Media-no-image

​​Satsning på fler biljettkontroller

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 14:00 CET

I februari inleder Västtrafik tillsammans med Securitas en satsning på fler biljettkontroller och ökad synlighet i Göteborgsregionen. Samtidigt inleds ett nytt arbetssätt i regionen där förarna och tågvärdarna får större möjlighet att påverka var och när kontroller utförs.

Västtrafik och Securitas har tillsammans utvecklat biljettkontrollen med god service och bra bemötande som ledstjärnor och detta kommer även vara i fokus för det fortsatta arbetet. Satsningen innebär att antalet biljettkontrollanter i Göteborgsregionen ökar med ett 20-tal. Detta för att öka biljettkontrollens synlighet och minska benägenheten att fuskåka.

– Vi har ett öppet system i Göteborg där kunden själv väljer var man vill stiga på och behöver ha en biljettkontroll som står i relation till det. Fler biljettkontroller är också något som många av våra kunder efterfrågar, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Efter den uppmärksammade incidenten i maj hävde Västtrafik avtalet med G4S, som då skötte biljettkontrollerna i regionen. Nu tar Securitas över ansvaret för dessa kontroller. Det nya avtalet gör partnerföretagen mer involverade i arbetet och de kan själva lämna önskemål om var och när biljettkontroller ska genomföras.

– I regionen är behovet av biljettkontroll mindre eftersom kunderna måste visa sin biljett för föraren när de stiger på bussen. Men vi vet att fusk förekommer och där får vi nu goda möjligheter att hjälpa vår förare och tågvärdar, säger Maria Björner Brauer.

Nya avtalet mellan Västtrafik och Securitas började gälla den 1 februari och löper till och med januari 2017.

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad
maria.bjornerbrauer@vasttrafik.se
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

I februari inleder Västtrafik tillsammans med Securitas en satsning på fler biljettkontroller och ökad synlighet i Göteborgsregionen. Samtidigt inleds ett nytt arbetssätt i regionen där förarna och tågvärdarna får större möjlighet att påverka var och när kontroller utförs.

Läs vidare »
Ijzeabhtz3mfa7aeqbhq

Nöjdheten med Västtrafik som helhet ökar

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 10:00 CET

Nöjdheten med Västtrafik har fortsatt öka under 2015. Det visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern, där kunder och allmänhet svarar på frågor kring resvanor, kvalitet och service.

Qfylbtf9tor3zanuvinu

Var tredje blir lyckligare av att resa tillsammans

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 11:10 CET

Blir man en lyckligare människa av att åka kollektivt? Ja, i alla fall om man frågar Västtrafiks kunder som skaffat ett årskort hos Västtrafik genom sin arbetsgivare.

Jm6jclpp6c3y0swrqxsv

Trafikinformation: Inga tåg mellan Töreboda och Falköping

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 10:42 CET

Trafikverket genomför just nu kontaktledingsbyte mellan Töreboda och Falköping. Det innebär att båda spåren på sträckan kommer stängas av för tågtrafik de kommande två helgerna. Bussar kommer att ersätta de inställda tågavgångarna.

Media-no-image

Nya priser och studentrabatt från den 3 januari

Pressmeddelanden   •   2015-12-28 16:00 CET

När det nya året startar inför Västtrafik nya åldersgränser vid köp av biljetter. Från och med den 3 januari 2016 räknas man som ungdom och betalar ungdomspris upp till man är 20 år. Samma åldersgräns gäller för samtliga biljetter.

Tidigare har åldersgränserna varierat vid köp av periodkort och andra biljetter. Med den nu beslutade förändringen gäller att man köper alla biljetter till ungdomspris fram till man är 20 år. Samtidigt införs en ny studentrabatt som ger studerande 25 procent rabatt vid köp av periodkort.

Den 3 januari höjs också priserna i kollektivtrafiken med i genomsnitt 5 procent. Höjningen ska finansiera fortsatta satsningar på utökad trafik och förbättrad service till Västtrafiks kunder.

Läs mer om förändringarna på Västtrafiks webbplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

När det nya året startar inför Västtrafik nya åldersgränser vid köp av biljetter. Från och med den 3 januari 2016 räknas man som ungdom och betalar ungdomspris upp till man är 20 år. Samma åldersgräns gäller för samtliga biljetter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nya busskörfält mellan Kungälv och Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 08:56 CET

Nu blir det smidigare att pendla med buss mellan Kungälv och Göteborg. Bussarnas egna körfält på E6:an är nu klara att tas i bruk.

Trafikverket har sedan april byggt busskörfält i både norr- och södergående riktning på E6 mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet. Körfälten förbättrar bussarnas framkomlighet och punktlighet.

– Det här är en efterlängtad förbättring för det växande antalet kunder som pendlar mellan Kungälv och Göteborg. Det gör att man i ännu högre utsträckning kommer att kunna lita på att komma fram i tid, säger Line de Verdier, projektledare för Västsvenska paketet på Västtrafik. 

Busskörfälten har byggts ut i etapper med finansiering från Västsvenska paketet.

