Media no image

Resandet med kollektivtrafiken fortsätter öka

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 12:53 CEST

Allt fler väljer kollektivtrafiken i Västsverige. Resandet med såväl bussar, båtar, spårvagnar och tåg har fortsatt öka under 2016. Den största uppgången står busstrafiken för, där resandet ökat med tio procent.

 Till och med augusti 2016 gjordes det 194 miljoner resor med Västtrafik, vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma period föregående år. Busstrafiken ökade med tio procent, spårvagnstrafiken med fyra procent, båttrafiken och tågtrafiken ökade med en procent vardera.

– Det är glädjande att konstatera att fler väljer att resa med kollektivtrafiken. Vår utveckling ligger fortfarande i linje med målsättningen att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafik.

Även kundnöjdheten utvecklas positivt och ligger på den högsta nivå sedan mätningarna startade 2013. 74 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik, vilket är en ökning med över 20 procentenheter på tre år. Nöjdheten med senaste resan är 94 procent.

– Kollektivtrafikens marknadsandel ökar och sett över en längre tidsperiod har vi en resandeutveckling som ligger i den absoluta toppen nationellt sett, vilket känns mycket bra, säger Lars Backström, vd Västtrafik

Under 2016-2017 inför Västtrafik ett nytt kundräkningssystem för att förbättra resandestatistikens tillförlitlighet. Tidigare sätt att beräkna resandet i främst delar av Göteborgsregionen har inte fångat de säsongsvariationer som den nya mätmetoden gör. För 2016 gör Västtrafik bedömningen att en till två procent av resandeökningen beror på detta.

Bryter man ned resandeökningarna på delregional nivå ser det ut enligt följande:
resandet i Göteborgsregionen har ökat med sex procent, i Skaraborg med fem procent, i Sjuhärad med tre procent och i Fyrbodal med sex procent.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Allt fler väljer kollektivtrafiken i Västsverige. Resandet med såväl bussar, båtar, spårvagnar och tåg har fortsatt öka under 2016. Den största uppgången står busstrafiken för, där resandet ökat med tio procent.

Läs vidare »
Media no image

Nya direktbussar på Grön Express

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 13:41 CEST

Allt fler väljer att ta bussen mellan Kungälv och Göteborg. Hittills i år har bussresandet med Grön Express ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år. Nu sätts ytterligare direktbussar in på morgonen för att fler ska välja bussen.

För att öka resandet kommer Västtrafik att sätta in tre direktbussar från Kungälv till Göteborgs centrum med början idag, den 22 augusti. Bussarna kommer att starta i Ullstorp och gå via Solgärde vårdcentral, Ulvegärde, Munkegärde, Jordliden, Kungälvs sjukhus, sedan direkt ut på motorvägen till Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan.

– Resan kortas på detta sätt ner till en knapp halvtimma mellan Ullstorp och Nordstan vilket vi hoppas ska attrahera både befintliga som nya kunder, samtidigt som vi får bättre plats på våra ordinarie bussar, säger Bengt Svensson, trafikchef Nobina.

De nya direktbussarna kommer att gå 06.19, 07.19 och 08.19 och dessa turer blir åtta minuter snabbare mellan Ullstorp och Nordstan.

För mer information:
Madelen Risberg, marknadsförare, Nobina Sverige 0701-87 27 30
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Allt fler väljer att ta bussen mellan Kungälv och Göteborg. Hittills i år har bussresandet med Grön Express ökat med cirka 20 procent jämfört med föregående år. Nu sätts ytterligare direktbussar in på morgonen för att fler ska välja bussen.

Läs vidare »
Ielcxftttcxh4czrqmsb

Nya tider i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 12:06 CEST

På söndag den 21 augusti blir det nya tider hos Västtrafik, då kollektivtrafiken i Västsverige får nya tidtabeller. På flera håll justeras dessutom körvägar och tider.

Zpggwtexmzi4jy3vpzqv

Kom och åk linbana på Kulturkalaset!

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2016 07:00 CEST

​Den 16-21 augusti kommer Trafikkontoret Göteborgs Stad tillsammans med Västtrafik finnas på plats på Storans parkering med en linbanegondol i naturlig storlek. Välkommen in i gondolen för att få veta mer om Sveriges första linbana och se hur den kommer att gå.

Media no image

​Trafikinformation: Banarbete påverkar tågtrafiken Töreboda – Falköping

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 13:23 CEST

Under perioden 15 augusti till 19 september byter Trafikverket kontaktledning på Skövde station, vilket påverkar framkomligheten för tågtrafiken. Banarbetet är en etapp i det pågående arbetet med att byta kontaktledningen på hela sträckan Laxå – Falköping som beräknas pågå fram till augusti 2017. 

De linjer som påverkas är Töreboda – Falköping – Skövde – Göteborg och Töreboda – Skövde – Falköping – Nässjö.

Sök resan i Reseplaneraren
Under arbetet är det främst under helgerna som vissa tågavgångar kommer att ersättas med buss. Reseplaneraren är uppdaterad med den senaste trafikinformationen. Västtrafik uppmanar sina kunder att i god tid söka sin resa där.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Under perioden 15 augusti till 19 september byter Trafikverket kontaktledning på Skövde station, vilket påverkar framkomligheten för tågtrafiken. Banarbetet är en etapp i det pågående arbetet med att byta kontaktledningen på hela sträckan Laxå-Falköping som beräknas pågå fram till augusti 2017.

Läs vidare »
Media no image

Lokförarbrist påverkar trafiken på Alependeln under tre helger

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2016 11:49 CEST

På grund av att det saknas lokförare under sommaren måste ett antal tågavgångar på Alependeln ställas in under tre helger i sommar. För att minska omfattningen för resenärerna stannar regiontågen på de berörda stationerna och buss ersätter övriga avgångar.

Bristen på lokförare hos SJ och i branschen, då särskilt under semesterperioden, kommer att påverka trafiken på Alependeln under fem dagar i sommar; 23 och 24 juli, 30 och 31 juli samt 6 augusti. För att begränsa omfattningen för resenärerna ställer Västtrafik enbart in trafik på en pendeltågsträcka där det finns möjlighet att minska omfattningen med hjälp av den befintliga regiontågstrafiken. Alependeln har också förhållandevis lågt resande under perioden.

Under dessa fem dagar kommer regiontågen mellan Vänersborg – Göteborg att stanna på de stationer som Alependeln normalt trafikerar. De avgångar på Alependeln som inte ersätts med regiontåg kommer att ersättas med buss.

- Vi har gjort vårt yttersta för att lösa bristen på lokförare, bland annat genom att flytta semesterveckor och undersöka om lokförare på andra tåglinjer kan köra Västtrafiks tåg. Vi har kommit en bit på vägen, men de turer som återstår är tyvärr inte möjliga att lösa, säger Lena Källström, vd SJ Götalandståg.

Västtrafik ser allvarligt på att detta drabbar resenärerna och kommer att föra en dialog med SJ Götalandståg för att detta inte ska inträffa igen.


Så går trafiken

Under lördagarna, då det är halvtimmestrafik, ersätts varannan avgång med buss och varannan avgång med Västtågen Göteborg-Vänersborg, som gör uppehåll på alla stationer längs sträckan Göteborg-Älvängen.

På söndagarna ersätts samtliga avgångar med Västtågen Göteborg-Vänersborg, som gör uppehåll på alla stationer längs sträckan Göteborg-Älvängen.

Samtliga inställda avgångar kommer att ersättas, men det är viktigt att vara observant på att tågtiderna skiljer sig mot den normala tidtabellen. Mer information finns på vasttrafik.se och i Västtrafiks reseplanerare.

För mer information trafiken:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

press@vasttrafik.se

För mer information om förarbristen:
SJs presstjänst 010-751 51 84.

press@sj.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

På grund av att det saknas lokförare under sommaren måste ett antal tågavgångar på Alependeln ställas in under tre helger i sommar. För att minska omfattningen för resenärerna stannar regiontågen på de berörda stationerna och buss ersätter övriga avgångar.

Läs vidare »
Media no image

Busstrafiken i Kungsbacka och Onsala upphandlad

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 14:04 CEST

Nu är Västtrafiks och Hallandstrafikens upphandling av busstrafiken på Onsalahalvön och Kungsbacka klar. Det nya avtalet bygger på ett fördjupat samarbete med trafikföretaget och ställer höga miljökrav. I juni 2017 startar avtalet som löper över tio år fram till juni 2027.

Det företag som lämnade det mest fördelaktiga anbudet var Karl Erik Elofsson Buss AB som vid avtalsstart tar över efter Nettbuss, som idag kör trafiken. Totalt handlar det om 13 tursatta bussar, som vid trafikstart kommer att vara fabriksnya.

– Vår ambition med det nya avtalet är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Rebecca Sundborg, avdelningschef buss Västtrafik.

Det nya avtalet har en stark miljöprofil med tydliga mål att minska klimatpåverkande emissioner och energianvändning. Från trafikstarten i juni 2017 kommer drygt 80 procent av trafiken köras med fossilfria drivmedel och från och med juni 2021 ska trafiken vara helt fossilfri. I det nya avtalet är det möjligt för trafikföretaget att vara mer delaktiga i utformningen av trafiken och i större utsträckning påverka utförandet.

Avtalet ger trafikföretaget möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås och det finns resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir. Syftet är att ge företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens.

Trafikstart för det nya avtalet i Kungsbacka och Onsala är 18 juni 2017.

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är Västtrafiks och Hallandstrafikens upphandling av busstrafiken på Onsalahalvön och Kungsbacka klar. Det nya avtalet bygger på ett fördjupat samarbete med trafikföretaget och ställer höga miljökrav. I juni 2017 startar avtalet som löper över tio år fram till juni 2027.

Läs vidare »
Woko6h58hpzvet7ozdan

Fortsatta satsningar i Trafikplan 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 13:06 CEST

Västtrafik har nu beslutat om trafikplanen för 2017, där det framgår vilka insatser som är planerade att genomföras under året. Trafikplanen omfattar satsningar och förbättringar på 119 mnkr.

Media no image

Västtrafik och Lidköpings kommun bygger ny tågdepå

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 11:54 CEST

Västtrafik och Lidköpings kommun bygger en ny tågdepå i Lidköping. En gemensam underhållsverkstad höjer kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan och minskar kostnaderna för drift och underhåll. Planen är att den nya depån ska vara klar till årsskiftet 2017/2018.

I dagsläget sköts allt underhåll av Itinotågen som kör på Kinnekullebanan i en tågdepå i Nässjö. Det medför bland annat att inte alla tåg kan användas i den dagliga trafiken på grund av de långa transporterna.

– Det känns väldigt bra att våra gemensamma planer nu blir verklighet. Den nya depån innebär att vi får bättre tillgång till Itinotågen, vilket kommer att höja kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan, säger Lars Holmin, Västtrafiks styrelseordförande.

Första steget blir att genomföra en gemensam upphandling av byggentreprenaden. En förutsättning för att genomföra projektet är att Trafikverket upplåter ca 400 kvadratmeter mark i närheten av spårområdet.

Lidköpings kommun genom Lidköpings Näringslivsfastigheter AB kommer att äga och förvalta depån. Västtrafik blir hyresgäst och ambitionen är att teckna ett hyresavtal som följer längden på trafikavtalet med SJ Götalandståg. Nuvarande avtal började gälla den 19 juni och sträcker sig fram till 2024.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Västtrafik och Lidköpings kommun bygger en ny tågdepå i Lidköping. En gemensam underhållsverkstad höjer kvaliteten i tågtrafiken på Kinnekullebanan och minskar kostnaderna för drift och underhåll. Planen är att den nya depån ska vara klar till årsskiftet 2017/2018.

Läs vidare »
Media no image

Åtgärder i spårvagnstrafiken vid Bruce Springsteens konserter på Ullevi

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:32 CEST

I samband med kommande Bruce Springsteen-konserter på Ullevi kommer spårvagnstrafiken längs Skånegatan köra med sänkt hastighet. Dessutom stängs spårvagnstrafiken av i samband med publikutsläppet från Ullevi.

Precis som vid tidigare konserter på Ullevi kommer Västtrafik att ha höjd beredskap inför de kommande Bruce Springsteen-konserterna (25 och 27 juni samt den 23 juli). Förutom att sänka hastigheten mellan klockan 18.00 och 00.30 för spårvagnstrafiken längs Skånegatan kommer spårvagnstrafiken tillfälligt att stängas av i samband med publikutsläppet från konserterna.

– Efter Iron Maidens konsert på Ullevi var det många personer som rörde sig i spårområdet och därför stängdes spårvagnstrafiken av under fyrtio minuter. Vi kommer att göra samma sak under kommande konserter för att besökarna ska känna sig trygga, säger Christer Olsson, ansvarig för Västtrafiks spårvagnstrafik.

Under konserterna kommer Västtrafik och Göteborgs Spårvägar bland annat sätta in extra trafikledare för att bevaka läget i trafiken och för att snabbt kunna fatta beslut om eventuella omläggningar. Västtrafik kommer också att ha informatörer på plats i området kring Ullevi för att hjälpa besökarna.

– Även om vi gör extra säkerhetsinsatser vill jag uppmana alla konsertbesökare att vara uppmärksamma på trafiken när man korsar spåren. Man bör också fundera på vilken hållplats man ska välja, kanske är det bättre att ta sig till Avenyn eller Korsvägen snarare än Brunnsparken när konserten är slut. Genom att resandet sprids får vi bättre framkomlighet i staden, säger Christer Olsson.

För att alla besökare ska ta sig till och från konserten sätter Västtrafik in extra bussar, spårvagnar och tåg under kvällen och natten. För ytterligare information, se Västtrafiks webbplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

I samband med kommande Bruce Springsteen-konserter på Ullevi kommer spårvagnstrafiken längs Skånegatan köra med sänkt hastighet. Dessutom stängs spårvagnstrafiken av i samband med publikutsläppet från Ullevi.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • pruqess@kmvakmqiwkstepuvihtrwyynzaafikal.sfde
  • 0771-41 43 99
Vi svarar på dina frågor om kollektivtrafiken i Västsverige. Mejla eller ring oss så hjälper vi dig.

  • Presskontakt
  • olprkldpeshws@vaqjbshzsttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fotografera ombord på våra fordon för professionellt bruk krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken, vänd dig till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.