Media-no-image

Felaktig information om provåkarkort

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 17:39 CET

Idag har ett stort antal personer som ansökt om Västtrafiks provåkarkort fått fel brev hemskickat. Det är ansökande som inte uppfyllt kriterierna för att få ett provåkarkort som av misstag fått ett utskick med rubriken ”Dina 14 dagar gratisresor väntar”

Totalt har 17 000 mottagare fått fel brev. Det beror på ett fel i posthanteringen som uppstått hos Västtrafiks underleverantör. Västtrafik beklagar det inträffade och kommer tillsammans med underleverantören gå igenom rutinerna för att undvika liknande händelser i framtiden. Ett nytt brev med rätt information kommer att skickas ut så snart som möjligt.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Idag har ett stort antal personer som ansökt om Västtrafiks provåkarkort fått fel brev hemskickat. Det är ansökande som inte uppfyllt kriterierna för att få ett provåkarkort som av misstag fått ett utskick med rubriken ”Dina 14 dagar gratisresor väntar”.

Läs vidare »
Media-no-image

Vi vill se mer av dig

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 17:34 CET

Höstmörkret är här och för att synas på ett bra sätt i trafiken genomför Västtrafik och bussbolaget Nobina en kampanj för att få fler kunder att använda reflexer. Kampanjen pågår under två veckor och består av både annonsering och utdelning av reflexer.

–  Vi vill visa vår omtanke om kunderna och samtidigt öka medvetenheten om hur viktigt det är att bära reflex för att synas i mörkret. Dessutom är det viktigt att kunder som väntar vid en hållplats gör sig synliga för föraren i god tid, säger André Sellén, trafikchef på Nobina i Skaraborg.

Under denna och nästa vecka delar Nobinas kundvärdar ut reflexer till resenärerna vid Resecentrum i Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad. Dessutom kommer förarna dela ut reflexer till kunder ombord på vissa avgångar.

Nobinas kundvärdar finns på plats vid Resecentrum mellan klockan 06.00-08.00 följande dagar:

  • Skövde 27 okt och 4 nov
  • Falköping 30 okt
  • Lidköping 4 nov
  • Mariestad 6 nov

För mer information:
Elin Burman, Nobina 0701-87 18 38 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Höstmörkret är här och för att synas på ett bra sätt i trafiken genomför Västtrafik och bussbolaget Nobina en kampanj för att få fler kunder att använda reflexer. Kampanjen pågår under denna och nästa vecka och består av både annonsering och utdelning av reflexer.

Läs vidare »
X8ro9w4vk2n3bi3tbkbh

Nytt tågavtal undertecknat

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 14:52 CET

Idag undertecknades avtalet om att köra tågtrafiken i Västsverige av Västtrafik, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik och SJ.

Bsnhfxc5izhvcqbaf7uc

Trafikinformation: Spårarbete Gamlestadstorget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 10:15 CEST

Under perioden 28 oktober–3 november genomförs ett omfattande spårarbete vid Gamlestadstorget. Under arbetet påverkas spårvagnstrafiken till och från Angered och Kortedala/Bergsjön som ersätts med buss.

Media-no-image

Upphandling av tågtrafiken klar

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 14:00 CEST

Det blir SJ som fortsätter att köra tågen i Västsverige. Det står klart efter den upphandling som Västtrafik genomfört tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Trafikstart för det nya avtalet sker i december 2015.

Avtalet omfattar all region- och pendeltågstrafik i Västsverige som körs på uppdrag av de tre länstrafikbolagen under varumärket Västtågen. Av de fyra företag som lämnade anbud var det SJ som kunde visa upp den högsta kvaliteten till det bästa priset. 

–  Upphandlingen har haft ett tydligt kundfokus och målet har varit att hitta den bästa samarbetspartnern för att utveckla tågtrafiken i Västsverige. Tillsammans med SJ ska vi nu arbeta för att ge våra kunder ännu bättre service, säger Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik. 

