Skip to main content

Taggar

Västtrafik To Go

Västsvenska paketet

Investeringar

Broschyr om Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet är en infrastruktursatsning för att Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region även i framtiden. För att det ska ske behöver andelen kollektiva resor öka. Därför innehåller Västsvenska paketet stora satsningar på kollektivtrafiken. I broschyren ”Västsvenska paketet och kollektivtrafiken” kan du läsa satsningarna som görs för att nå ett fördubblat resande.