Skip to main content

Fler reste med Västtrafik 2012

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:37 CET

Resandet med kollektivtrafiken i Västsverige fortsätter att öka. Under förra året gjordes två miljoner fler resor med Västtrafik än året innan, det visar statistiken för 2012. Samtidigt märks en trend mot att fler kunder är nöjda med senaste resan där åtta av tio uppger att de är nöjda.

Störst var tillströmningen av nya resenärer för tågtrafiken som ökade med hela 22 procent under förra året. Även för buss och båttrafiken syns en positiv trend medan spårvagnstrafiken visar en svag nedgång som delvis kan förklaras av en mildare vinter än året innan. Det totala resandet ökade med en procent vilket motsvarar två miljoner resor.

– Det är glädjande att resandet forsätter att öka. De senaste tre åren har resandet med Västtrafik ökat med nästan 20 procent. Vi har ännu inte sett resultatet av våra stora satsningar inför 2013 men vi tror att våra prognoser på stora resandeökningar kommer att infrias och att kundnöjdheten kommer att öka, säger Leif Blomqvist, styrelseordförande Västtrafik.

Västtrafiks undersökningar om kundnöjdheten bygger dels på telefonintervjuer med 6 000 slumpvis utvalda invånare i Västsverige och dels på kundundersökningar ombord på fordonen. Bland de kunder som svarade på telefonintervjuer var 51 procent nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik, medan 14 procent uppgav att de var missnöjda.

Siffran för andelen kunder som uppgav att de var nöjda med senaste resan vid telefonintervjuer steg från 77 till 79 procent, vilket är en bit under målsättningen på 85 procent. Samtidigt visar kundundersökningar ombord att andelen kunder som är nöjda med senaste resan ligger över målet.

– Lika nöjd som jag är med resandeutvecklingen, lika missnöjd är jag med utvecklingen av kundnöjdheten. Fler kunder är nöjda med sin senaste resa och något fler litar på att vi kommer fram i tid men uppfattning om Västtrafik måste bli mycket mer positiv för att vi skall kunna nå våra mål på längre sikt, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Kollektivtrafikens gemensamma mål är att fördubbla resandet fram till år 2025 och utvecklingen för Västtrafik pekar fortsatt mot att målet nås. Totalt gjordes det 261 miljoner resor med Västtrafik under 2012.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera