Skip to main content

Hållplatskontroller på nytt sätt

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2013 11:53 CEST

Den 12 september börjar Västtrafiks hållplatskontroller igen. För att kontrollerna ska tas emot så bra som möjligt av kunderna kommer de att genomföras på ett nytt sätt.

En hållplatskontroll innebär att man då fordonet står vid en hållplats kontrollerar samtliga resenärer ombord, till skillnad från de vanliga kontrollerna som utförs under resans gång. Västtrafik har tillsammans med Securitas sett över arbetssättet för att hållplatskontrollerna ska tas emot så bra som möjligt av resenärerna. Förtroendet för biljettkontrollen är högt hos Västtrafiks kunder, men tidigare undersökningar har visat att många är mindre positiva till hållplatskontroller.  

– Vi var inte nöjda med hur de uppfattades av våra kunder. Vårt mål är att upplevelsen ska vara lika bra vid hållplatskontroller som vid våra vanliga kontroller, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Till skillnad från tidigare är det samma kontrollanter som utför hållplatskontrollerna som de vanliga kontrollerna. Västtrafik och Securitas nya arbetssätt och bemötande uppskattas av kunderna, och kontrollanterna kommer att jobba på samma sätt vid hållplatskontrollerna. Dessa kommer att genomföras mer sällan än tidigare (1-2 gånger i veckan) och under något längre tid (1-3 min) för att kontrollen ska upplevas lugnare. Kontrollerna kommer att följas upp och utvärderas löpande.   

Västtrafik förlorar minst 50 miljoner årligen på fuskåkning och syftet med biljettkontrollen är att arbeta för fler betalande resenärer och att förebygga fuskåkande.

– Det är viktigt att alla som reser är med och betalar, det tycker både vi och våra kunder, och därför behövs hållplatskontroller som ett komplement till de vanliga kontrollerna, säger Maria Björner Brauer. 

Hållplatskontrollerna startar den 12 september och kommer att genomföras i Göteborgsområdet. Kontrollerna kommer att annonseras i förväg på Västtrafiks hemsida.  

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad 0722-21 47 91
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera