Skip to main content

Bäckefors nya resecentrum redan i år

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:27 CEST

Utbyggnaden av Bäckefors resecentrum kan starta ett par år tidigare än planerat. Västtrafik ställer sig bakom detta efter att även Västra Götalandsregionen sagt att det är möjligt med tidigare byggstart.

Bengtsfors kommun vill så snart som möjligt bygga ut Bäckefors resecentrum med ny bussterminal och pendelparkering. Man ser det som ett viktigt vapen i kampen mot den höga arbetslösheten då ett utbyggt resecentrum gör det attraktivare att åka kollektivt.

Vägverket har gett klartecken till en utbyggnad och ger 50 procent i statsbidrag. Pengarna finns dock först i Vägverkets planer för 2007-2009 och 2010-2012. Så länge vill inte kommunen vänta på utbyggnaden utan de är beredda att förskottera de statliga pengarna och börja bygga redan i augusti i år.

Västra Götalandsregionen har preliminärt godkänt att utbyggnaden börjar i år. Kommunen har därför frågat Västtrafik om detta eftersom Västtrafik ska betala ungefär 750 000 kronor av kostnaden. Västtrafiks styrelse säger ja till att göra detta.

Bengtsfors kommun vill även bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen och rusta upp plattformarna. Men Västtrafik konstaterar i sitt svar till kommunen att ett eventuellt tågstopp i Bäckefors är något som måste utredas först.

---

För mer information kontakta:
Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist, 0707-31 84 50, infrachef Stefan Ekman, 0706-42 28 98, eller koncerninformatör Gunilla Wicktor, koncerninformatör, 0708-56 01 66.Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera