Skip to main content

Klotter och vandalisering största problemen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2012 12:29 CET

Västtrafiks årliga trafikhändelserapportering visar på en relativt stabil nivå när det gäller antalet inrapporterade händelser. Rapporten visar att klotter och vandalisering fortsatt är de största problemen i kollektivtrafiken, men att dessa minskade något under 2011. En negativ trend är att kastade föremål och incidenter med grön laser mot fordon ökat.

Statistiken bygger på inrapporteringen av trafikhändelser från Västtrafiks leverantörer och ligger till grund för Västtrafiks förbättringsarbete. Sammanställningen för 2011 visar att den dominerande företeelsen är klotter och vandalisering av fordon, där 9 137 fall inrapporterades under 2011.  

– Detta är en mycket tråkig företeelse, även om den minskade med två procent under året. Vandalisering av fordon är förstås oacceptabelt och skapar onödiga kostnader, säger Andreas Almquist, chef för utvecklingsenheten på Västtrafik.

Även klotter och vandalisering av hållplatser är ett fortsatt stort problem för kollektivtrafiken. I två av Västtrafiks verksamhetsområden har omfattningen ökat. I Skaraborg tros ökningen bero på en stor satsning på nya väderskydd, vilket inneburit en större exponering. Området ligger annars på en låg nivå och kostnaden för klotter och vandalisering uppgick till 250 000 kr för 2011, en ökning med 50 000 kr jämfört med föregående år. I Sjuhärad ökade kostnaden med 200 000 kr under året till 1,1 miljon kr. I Göteborg däremot sjönk kostnaden med 200 000 kr till 2,6 miljoner kr för 2011. I Fyrbodal ligger den oförändrad kvar på 800 000 kr.

Stenkastning och grön laser
En negativ trend i samhället är stenkastning och liknande mot bussar, spårvagnar, räddningstjänstens fordon och polisbilar. Mest drabbad är kollektivtrafiken och 2011 inrapporterades 369 händelser, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2010. Till dessa händelser kommer 152 inrapporterade incidenter med beskjutning med grön laser.
 
– Att åka eller köra buss ska inte vara farligt. För mig är det självklart att Västtrafik ska ha nolltolerans som mål när det gäller hot, våld och skadegörelse. Det ansvaret har vi mot våra förare och resenärer, säger Mimmi von Troil, vice ordförande i Västtrafiks styrelse.

Västtrafik har samarbetat med trafikföretag, lokalpolis, räddningstjänst och stadsdelsförvaltning i berörda områden för att motverka problemen med föremål mot bussar och beskjutning med grön laser. Bland annat har säkerheten periodvis förstärkts och bättre samverkan har skapats med fältassistenter och bevakningsföretag som kommunen anlitar. Under våren kommer Västtrafik besöka skolor och fritidsgårdar för att skapa en dialog kring problemet.  

Se bifogat dokument för ytterligare statistik.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera