Xy61nop3p1vytvkfshr3

Trafikinformation: Banarbeten i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 16:11 CEST

Mellan den 2 och 8 oktober genomförs flera banarbeten i Göteborg som påverkar tågtrafiken. Under perioden blir det bussersättning på vissa sträckor och förseningar kan förekomma.

Media-no-image

Bättre busstrafik med förbifart Sjöbo

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 09:00 CEST

I december får invånarna i Fristad, Sparsör och Frufällan snabbare och bekvämare bussresor till Borås när linje 150 får ny sträckning via den nybyggda förbifart Sjöbo. Samtidigt får boende norr om Borås möjlighet att resa direkt till Resecentrum för vidare byte till regionbuss eller tåg.

Tidtabellskiftet den 14 december blir startskottet för det nya upplägget då linje 150 börjar köra via förbifart Sjöbo till och från centrala Borås. Bussarna kommer att gå från Däckvägen via den nya hållplatsen Nordskogen till Boråsparken och vidare in mot centrum, och omvänt.

– Det blir en snabbare och bekvämare resa med färre stopp och vi hoppas att det ska göra linje 150 mer attraktiv. Att vi dessutom kan erbjuda våra kunder direktresor till Resecentrum känns verkligen bra, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef på Västtrafik.

När linje 150 tar en ny väg hänvisas kunder från Sjöbo mot Borås centrum till linje 1 i stadstrafiken, som avgår var sjätte minut under hela dagen. För de som vill resa från Sjöbo mot Fristad blir det ett byte till linje 150 vid Boråsparken eller Erikslund.

För att förbättra framkomligheten på Allégatan får linje 150 även ny sträckning genom de centrala delarna av staden. Efter hållplats Polishuset går bussen via de nya hållplatserna Krokshallstorget och Söderbro mot Södra torget där linjen får nytt hållplatsläge (N). Samma omläggning sker för busslinjerna 240 och 582 vilket skapar förutsättningar för pålitligare och punktligare stadstrafik i Borås. Linje 240 och 582 får Resecentrum som ändhållplats.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

I december får invånarna i Fristad, Sparsör och Frufällan snabbare och bekvämare bussresor till Borås när linje 150 får ny sträckning via den nybyggda förbifart Sjöbo. Samtidigt får boende norr om Borås möjlighet att resa direkt till Resecentrum för vidare byte till regionbuss eller tåg.

Läs vidare »
Ij3bjx4w50ir8phx96hq

Kollektivtrafiken kraftsamlar mot klimathotet

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 10:06 CEST

I samband med FN: s klimattoppmöte i New York har organisationer från hela världen deltagit i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyfts Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel.

Media-no-image

Västtrafik förenklar för kunderna

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 14:02 CEST

Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider. 

​Anledningen till bytet av system är att Västtrafik vill förenkla, snabba upp och effektivisera hanteringen för att ge bättre service till kunderna. 

– Det var dags att byta ut det gamla systemet och vi ville hitta en bra lösning som också skulle göra det enklare att hitta och ansöka om resegaranti på vår hemsida, säger Ronny Thörnqvist, chef för Västtrafiks kundservice.

För kunderna har det blivit enklare att göra reklamationer samtidigt som man kan lämna synpunkter, önskemål, beröm eller klagomål direkt på Västtrafiks hemsida. De kunder som reklamerar via nätet kan också välja hur man vill ha sin ersättning; via mobilen, vanligt brev eller epost för de kunder som är registrerade på Mina sidor. 

– Vi hoppas och tror att våra kunder kommer att uppskatta de många fördelar som det nya systemet innebär, bland annat kortare svars- och handläggningstider, säger Ronny Thörnqvist.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider.

Läs vidare »
Armuqz0atdfxs7e6jjop

Provåkarkampanj ska locka 6 000 nya resenärer

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 10:58 CEST

Med start den 25 september får 200 000 hushåll i Västsverige ett grönt kuvert från Västtrafik med erbjudande att testa kollektivtrafiken gratis under två veckor. Målsättningen med kampanjen är att få fler att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt.

Media-no-image

Fler och tätare turer i Lidköpings stadstrafik

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 10:23 CEST

Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Sedan arbetet med att utveckla stadstrafiken i Lidköping startade har resandet ökat med över 70 procent, från 147 000 resor 2010 till 254 000 resor förra året. Samtidigt har utbudet i det närmaste fördubblats.

Nu tas nästa steg när bussarna på linje 1 från den 14 december får avgång var 20:e minut i stället för en gång i halvtimmen som idag. Linje 1 och linje 2 får då samma turtäthet och byten mellan linjerna blir enklare. Det skapar även bättre bytesmöjligheter till linje 1 Express och övrig regiontrafik vid Lidköpings resecentrum.

