Skip to main content

Västtrafiks årsredovisning 2012 publicerad

Nyhet   •   Mar 21, 2013 14:05 CET

2012 var ett år då vi satsade stort på att bygga ut kollektivtrafiken inför trängselskattens införande. Den 9 december genomförde Västtrafik den största kollektivtrafikomläggningen någonsin i Västsverige och investeringar för en kvarts miljard togs i bruk. Kunderna fick bland annat utökad tåg- och spårvagnstrafik, nya expressbusslinjer och tätare bussturer. Med nya tåg och invigningen av Alependeln stärktes också pendlingen till och från Göteborg. Resandet 2012 ökade med cirka två miljoner resor och förväntas fortsätta öka under 2013. 

Resultat 2012
Västtrafik omsatte cirka 6,8 miljarder kronor 2012 och de totala rörelseintäkterna exklusive ägarersättning var 3 773 mnkr, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2011. De totala rörelsekostnaderna inklusive finansnetto uppgick till 6 649 mnkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Västtrafiks självfinansieringsgrad 2012 låg på 54 procent. För 2012 visade Västtrafik ett nollresultat, vilket är ett utfall i linje med bolagets budget.

Du kan läsa mer om verksamheten och resultatet i Västtrafiks årsredovisning som nu finns tillgänglig för nedladdning här på Västtrafiks pressrum. I år har vi valt att inte skicka ut några tryckta exemplar till media. Vill du ändå ha en tryckt version kan du kontakta Västtrafiks presstjänst så skickar vi ett exemplar till dig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera