Skip to main content

Fler platser för pendlare vid Lindome station

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:20 CET

Nu står cirka 50 nya bilplatser klara på den utbyggda pendelparkeringen på västra sidan om spåren vid Lindome station. Efter utbyggnaden finns totalt 190 bilplatser för pendlare på bägge sidor av spåren.

– Vi ser att alltfler väljer att ställa bilen på en pendelparkering för att hoppa på kollektivtrafiken. Därför är utbyggnaden av Lindome pendelparkering en viktig satsning för våra kunder som reser med Kungsbackapendeln, säger Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

I mätningarna som gjorts för att följa upp kollektivtrafiken efter införandet av trängselskatt ser man att resandet med pendeltåg ökat med 13 procent jämfört med förra året. Även den totala medelbeläggningen på pendelparkeringar har ökat stort efter införandet av trängselskatten, från 69 procent till 85 procent. På Lindome station var cirka 85 procent av platserna upptagna under vecka 4 i januari.

Västtrafik fortsätter att bygga ut fler pendelparkeringar till och med 2014 med finansiering från Västsvenska paketet längs de utpekade kollektivtrafikstråken: Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan, Boråsbanan, Väg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. I första hand byggs befintliga pendelparkeringar ut.

Göteborgs stad har också skapat tillfälliga pendelparkeringar i de större pendlarstråken för att möta behoven efter införandet av trängselskatt, för mer information besök goteborg.se.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99 

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera