Media-no-image

​Trafikinformation: Underhållsarbeten påverkar Västtågen

Pressmeddelanden   •   2016-05-03 10:15 CEST

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att påverka Västtrafiks tågtrafik. Bussar ersätter tågen på vissa sträckor.

Västtågen Göteborg - Alingsås/Nässjö/Töreboda från 4 maj

Ett banarbete påverkar tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås/Nässjö/Töreboda, det beräknas pågå från 4 maj klockan 22.00 till 8 maj klockan 16.00. Buss ersätter på de sträckor där tågen är inställda. Tänk på att ersättningsbussarna kan avgå tidigare än tågets ordinarie avgångstid och att din restid förlängs vid byte mellan tåg och ersättningsbuss.

Länk till detaljerad information.

Västtågen Göteborg - Ytterby 7-8 maj

Tågtrafiken ställs in på sträckan Göteborg C - Ytterby station och omvänt på grund av ett banarbete. Detta beräknas pågå från 7 maj klockan 21:20 till 8 maj klockan 05:00. Banarbetet påverkar Västtågen mellan Göteborg C och Uddevalla C.

Länk till detaljerad information.

Kinnekulletågen 25 april-8 maj

Tågtrafiken ställs in på sträckan Mariestad - Lidköping i båda riktningar på grund av ett banarbete. Buss och taxi ersätter. Detta beräknas pågå från 25 april klockan 00:00 till 8 maj klockan 24:00.

Från 5 maj till 8 maj påverkas tågtrafiken av ytterligare ett banarbete och ställs även in på sträckan Herrljunga - Göteborg och omvänt. Buss ersätter från Göteborg via Lidköping direkt till Mariestad samt från Göteborg via mellanliggande stationer till Herrljunga och därefter för avstigande mot Mariestad. Från Herrljunga ersätter buss via Alingsås (endast för avstigande) till Göteborg.

Länk till detaljerad information.

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99 (frågor om trafiken)
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00 (frågor om underhållsarbeten)
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att påverka Västtrafiks tågtrafik. Bussar ersätter tågen på vissa sträckor.

Läs vidare »
Media-no-image

4 000 i Skaraborg får erbjudande om att provåka gratis

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 11:39 CEST

Med start i början av maj kommer cirka 4 000 bilister i Hjo, Tibro och Karlsborg få ett erbjudande från Västtrafik om att övningsåka med kollektivtrafiken gratis i två veckor. Satsningen har kommit till genom ett samarbete mellan Trafikverket och Västtrafik. Målet med satsningen är att få fler att ta bussen under byggnationen av Husebykorset – och att de fortsätter ta den även efter att byggnationen är klar.

Just nu pågår en ombyggnation av det trafiktäta Husebykorset utanför Skövde, som ligger där riksväg 49 möter väg 194. Ombyggnationen kommer att innebära begränsad framkomlighet. För att minska trängseln i korsningen önskar Trafikverket att fler ska resa kollektivt.

– För att förbättra framkomligheten under byggtiden ser vi gärna att man väljer bussen när man ska förbi Husebykorset, säger Marie Söderlid, projektledare hos Trafikverket.

För att få fler att upptäcka busstrafiken i samband med ombyggnationen genomför Västtrafik en provåkarkampanj där de vill få bilister i Hjo, Tibro och Karlsborg att åka kollektivt.

– Vi har mycket bra busstrafik med linje 400 och 401 från Karlsborg-Tibro-Skövde och linje 402 Hjo-Skövde. Det är många som redan upptäckt fördelarna med slippa köa med bilen och i stället ta bussen in till Skövde. Vi hoppas nu givetvis att ännu fler ska göra det, säger André Sellén, trafikchef för Nobina Skaraborg som kör Västtrafiks bussar i området.

I början av maj får cirka 4 000 hushåll i Hjo, Tibro och Karlsborg ett erbjudande hem i brevlådan om att övningsåka 14 dagar med Västtrafik. Erbjudandet gäller i hela regionen.

För mer information:
André Sellén, trafikchef Nobina Skaraborg 0500-40 61 19
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

I början av maj kommer cirka 4 000 bilister i Hjo, Tibro och Karlsborg få ett erbjudande från Västtrafik om att övningsåka med kollektivtrafiken gratis i två veckor. Satsningen har kommit till genom ett samarbete mellan Trafikverket och Västtrafik. Målet är att få fler att ta bussen under byggnationen av Husebykorset – och att de fortsätter ta den även efter att byggnationen är klar.

Läs vidare »
Ekemlzifwudesdgc71ye

​Västtrafik seeks companies looking to create new smart solutions

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:54 CEST

Västtrafik is the first company in Sweden to procure a solution designed to improve the everyday lives of its customers through the provision of new, smart services relating to public transport. This could include ordering a taxi, car-sharing services or renting a bike. Västtrafik will be entering into dialogue with innovative companies who are keen to contribute towards sustainable travel.

Ekemlzifwudesdgc71ye

​Västtrafik söker företag för nya smarta tjänster

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 10:00 CEST

Västtrafik blir först i landet med att upphandla en tjänst som ska hjälpa kunderna att få ihop vardagen genom att erbjuda nya smarta tjänster kopplade till kollektivtrafiken. Det kan till exempel handla om att boka bil i en bilpool, taxi, samåkningstjänster eller lånecykel. I ett första steg bjuder Västtrafik in till dialog med innovativa företag som vill bidra till det hållbara resandet.

Fo0uixygb0qilrqvygvg

​Satsning på sommarbåtar till södra skärgården

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 13:00 CEST

I sommar satsar Västtrafik på båtturer direkt från centrala Göteborg till södra skärgården. Det innebär fler resmöjligheter för både boende på öarna och besökare som vill uppleva Göteborgs skärgårdsmiljö. Båtarna går mellan Stenpiren resecentrum och Vrångö varje dag under hela sommaren.

Media-no-image

Underhållsarbeten påverkar tågtrafiken

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 16:19 CEST

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera större underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att påverka Västtrafiks tågtrafik och bussar ersätter tågen på vissa sträckor.

Växelbyte i Olskroken
Mellan 23 och 25 april genomförs ett underhållsarbete vid Olskroken, som påverkar tågtrafiken mellan Gamlestaden och Göteborg C. Arbetet innebär att Alependeln måste vända i Gamlestaden då det är enkelspårsdrift under arbetet. Enstaka tåg som kör Göteborg – Vänersborg påverkas också. Ersättningsbussar kommer att sätts in på sträckan Göteborg – Gamlestaden. Hållplatser för ersättningstrafiken är Nils Ericson-terminalen och Waterloogatan i Gamlestaden.
För mer information, se Västtrafiks webbplats.

Öxnered/Uddevalla C – Vänersborg
Mellan 23 och 25 april genomförs ett underhållsarbete vid Kanalbron i Vänersborg. Detta innebär att trafiken på sträckan Öxnered station/Uddevalla C – Vänersborg ställs in i båda riktningar och buss ersätter. Arbetet påverkar också Västtrafiks tåg på sträckan Göteborg – Vänersborg samt Uddevalla – Borås. 
För mer information, se Västtrafiks webbplats.

Göteborg C – Uddevalla C
Mellan 23 och 25 april genomförs ett underhållsarbete på sträckan Göteborg – Uddevalla. Tågen kommer att köra enligt en tillfällig tidtabell med tidigarelagda avgångar och senarelagda ankomsttider som följd. 
För mer information, se Västtrafiks webbplats.

Mariestad – Lidköping
Med start den 25 april ställs tågtrafiken in på sträckan Mariestad – Lidköping på grund av ett underhållsarbete. Stoppet gäller i båda riktningarna och buss och taxi kommer att ersätta på sträckan. Arbetet beräknas vara klart 1 maj.
För mer information, se Västtrafiks webbplats

Göteborg C – Nässjö
Med start den 25 april ställs delar av tågtrafiken mellan Göteborg C – Nässjö Central in på sträckan Jönköping resecentrum – Nässjö Central i båda riktningar. Detta beror på ett underhållsarbete som ska genomföras och buss ersätter på sträckan. Arbetet beräknas vara klart den 29 maj.
För mer information, se Västtrafiks webbplats.

För mer information: 
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99 (frågor om trafiken)
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00 (frågor om underhållsarbeten)
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Den närmaste tiden påbörjar Trafikverket flera större underhållsarbeten i Västsverige. Arbetet med att rusta upp och underhålla banorna kommer att påverka Västtrafiks tågtrafik och bussar ersätter tågen på vissa sträckor.

Läs vidare »
Diuaxrgcw1phbisoqrwh

​Västtrafik To Go gör mobilen till månadskort

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 09:26 CEST

Nu lanseras Västtrafik To Go. En ny app som gör det enklare att köpa biljett och resa med kollektivtrafiken. Med Västtrafik To Go blir Västtrafik först i landet att erbjuda sina kunder månadskort i mobilen.

Media-no-image

Västtrafiks resegaranti förändras

Pressmeddelanden   •   2016-03-31 08:52 CEST

Den första april byter Västtrafiks resegaranti namn till förseningsersättning. Förändringen innebär bland annat att maxersättningen vid förseningar höjs.

Anledningen till förändringen är att en ny nationell lagstiftning som ska stärka resenärernas rättigheter börjar gälla den 1 april 2016.

- Västtrafiks förseningsersättning hör till de mer generösa i landet och vi tillgodoser redan många av kraven i den nya lagen. För Västtrafiks kunder blir den tydligaste förändringen att maxersättningen för taxi höjs, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks kundinformationscenter.

I förseningsersättningen ingår bland annat att man kan få ersättning för utlägg i samband med taxiresor. Från och med den 1 april höjs taket för ersättning från 600 till 1150 kronor. Det betyder att en eller flera kunder som tar taxi vid försening kan få upp till 1150 kronor i ersättning per person.

Västtrafik har redan ersättning vid 20 min försening och tillämpar inte force majeure vid trafikstörningar, vilket stämmer väl överens med den nya lagstiftningen. När det gäller ersättningstrafik går Västtrafik längre än den nya lagen och har bland annat byggt upp en helt ny avdelning för just detta.

Precis som tidigare kommer förseningsersättningen att gälla för alla resor som görs med Västtrafiks kort eller biljetter ombord på bussar, tåg, spårvagnar eller båtar och där resenären blir mer än 20 minuter försenad.

Att namnet resegaranti försvinner beror på att det nya namnet förseningsersättning är tydligare, samtidigt som det blir en fördel att de flesta trafikhuvudmän i Sverige använder samma namn.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Den första april byter Västtrafiks resegaranti namn till förseningsersättning. Förändringen innebär bland annat att maxersättningen vid förseningar höjs.

Läs vidare »
Mf9pvz1cyimbsixu20ok

Västtrafik testar tystare platser på Västtågen

Pressmeddelanden   •   2016-03-29 08:38 CEST

Västtrafik kommer under knappt tre månader testa tystare platser ombord på nio tåg som går mellan Göteborg och Vänersborg och Uddevalla/Strömstad. Projektet ska ge svar på om tystare och lugnare miljöer ska införas på Västtågen.

Cm7ltn8lii0s68uofkjo

​Västtrafiks årsredovisning 2015

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 12:07 CET

”Digitaliseringen gör att vi kan erbjuda kunderna fler och bättre individuella tjänster. Trots att det handlar om massproducerad kollektivtrafik ska kunden känna – det här passar mig”, skriver vd Lars Backström i Västtrafiks årsredovisning.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • press@vasttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vi svarar på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige. Mejla eller ring oss så hjälper vi dig.

  • Presskontakt
  • press@vasttrafik.se
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fotografera ombord på våra fordon för professionellt bruk krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken, vänd dig till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.