–  Vi är både glada och stolta över beskedet om förnyat förtroende. Västtågen är en av de allra största upphandlingarna på marknaden och självklart en mycket viktig affär för oss. Vi kommer att lägga stort fokus på att förbättra kundernas upplevelser av att resa med oss och öka antalet resenärer, säger Caroline Åstrand, direktör Produkt SJ AB.

Avtalet innebär ett partnerskap med SJ där ersättningsnivån till betydande del baseras på resande och kundnöjdhet. Det finns bestämda mål kring punktligheten i trafiken, upplevd trygghet/trivsel och information ombord som är tydligt kopplade till ersättningsnivån.

Bättre beredskap vid störningar
En nyhet är att SJ får ansvar för tågtrafikens energikostnader, vilket tidigare har legat på Västtrafik. Även fortsättningsvis kommer bara el som uppfyller Naturskyddsföreningens krav om Bra miljöval eller motsvarande att användas.

–  Västtrafik har tydliga mål om att minska energiförbrukningen i kollektivtrafiken. Att låta SJ ta ansvar för energikostnaderna skapar en tydlig drivkraft för att minska förbrukningen och därmed miljöpåverkan, säger Roger Vahnberg.

Nytt är också att Västtrafik kommer att ta över det fulla ansvaret för ersättningstrafik med buss och taxi vid trafikstörningar. Det innebär bland annat att en beredskapsflotta med bussar etableras, som snabbt kan sättas in vid behov och förbättra servicen vid störningar.

Det nya avtalet löper över nio år med möjlighet till förlängning med maximalt tre år och är värt cirka fem miljarder kronor. Trafikvolymerna utgår från dagens nivå, men kommer utökas i takt med resandeutvecklingen mot fördubblingsmålet 2025.

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik, 0705-62 92 21
Jarl Samuelsson, chef tåg Västtrafik 0727-35 26 15 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Fakta Västtågen
Västtågen är ett samarbete mellan Västtrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. I Västtågen ingår nio regionala linjer som kör i Västra Götaland och in i Hallands och Jönköpings län. Västtågen har funnits sedan december 2010. I avtalet ingår även Kungsbackapendeln, Alependeln och Alingsåspendeln.

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Det blir SJ som fortsätter att köra tågen i Västsverige. Det står klart efter den upphandling som Västtrafik genomfört tillsammans med Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Trafikstart för det nya avtalet sker i december 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Fler pendelparkeringar klara

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:41 CEST

Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. I veckan öppnade fler parkeringsplatser vid Myggenäs korsväg, för några veckor sedan öppnade Kode sin utbyggnad och inom kort öppnar en ny pendelparkering vid Vägskillnaden i Härryda.

Myggenäs korsvägs pendelparkering ligger utmed väg 160 på Tjörn. Nyligen kunde Västtrafiks kunder börja använda de drygt 30 bilplatserna och 35 cykelplatserna. Parkeringen har efter tillbyggnaden totalt plats för cirka 80 bilar och 55 cyklar.

Kode pendelparkering, utmed E6:an, har byggts ut med över 110 bilplatser. I anslutning till parkeringen finns det en realtidsskylt och en större informationstavla strax innan avfarten på E6  som visar antal lediga parkeringsplatser och kommande bussavgångar i realtid. 

Vägskillnaden är en ny parkering. Den tillhör Väg 40-stråket och är placerad nära hållplatsen Stora Övattnet, i Härryda. De dryga 40 bilplatserna och tio cykelplatserna beräknas öppna inom kort.

– Fler pendelparkeringar är något som våra kunder ofta efterfrågar och det är glädjande att vi nu kan erbjuda ytterligare platser, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

Utbyggnaden av pendelparkeringarna sker inom Västsvenska paketet, där fler parkeringsplatser för bilar och cyklar byggs längs de större kollektivtrafikstråken i Göteborgsområdet.

Mer information om Västtrafiks pendelparkeringar finns på Västtrafiks webbplats.

För mer information:
Line de Verdier, projektledare 0730-45 89 55
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. I veckan öppnade fler parkeringsplatser vid Myggenäs korsväg, för några veckor sedan öppnade Kode sin utbyggnad och inom kort öppnar en ny pendelparkering vid Vägskillnaden i Härryda.