– Det känns bra att vi tillsammans med Lidköpings kommun och Nobina kan fortsätta utveckla stadstrafiken. Vi hoppas att det utökade utbudet ska locka ännu fler nya resenärer till stadsbussarna, säger Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik.

En annan nyhet i december är ett enklare och tydligare linjenät där linje 1 får delvis ny sträckning (se bifogad karta). Förändringen bygger på den utredning av stadstrafiken som genomfördes 2010 på uppdrag av Västtrafik och Lidköpings kommun.

– Med förändringarna på linje 1 och bra bytesmöjligheter på Lidköpings resecentrum skapar vi ett kollektivtrafiknät med resmöjligheter i alla väderstreck som vi tror blir attraktivt för många invånare i kommunen, säger Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun.

Nyheterna i trafiken börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 14 december i år.

För mer information:
Camilla Holtet, trafikutvecklingschef Västtrafik 0705-21 82 13
Tora Gustafsson, trafikchef Lidköpings kommun 0510-77 03 80
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Läs vidare »
Xffvd7y66ftodlhftzsw

Nöjda kunder på Grön Express

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 09:31 CEST

Resenärerna på Västtrafiks busslinje Grön Express mellan Kungälv och Mölnlycke blir alltmer nöjda. Det visar de kundundersökningar som genomförts ombord, där hela 97 procent av kunderna uppger att de är nöjda med sin senaste resa.

Media-no-image

Nya avtal för busstrafik klara

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 14:15 CEST

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Orust, Alingsås och Lerum klar. De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Västtrafik och trafikföretagen och ställer höga miljökrav. Avtalsstart är juni 2015.  

Upphandlingen är indelad i tre olika trafikavtal: Orust, Alingsås och Lerum. De företag som tilldelats trafikåtagandena är följande:

  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Orust.
  • Buss i Väst har tilldelats avtalet för Alingsås.
  • Nettbuss har tilldelats avtalet för Lerum. 

I de nya avtalen är det möjligt för trafikföretagen att vara mer delaktiga och påverka utförandet av trafiken.

– Vår ambition är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Attila Ungvari, ansvarig för busstrafiken på Västtrafik.

Avtalen ger trafikföretagen möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås. Syftet med den här typen av avtal är att ge företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens. För Lerumexpressen har trafikföretaget även resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir.

Avtalen har också en tydlig miljöprofil, vilket innebär att utsläpp av klimatpåverkande emissioner och energianvändning succesivt kommer att minska. Trafiken i avtalen kommer till 95 procent att utföras med drivmedel som är fossilfria från 2017. För tätortstrafiken i Alingsås innebär kraven att trafiken ska köras med energieffektiva elhybridbussar från avtalsstart. 

Avtalen innebär också att parterna ska arbeta med att införa ny och miljöanpassad fordonsteknik. Västtrafik och trafikföretagen kommer därför tillsammans med Orusts kommun och Lerums kommun att starta ett projekt kring införandet av elbussar i respektive kommun.

Trafikstart för de nya avtalen är 14 juni 2015.

För mer information: 
Attila Ungvari, ansvarig busstrafik Västtrafik 0705-31 31 36
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i Orust, Alingsås och Lerum klar. De nya avtalen bygger på ett fördjupat samarbete mellan Västtrafik och trafikföretagen och ställer höga miljökrav. Avtalsstart är juni 2015.

Läs vidare »
Kf6eqmhb5ojf6drecrqu

Högt betyg för senaste resan

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 11:51 CEST

Västtrafik får höga betyg av kunderna i de ombordmätningar som genomfördes under årets andra kvartal. 94 procent av de tillfrågade uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa. Alltfler tycker också att informationen vid trafikstörningar fungerar bra.

U06nrpdtsyiofvyel6na

Fria resor under Kultur- och porslinsfestivalen

Pressmeddelanden   •   2014-08-20 15:51 CEST

Den 22 augusti drar Kultur- och porslinsfestivalen i Lidköping igång. Under festivalen får besökarna åka buss kostnadsfritt med en särskild sms-biljett.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • zbmspress@vapksttrqwhyumqihwafikddoj.sife
  • 0771-41 43 99
Vi svarar gärna på dina frågor kring kollektivtrafiken i Västsverige.

  • Presskontakt
  • jspresdjfjgns@msvayzstcumopocdtrhkafbxik.svue
  • 0771-41 43 99
Vill du filma eller fota ombord på våra fordon krävs ett tillstånd från Västtrafik. Gäller det fotografering i spårvagnstrafiken vänd dig direkt till Göteborgs spårvägar.

Om Västtrafik

Ett smartare sätt att resa

Vår övertygelse är enkel: vi tror att om många vill resa längs ungefär samma sträcka vid ungefär samma tider så är det oerhört mycket smartare att man åker tillsammans. Smartare för dig själv, dina medmänniskor och för samhället. Genom att resa tillsammans minskar vi allt från bilköer till miljöpåfrestningar.