Jpb4d5dw0mwlymhbdla2

Nya möjligheter för tågpendling till Norge

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 13:37 CET

För att underlätta arbetspendling över landsgränserna har Västtrafik utökat tågtrafiken för att fler ska kunna ta tåget mellan Fyrbodal och Östfold i Norge.

Media-no-image

Nytt morgontåg mellan Kungsbacka och Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 14:06 CET

För att underlätta arbetspendling mellan Kungsbacka och Göteborg har Västtrafik utökat tågtrafiken på sträckan med en ny avgång från Kungsbacka klockan 04.49 som är framme i Göteborg 05.15.

– Våra kunder har efterfrågat en tidigare avgång mellan Kungsbacka och Göteborg. Därför gör vi nu en satsning för att underlätta för arbetspendlare som behöver vara framme i Göteborg strax efter fem, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för Västtrafiks tågtrafik.

Den nya avgången från Kungsbacka 04.49 börjar köras i samband med tidtabellskiftet söndagen den 14 december. En lista över aktuella trafikförändringar uppdelat per område finns på Västtrafiks webbplats där även alla nya tidtabeller går att läsa och ladda ner. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med den senaste informationen.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

​För att underlätta arbetspendling mellan Kungsbacka och Göteborg har Västtrafik utökat tågtrafiken på sträckan med en ny avgång från Kungsbacka klockan 04.49 som är framme i Göteborg klockan 05.15.

Läs vidare »
Oqfx5lip8xs69qfaedpl

Trafikinformation: Nya tidtabeller på söndag

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 10:12 CET

​På söndag den 14 december blir det nya tider i kollektivtrafiken. Västtrafik satsar 85 miljoner kronor på fler och tätare turer på många håll i Västsverige. Samtidigt passar vi på att justera avgångstider och körvägar för en del linjer.

Media-no-image

​Nya och bättre resmöjligheter i Skövdes stadstrafik

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:56 CET

Vid tidtabellskiftet den 14 december förändras stadstrafiken i Skövde. Bland annat görs nuvarande linje 1 om och ersätts med tre nya linjer. Satsningen ska ge kunderna fler och bättre resmöjligheter.

För boende i Hentorp betyder förändringen att de nu får kvartstrafik till centrum med den nya linje 7, som går mellan Hentorp (hållplats Vråkvägen) till Skövde Resecentrum via Hallenbergsrondellen och Skövde Stadshus. För Skultorpsborna är det fortfarande linje 1 som gäller, men med förändringen att den inte längre går via Hentorp dagtid. Justeringen innebär en snabbare resa in till centrum och bättre plats ombord. Linjen förlängs också i Skultorp och går till hållplats Vagnsbodsvägen. Linje 1 och 7 körs på vardagar fram till klockan 18. På kvällar och helger går istället linje 10 som kör samma väg som gamla linje 1, det vill säga till/från Skultorp via Hentorp.

– Nu får våra kunder fler och bättre resmöjligheter. Satsningen på utökad stadstrafik i Skövde innebär också att vi kan minska den trängsel ombord som vi haft på vissa linjer, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef på Västtrafik. 

För de som reser mellan Hentorp och Skaraborgs Sjukhus med linje 7 finns samma resmöjligheter som tidigare, men med skillnaden att man får göra ett byte vid Sandtorget för vidare resa till sjukhuset. Vid Skövde Resecentrum är det samtrafik för byte till linje 1. De som vill resa mellan Skultorp och Hentorp på dagtid får något längre restid på grund av bytet. 

I samband med tidtabellskiftet kommer Nobina ha kundvärdar ute på stan för att informera om trafikförändringarna. Dessa kommer att finnas vid Skaraborgs Sjukhus, Skövde Resecentrum och ombord på linje 1.

Detaljerad information om förändringarna i Skövde finns på Västtrafiks webbplats. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med den nya trafiken.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Vid tidtabellskiftet den 14 december förändras stadstrafiken i Skövde. Bland annat görs nuvarande linje 1 om och ersätts med tre nya linjer. Satsningen ska ge kunderna fler och bättre resmöjligheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nyöppnad pendelparkering i Nol

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:56 CET

Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. Pendelparkeringen i Nol har nyligen öppnat och utbyggnaden av platser i Lödöse är klar. Just nu byggs dessutom nya parkeringar vid Klareberg och Floda.