Mer information om arbetena på Trafikverkets webbplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu blir det smidigare att pendla med buss mellan Kungälv och Göteborg. Bussarnas egna körfält på E6:an är nu klara att tas i bruk.

Läs vidare »
Ryauhjt3yuqnnhnc7ppg

​Västtrafik satsar på nytt resecentrum i Angered

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 15:07 CET

En av Göteborgs stora knutpunkter ska få ett eget resecentrum. Västtrafiks styrelse beslutade i dag att bygga en ny mötesplats med butik, vänthall och café vid Angered Centrum.

Media-no-image

​Så jobbar Västtrafik med klimatfrågan

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 14:32 CET

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och hållbara resor är en viktig del av lösningen. Det konstateras i en ny rapport från den internationella intresseorganisationen UITP.
– Sverige och Västtrafik ligger långt fram internationellt sett, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Med anledning av FN:s konferens är klimatfrågan högaktuell just nu. En viktig fråga är hållbart resande, där kollektivtrafiken bidrar till både minskade utsläpp, minskad trängsel och bättre framkomlighet. De stora utmaningarna är att få ännu fler att resa tillsammans och att fortsätta förbättra fordonens miljöprestanda för att erbjuda kunderna en ännu mer hållbar resa.

Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg är även vice ordförande i den internationella intresseorganisationen för kollektivtrafik, UITP (International Association of Public Transport). UITP har 110 medlemmar över hela världen och presenterade en ny rapport i samband med FN:s klimatkonferens.

– Den visar att det är helt avgörande att fler väljer hållbara transportsätt för att vi ska kunna lösa klimatfrågan. Rapporten visar också hur våra medlemmar förbundit sig till konkreta mål och ambitioner för att nå dit, säger Roger Vahnberg.

Västtrafik är Sveriges nästa största kollektivtrafikföretag och betraktar klimat- och hållbarhetsfrågor som en viktig fråga att arbeta med både i nuläget och i framtiden. Det är bland annat därför som Västtrafik har anslutit sig till NAZCA-plattformen, som är kollektivtrafikens utmaning inom FN:s klimatinitiativ.

– Sverige och Västtrafik ligger långt fram internationellt sett. Västra Götaland är en av de regioner som nämns som ett gott exempel när det gäller hållbarhetsarbete, säger Roger Vahnberg.

Västtrafik är också en partner inom det svenska 2030-sekretariatet, en organisation som arbetar för minskade klimatutsläpp. Västtrafik har anslutit sig till den svenska regeringens initiativ om ett fossilfritt Sverige. I dagsläget drivs ungefär 90 procent av Västtrafiks fordon av fossilfri energi.

– Kollektivtrafik är ett medel för att åstadkomma mer effektiva städer och regioner på ett hållbart sätt. När vi på Västtrafik säger att vi vill fördubbla det kollektiva resandet med oss till år 2025 är det ett hållbart samhälle som är huvudmålet, säger Roger Vahnberg.

För mer information:
Mer om FN:s kollektivtrafikutmaning NAZCA

Mer om regeringens vision om ett fossilfritt Sverige

UITP:s hemsida

Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och hållbara resor är en viktig del av lösningen. Det konstateras i en ny rapport från den internationella intresseorganisationen UITP. – Sverige och Västtrafik ligger långt fram internationellt sett, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Läs vidare »
Stjjjao0xyctednzo63u

Nya tider från och med söndag

Pressmeddelanden   •   2015-12-09 14:21 CET

På söndag den 13 december blir det nya tider i kollektivtrafiken, när Västtrafik genomför vinterns tidtabellsskifte. Alla linjer får nya tidtabeller och på många håll justeras körvägar och tider.

Media-no-image

Välkommen på invigning i Brunnsparken

Pressmeddelanden   •   2015-12-04 07:00 CET

I dag invigs den totalrenoverade Västtrafikbutiken i Brunnsparken i Göteborg, som varit stängd under hösten. För att fira bjuder Västtrafik på festligheter och överraskningar i butiken mellan kl. 10-13.

Butiken i Brunnsparken är den femte av Västtrafiks butiker som byggs om för att ge både kunder och butikspersonal en större, öppnare och trevligare miljö att vistas i. Dagens invigning pågår från att butiken öppnar kl. 10 och fram till kl. 13.

Västtrafik bjuder på något att äta och har extra personal på plats för att svara på frågor. De första 200 kunderna som köper biljett eller laddar ett Västtrafikkort får dessutom en extra överraskning. Välkommen!

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

​I dag invigs den totalrenoverade Västtrafikbutiken i Brunnsparken i Göteborg, som varit stängd under hösten. För att fira bjuder Västtrafik på festligheter och överraskningar i butiken mellan kl. 10-13.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • press@vasttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige. Mejla gärna dina frågor men snabbast hjälp får du om du ringer oss.

  • Presskontakt
  • knpress@pfdikndqvapmndstcptronkyhuafflfzjtewik.se
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fotografera ombord på våra fordon för professionellt bruk krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken, vänd dig till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.