart sker i juni 2018 respektive juni 2019 och avtalen löper över tio år.

Läs vidare »
Auhlyrtilgyyemq00mvk

Inbjudan till seminarium i Almedalen: Behövs kollektivtrafiken i framtiden?

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 12:05 CEST

Trender som självkörande fordon, eldrift och digitalisering skapar helt nya förutsättningar för hållbart resande. Vad blir kollektivtrafikens roll i framtiden, hur blir utvecklingen hållbar? Vi testar visionerna för framtidens mobilitet på beslutsfattarna. Är de redo att fatta de beslut som krävs?

Sob7klxykocz9gqwueyl

​Trafikinformation: Inställda tåg Skövde-Falköping

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 14:46 CEST

Under perioden 12 juni till 24 september fortsätter arbetet med att byta kontaktledningar på Västra stambanan mellan Skövde och Falköping. Det innebär att vissa tåg ställs in och ersätts med buss.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • press@vasttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar på dina frågor om kollektivtrafiken i Västsverige. Mejla eller ring oss så hjälper vi dig.

  • Presskontakt
  • prdkbdjogwepesmpvjvmgms@yjvalisttrafdbik.ssxe
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fotografera ombord på våra fordon för professionellt bruk krävs ett tillstånd från Västtrafik, som du... Visa mer

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.