Den nya pendelparkeringen i Nol erbjuder plats för ytterligare 65 bilar och vid stationen finns nu utrymme för cirka 100 bilar och lika många cyklar. Lödöse södras parkering har byggts ut med omkring 70 bilplatser och 15 cykelplatser och där rymms nu cirka 130 bilar och 65 cyklar.

I området Kärra på Hisingen, i anslutning till Klarebergs hållplats, har bygget av en ny pendelparkering precis startat. När den är klar kommer den att ha plats för cirka 100 bilar och 30 cyklar. För att underlätta för resenärerna kommer parkeringen utrustas med en realtidsskylt som visar hur många minuter det är till nästa bussavgång. Tanken är att Klarebergs pendelparkering ska avlasta pendelparkeringen i Eriksdal.

Det pågår också en byggnation av 75 bilplatser vid Floda station. När den är klar kan parkeringen ta emot omkring 235 bilar och 180 cyklar.

– Vi har ett mål att fördubbla antalet resenärer med Västtrafik och för att nå det måste vi sänka tröskeln till kollektivtrafiken. Pendelparkeringar gör det lättare att kombinera bilen eller cykeln med exempelvis bussen, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

Utbyggnaden av pendelparkeringarna sker inom Västsvenska paketet, där fler parkeringsplatser för bilar och cyklar byggs längs de större kollektivtrafikstråken i Göteborgsområdet.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare Västtrafik 0730-45 89 55
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. Pendelparkeringen i Nol har nyligen öppnat och parkeringen i Lödöse är färdigställd. Just nu byggs dessutom nya parkeringar vid Klareberg och Floda.

Läs vidare »
Media-no-image

Trafikinformation: Arbete vid Norra Hamngatan påverkar kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 09:51 CET

Det blir fortsatt omläggning av kollektivtrafiken på grund av arbetet med kanalmursförstärkningen på Norra Hamngatan i Göteborg.

Tanken var att bussarna skulle återta sina ordinarie vägar från och med den 14 december men arbetet med att förstärka kanalmuren har försenats. Det gör att trafiken även fortsättningsvis får ledas om.

Så här påverkas busslinjerna av arbetena på Norra Hamngatan:

  • Linje 16 kör via Södra Hamngatan i båda riktningar.
  • Linje 50 kör via Lilla Bommen i båda riktningar och får fortsatt ändrade hållplatslägen i Brunnsparken till läge M och N. Hållplats Beryllgatan blir indragen för linje 50 och blir ersatt av pendelbuss 50X som kör mellan Beryllgatan och Brunnsparken i båda riktningar.
  • Linje 60 kör via Södra Hamngatan i båda riktningar.
  • Linje 86, 90, 96, 194 och 197 får fortsatt ändrat hållplatsläge i Brunnsparken till läge M och kör via Södra Hamngatan mot Frölunda.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Det blir fortsatt omläggning av kollektivtrafiken på grund av arbetet med kanalmursförstärkningen på Norra Hamngatan i Göteborg.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu finns hjärtstartare på Västtrafiks tåg

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 13:52 CET

Varje sekund är dyrbar om hjärtat stannar och då gäller det att agera snabbt. Därför har Västtrafik utrustat sina tåg med hjärtstartare.

Varje år avlider 10 000* personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige och den enda behandlingen som hjälper är hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Får man hjälp inom tre minuter ökar dessutom chanserna att överleva avsevärt. I augusti startade därför Västtrafik arbetet med att utrusta sina tåg med hjärtstartare och sedan oktober finns de ombord på samtliga 101 tåg.

– Det är en synnerligen viktig investering eftersom tågen ibland befinner sig i områden där räddningstjänsten är långt borta. Hjärtstartarna har redan räddat liv, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för tågtrafiken på Västtrafik.

Hjärtstartarna är placerade väl synliga i närheten av handikappstoaletterna ombord. Utrustningen är enkel att använda och inga förkunskaper krävs då apparaten tydligt guidar användaren genom inspelade instruktioner. Tågpersonalen har också fått utbildning i hur hjärtstartarna ska användas för att kunna bistå vid kritiska situationer.

För mer information: 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

*Källa: Socialstyrelsen.

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Varje sekund är dyrbar om hjärtat stannar och då gäller det att agera snabbt. Därför har Västtrafik utrustat sina tåg med hjärtstartare.

Läs vidare »
Omaaxhheeorgz8mxuon5

​Västtrafik välkomnar Älveli och Älvfrida till båtfamiljen

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 15:04 CET

Nu har de nya färjorna som ska köra mellan Lindholmspiren och Rosenlund fått sina namn. Nästa år välkomnar Västtrafik resenärerna ombord på båtarna Älveli och Älvfrida.

