Media-no-image

Fler och tätare turer i Lidköpings stadstrafik

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:23 CEST

Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Sedan arbetet med att utveckla stadstrafiken i Lidköping startade har resandet ökat med över 70 procent, från 147 000 resor 2010 till 254 000 resor förra året. Samtidigt har utbudet i det närmaste fördubblats.

Nu tas nästa steg när bussarna på linje 1 från den 14 december får avgång var 20:e minut i stället för en gång i halvtimmen som idag. Linje 1 och linje 2 får då samma turtäthet och byten mellan linjerna blir enklare. Det skapar även bättre bytesmöjligheter till linje 1 Express och övrig regiontrafik vid Lidköpings resecentrum.

– Det känns bra att vi tillsammans med Lidköpings kommun och Nobina kan fortsätta utveckla stadstrafiken. Vi hoppas att det utökade utbudet ska locka ännu fler nya resenärer till stadsbussarna, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik.

En annan nyhet i december är ett enklare och tydligare linjenät där linje 1 får delvis ny sträckning (se bifogad karta). Förändringen bygger på den utredning av stadstrafiken som genomfördes 2010 på uppdrag av Västtrafik och Lidköpings kommun.

– Med förändringarna på linje 1 och bra bytesmöjligheter på Lidköpings resecentrum skapar vi ett kollektivtrafiknät med resmöjligheter i alla väderstreck som vi tror blir attraktivt för många invånare i kommunen, säger Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun.

Nyheterna i trafiken börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 14 december i år.

För mer information:
Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik 0705-21 82 13
Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun 0510-77 03 80
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Läs vidare »
Xffvd7y66ftodlhftzsw

Nöjda kunder på Grön Express

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 09:31 CEST

Resenärerna på Västtrafiks busslinje Grön Express mellan Kungälv och Mölnlycke blir alltmer nöjda. Det visar de kundundersökningar som genomförts ombord, där hela 97 procent av kunderna uppger att de är nöjda med sin senaste resa.

Media-no-image

Nya avtal för busstrafik klara

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 14:15 CEST

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Orust, Alingsås och Lerum klar. De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Västtrafik och trafikföretagen och ställer höga miljökrav. Avtalsstart är juni 2015.  

Upphandlingen är indelad i tre olika trafikavtal: Orust, Alingsås och Lerum. De företag som tilldelats trafikåtagandena är följande:

  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Orust.
  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Alingsås.
  • Nettbuss har tilldelats avtalet för Lerum. 

I de nya avtalen är det möjligt för trafikföretagen att vara mer delaktiga och påverka utförandet av trafiken.

– Vår ambition är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Attila Ungvari, ansvarig för busstrafiken på Västtrafik.

Avtalen ger trafikföretagen möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås. Syftet med den här typen av avtal är att ge företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens. För Lerumexpressen har trafikföretaget även resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir.

Avtalen har också en tydlig miljöprofil, vilket innebär att utsläpp av klimatpåverkande emissioner och energianvändning succesivt kommer att minska. Trafiken i avtalen kommer till 95 procent att utföras med drivmedel som är fossilfria från 2017. För tätortstrafiken i Alingsås innebär kraven att trafiken ska köras med energieffektiva elhybridbussar från avtalsstart. 

Avtalen innebär också att parterna ska arbeta med att införa ny och miljöanpassad fordonsteknik. Västtrafik och trafikföretagen kommer därför tillsammans med Orusts kommun och Lerums kommun att starta ett projekt kring införandet av elbussar i respektive kommun.

Trafikstart för de nya avtalen är 14 juni 2015.

För mer information: 
Attila Ungvari, ansvarig busstrafik Västtrafik 0705-31 31 36
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Orust, Alingsås och Lerum klar. De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Västtrafik och trafikföretagen och ställer höga miljökrav. Avtalsstart är juni 2015.

Läs vidare »
Kf6eqmhb5ojf6drecrqu

Högt betyg för senaste resan

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 11:51 CEST

Västtrafik får höga betyg av kunderna i de ombordmätningar som genomfördes under årets andra kvartal. 94 procent av de tillfrågade uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Alltfler tycker också att informationen vid trafikstörningar fungerar bra.

U06nrpdtsyiofvyel6na

Fria resor under Kultur- och porslinsfestivalen

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 15:51 CEST

Den 22 augusti drar Kultur- och porslinsfestivalen i Lidköping igång. Under festivalen får besökarna åka buss kostnadsfritt med en särskild sms-biljett.

Bx2khpckozdrfo10vqw7

Trafikinformation: Nya tidtabeller på söndag

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 12:07 CEST

På söndag den 17 augusti återgår Västtrafik till normal trafik igen efter sommaren. Samtidigt passar vi på att göra justeringar av avgångstider och körvägar för en del linjer.

Yhecjf2oq7txruw3ps6v

Trafikinformation: Så kör Västtrafik under kalaset

Pressmeddelanden   •   2014-08-11 14:14 CEST

Under Göteborgs Kulturkalas 12–17 augusti får busstrafiken förbi Götaplatsen ändrade körvägar. Även Citytravet och Hammarkullekarnevalen påverkar kollektivtrafiken i centrala Göteborg under den kommande veckan.

Media-no-image

Hede station öppnar för trafik igen

Pressmeddelanden   •   2014-08-07 11:00 CEST

På måndag den 11 augusti öppnar Hede station för tågtrafik igen efter en stor ombyggnation. Det innebär att samtliga stationer utmed Kungsbackapendeln nu är klara för att ta emot Västtrafiks nya och längre tåg.

Arbetet med att förlänga plattformarna och rusta upp stationen har pågått sedan den 5 maj. De nya plattformarna är 225 meter långa och har fått nya väderskydd och bättre belysning. Tillgängligheten har också förbättrats, bland annat genom kontrastmarkeringar och ledstråk på perrongen.

–  Hede är den sista av totalt 19 stationer på sträckan Alingsås–Kungsbacka som nu är klar. Vi har arbetat med att anpassa plattformarna till de nya längre tågen sedan 2010, syftet är att öka kapaciteten på tågsträckan och att förbättra resmöjligheterna, säger Roger Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Samtidigt har Västtrafik byggt en ny pendelparkering på den östra sidan av Hede station. Där öppnar nu 170 nya p-platser som kan läggas till de cirka 450 platser som sedan tidigare finns på den västra sidan av stationen. I slutet av augusti öppnas ytterligare 120 platser på den nybyggda delen. Efter utbyggnaden kommer det även att finnas 240 cykelplatser.

– Pendelparkeringen vid Hede station har tidigare varit i stort sett fullbelagd. Med den här kraftiga ökningen av antalet platser vill vi ge fler möjligheten att ta bilen till pendeltåget, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik.

För att nå den nya pendelparkeringen har Kungsbacka kommun färdigställt en ny tillfartsväg och en rondell vid Hede station.

Återöppningen innebär att samtliga turer med Kungsbackapendeln går hela vägen till Kungsbacka och trafikeras av Västtrafiks nya pendeltåg. Det första tåget som stannar vid Hede efter ombyggnaden avgår från Göteborgs central klockan 04.45 på måndag morgon.

För mer information om plattformsarbeten Alingsås–Kungsbacka: 

Roger Karlsson, projektledare Trafikverket 010-123 15 76
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00
Läs mer på www.trafikverket.se/plattformsforlangningar

För mer information om trafiken och pendelparkeringar:
Stefan Ekman, infrachef Västtrafik 0706-42 28 98
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

På måndag den 11 augusti öppnar Hede station för tågtrafik igen efter en stor ombyggnation. Det innebär att samtliga stationer utmed Kungsbackapendeln nu är klara för att ta emot Västtrafiks nya och längre tåg.

Läs vidare »
Media-no-image

Västtrafik förstärker under Way Out West

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 15:03 CEST

Till helgen, den 7–9 augusti, äger musikfestivalen Way Out West rum i Slottsskogen i Göteborg. Västtrafik kommer att ha trafikinformatörer på festivalområdet för att hjälpa besökarna och extra spårvagnar och bussar i beredskap.

För att följa läget och snabbt kunna sätta in extra fordon kommer Västrafiks trafikledare finnas på plats vid Linnéplatsen. Till sitt förfogande har de ett tiotal extra spårvagnar och bussar som kan sättas in när trafiken behöver förstärkas.

– Vår planering bygger på erfarenheterna från tidigare festivaler och vi hoppas att vi ska kunna bidra till en bra upplevelse för alla besökare. Man får räkna med fler resenärer i kollektivtrafiken än en vanlig helg och gärna vara ute i god tid, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Västtrafik arbetar också med att hjälpa festivalpubliken med bra information. Varje dag från klockan 21.00 och fram till stängning kommer trafikinformatörer finnas på plats vid Slottsskogen för att hjälpa besökarna med information om bland annat resvägar, biljetter och priser. Det kommer även att finnas en biljettbil vid Drottningtorget under festivalen för att underlätta biljettköp.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Till helgen, den 7–9 augusti, äger musikfestivalen Way Out West rum i Slottsskogen i Göteborg. Västtrafik kommer att ha trafikinformatörer på festivalområdet för att hjälpa besökarna och extra spårvagnar och bussar i beredskap.

Läs vidare »
Obcfk4takif5rztbcutr

Trafikinformation: Ställverksbyte på Göteborgs central

Pressmeddelanden   •   2014-07-17 08:00 CEST

Med start lördagen den 19 juli, klockan 00.00, påbörjar Trafikverket nästa etapp av ställverksbytet på Göteborgs central. Arbetet påverkar tågtrafiken och det innebär att det blir bussersättning på vissa sträckor.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • exrnprmnuldzvuess@bafavacvsbalupumstlrpdnztrqqzmbtafneik.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar gärna på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige.

  • Presskontakt
  • xpprfsesjus@bevobfjevasttrroafikjiorjdhf.suciye
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fota ombord på våra fordon krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänd dig direkt till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.