Läs vidare »
Xy61nop3p1vytvkfshr3

Trafikinformation: Banarbeten i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 16:11 CEST

Mellan den 2 och 8 oktober genomförs flera banarbeten i Göteborg som påverkar tågtrafiken. Under perioden blir det bussersättning på vissa sträckor och förseningar kan förekomma.

Media-no-image

Bättre busstrafik med förbifart Sjöbo

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 09:00 CEST

I december får invånarna i Fristad, Sparsör och Frufällan snabbare och bekvämare bussresor till Borås när linje 150 får ny sträckning via den nybyggda förbifart Sjöbo. Samtidigt får boende norr om Borås möjlighet att resa direkt till Resecentrum för vidare byte till regionbuss eller tåg.

Tidtabellskiftet den 14 december blir startskottet för det nya upplägget då linje 150 börjar köra via förbifart Sjöbo till och från centrala Borås. Bussarna kommer att gå från Däckvägen via den nya hållplatsen Nordskogen till Boråsparken och vidare in mot centrum, och omvänt.

– Det blir en snabbare och bekvämare resa med färre stopp och vi hoppas att det ska göra linje 150 mer attraktiv. Att vi dessutom kan erbjuda våra kunder direktresor till Resecentrum känns verkligen bra, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef på Västtrafik.

När linje 150 tar en ny väg hänvisas kunder från Sjöbo mot Borås centrum till linje 1 i stadstrafiken, som avgår var sjätte minut under hela dagen. För de som vill resa från Sjöbo mot Fristad blir det ett byte till linje 150 vid Boråsparken eller Erikslund.

För att förbättra framkomligheten på Allégatan får linje 150 även ny sträckning genom de centrala delarna av staden. Efter hållplats Polishuset går bussen via de nya hållplatserna Krokshallstorget och Söderbro mot Södra torget där linjen får nytt hållplatsläge (N). Samma omläggning sker för busslinjerna 240 och 582 vilket skapar förutsättningar för pålitligare och punktligare stadstrafik i Borås. Linje 240 och 582 får Resecentrum som ändhållplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

I december får invånarna i Fristad, Sparsör och Frufällan snabbare och bekvämare bussresor till Borås när linje 150 får ny sträckning via den nybyggda förbifart Sjöbo. Samtidigt får boende norr om Borås möjlighet att resa direkt till Resecentrum för vidare byte till regionbuss eller tåg.

Läs vidare »
Ij3bjx4w50ir8phx96hq

Kollektivtrafiken kraftsamlar mot klimathotet

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 10:06 CEST

I samband med FN: s klimattoppmöte i New York har organisationer från hela världen deltagit i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyfts Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel.

Media-no-image

Västtrafik förenklar för kunderna

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 14:02 CEST

Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider. 

​Anledningen till bytet av system är att Västtrafik vill förenkla, snabba upp och effektivisera hanteringen för att ge bättre service till kunderna. 

– Det var dags att byta ut det gamla systemet och vi ville hitta en bra lösning som också skulle göra det enklare att hitta och ansöka om resegaranti på vår hemsida, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks kundservice.

För kunderna har det blivit enklare att göra reklamationer samtidigt som man kan lämna synpunkter, önskemål, beröm eller klagomål direkt på Västtrafiks hemsida. De kunder som reklamerar via nätet kan också välja hur man vill ha sin ersättning; via mobilen, vanligt brev eller epost för de kunder som är registrerade på Mina sidor. 

– Vi hoppas och tror att våra kunder kommer att uppskatta de många fördelar som det nya systemet innebär, bland annat kortare svars- och handläggningstider, säger Ronny Thörnqvist.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • press@vastkexsaqaigvtrafikepfkjajygg.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar gärna på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige.

  • Presskontakt
  • prabess@blckpvwcbkvasgctlljhixqymkstpibhtrezafdxtyapzymuiksf.se
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fota ombord på våra fordon krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänd dig direkt till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.