Media-no-image

Uddevallas bussar tar nya vägar

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 10:41 CET

Håll koll på vilken buss du ska åka med när busslinjenätet läggs om i december. Flera linjer får nya sträckningar, hållplatser försvinner och nya kommer till. Och efter önskemål från kunderna – de två hållplatserna på Västra Torp blir kvar.

– I det första förslaget hade vi inte med trafik till busshållplatserna vid Coop och Ica Maxi på Torp köpcentrum. Men vi har tagit hänsyn till önskemålen och de reaktioner vi fått. Nu stannar linje 4 där två gånger i timman, säger Göran Berglund, trafikchef på Uddevalla Omnibus.

Särskilt busspendlarna i stadstrafiken ska lägga datumet söndag 14 december på minnet. Då börjar de nya linjerna gälla och det blir också nya avgångstider för i stort sett samtliga bussturer.

– Vi kommer att informera om förändringarna i god tid och på flera olika sätt, så vi hoppas att det inte blir några problem. Men man får ändra sina vanor, konstaterar Göran Berglund.

Från och med måndag 1 december kommer Västtrafiks trafikinformatörer finnas tillgängliga på Kampenhof måndag till fredag samt på bussterminalen vid Torp lördag till söndag för svara på frågor.

Nya linjer och tätare trafik
Förändringarna kommer bland annat märkas genom att några av linjerna byter nummer. Linje 3 Helenedal–Kampenhof blir efter 14 december linje 1, men får i princip samma sträckning som nuvarande 3:an. Det blir också tätare turer med avgångar var tionde minut.

– Den är en av de linjer där vi tar bort slingan med rundkörning via Myråsvägen till Helenedal och Dalabergsleden åt andra hållet. Även slingan över Kapelle tas bort och istället blir det dubbelriktade turer på Göteborgsvägen, säger Göran Berglund.

Ett skäl att ta bort rundkörningen är att kunderna enligt undersökningar vill ha dubbelriktade turer. När det gäller Kapelle är orsaken också att det är få av- och påstigande på hållplatserna.

– Det flesta blir vinnare med det nya linjenätet, men det finns naturligtvis förlorare också. Det handlar om överväganden av vad som blir bäst för flertalet resenärer, säger Göran Berglund.

Bussar till Östra station
En annan nyhet för resenärerna är att det blir en bussförbindelse med Östra station genom att linje 2 delvis får en ny sträckning. Istället för att gå längs Edingsvägen och till Kampenhof går turen istället förbi Östra station. Tidtabellen anpassas efter tågavgångarna.

Tidigare var det osäkert om det skulle bli någon förbindelse mellan Kampenhof och Torp köpcentrum. Nu är det klart att nya linje 4 går till de två hållplatserna vid Coop och Ica Maxi. Nästa år ska Torp köpcentrum bygga om hela parkeringen med nya gator. Hur frågan med busshållplatser ska lösas är inte avgjort ännu.

– Det har även diskuterats att köra vidare till Södra Torp där Biltema och Plantagen ligger, men som det är idag räcker inte tiden för turen. Då bedömde vi att det är viktigare att stanna på västra sidan, säger Göran Berglund.

I december blir även Norra Torpmotet vid Nordlänken färdig, liksom den nya bussgatan från motet till bussterminalen på Västra Torp.

Mer information om förändringarna i Uddevallas stadstrafik finns i bifogat dokument och på Västtrafiks webbplats. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med den senaste informationen.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

​Håll koll på vilken buss du ska åka med när busslinjenätet läggs om i december. Flera linjer får nya sträckningar, hållplatser försvinner och nya kommer till. Och efter önskemål från kunderna – de två hållplatserna på Västra Torp blir kvar.

Läs vidare »
Wsc3bf9vww9wist0ynpt

Västtrafik kraftsamlar inför vintern

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 11:00 CET

Nu förbereder sig kollektivtrafiken på vintertider. För att lyckas när snö och kyla sätter in krävs ett bra samarbete och en god planering av insatser. Nytt för i år är standby-bussar som kan sättas in vid störningar i tågtrafiken.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • aoczodprgmeswywwnoggvjqos@vastgctrhemrafiktzbp.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar gärna på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige.

  • Presskontakt
  • press@vasttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fota ombord på våra fordon krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänd dig direkt till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.