Skip to main content

Kommentarer (2)

    Jag tror att användandet av kollektivtrafik i östra Göteborg skulle öka markant om linje 519 skulle börja/sluta vid Heden. Då folk från Utby väljer att åka bil då bussarna stannar så långt ifrån City.

    - Simon - 2014-08-21 14:50 CEST

    Hej Simon. Linje 519 stannar vid Nils Ericson terminalen vilket är en bra målpunkt i city, centralt och med goda bytesmöjligheter till bl a regional och lokal buss- och tågtrafik. Centrum kan inte ta emot mer genomgående busstrafik, med fler bussar riskerar kollektivtrafiken att skapa trafikinfarkt för sig själv. Det skulle också att försämra punktligheten för all busstrafik i de centrala delarna, inte bra för våra kunder.

    - kristian.lans@vasttrafik.se - 2014-08-22 10:04 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera