Skip to main content

Taggar

Västtrafik To Go

Västsvenska paketet

Investeringar

Västtrafiks priser 2014

Västtrafiks priser 2014

Dokument   •   2013-12-19 14:23 CET

Ta tåget från Åsa!

Ta tåget från Åsa!

Dokument   •   2013-12-13 09:55 CET

Trafikplan 2014

Trafikplan 2014

Dokument   •   2013-06-27 15:00 CEST

Bilaga prisjustering 2014

Bilaga prisjustering 2014

Dokument   •   2013-06-27 15:02 CEST

Lotta Olssons poesi

Lotta Olssons poesi

Dokument   •   2013-05-07 14:34 CEST

Per-Eric Söders poesi

Per-Eric Söders poesi

Dokument   •   2013-05-07 14:32 CEST

Jörgen Linds poesi

Jörgen Linds poesi

Dokument   •   2013-05-07 14:31 CEST

Anna Hallbergs poesi

Anna Hallbergs poesi

Dokument   •   2013-05-07 14:30 CEST

Västtrafiks årsredovisning 2012

Västtrafiks årsredovisning 2012

Dokument   •   2013-03-21 14:05 CET

Bilaga - beslutade effektiviseringar 2013-02-22
Matfestivalen i Skövde

Matfestivalen i Skövde

Dokument   •   2012-08-29 10:26 CEST

Information och kart över trafikomläggningar i samband med matfestivalen i Skövde 2012.

Bilaga prisjustering 30 september 2012

Bilaga prisjustering 30 september 2012

Dokument   •   2012-06-29 08:59 CEST

Sammanställning av prisjusteringen för periodkort per färdbevis samt exempel på nya priser tätort- och kommunzoner.

Bakgrund Trafikplan 2013

Bakgrund Trafikplan 2013

Dokument   •   2012-06-28 16:04 CEST

Bakgrundsinformation gällande satsningarna i Trafikplan 2013.

Broschyr om Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet är en infrastruktursatsning för att Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region även i framtiden. För att det ska ske behöver andelen kollektiva resor öka. Därför innehåller Västsvenska paketet stora satsningar på kollektivtrafiken. I broschyren ”Västsvenska paketet och kollektivtrafiken” kan du läsa satsningarna som görs för att nå ett fördubblat resande.

Program seminarium om bussar drivmedel och energieffektivitet

Den 3 maj anordnar Västtrafik och den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten ett strategiskt seminarium som ger en bred överblick av utvecklingen inom bränslen, bussar och energieffektivisering.

Fakta Västtågen

Dokument   •   2012-03-30 14:10 CEST

Trafikhändelserapport 2011

Trafikhändelserapport 2011

Dokument   •   2012-02-28 12:19 CET

Kundundersökning anropsstyrd trafik 2011

Dokument   •   2012-01-17 10:08 CET