Skip to main content

Nya priser i oktober

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 09:00 CEST

Västtrafik kommer att höja biljettpriserna med i snitt 6,4 procent i oktober 2012. Anledningen till prisjusteringen är en kombination av stora satsningar på kollektivtrafiken inför 2013 och högre bränslekostnader, som påverkat indexutvecklingen negativt.

Prisjusteringen gäller från söndagen den 30 september 2012 och innebär att priset för periodkort höjs med i snitt 6,1 procent. För kontoresor höjs priset med i snitt 6,3 procent och enkelbiljetter med i snitt 8,1 procent. Västtrafik har valt att hålla nere ökningen på periodkorten och istället höja enkelbiljetterna något mer. 

– Vi har valt att höja lite mindre för längre resor och resor över zongränser med enkelbiljett och kontoladdning för att försöka underlätta pendlandet för nya kundgrupper, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

I oktober kommer en resa med kontoladdning att kosta 18,60 kronor (17,30 kr idag), ett periodkort 505 kronor (475 kr idag) och en enkelbiljett 24 kronor (22 kr idag), samtliga priser avser exempel på vuxna som reser inom Göteborgs kommun. För övriga områden, se bilaga.

I vanliga fall brukar priserna höjas strax efter årsskiftet, men nu läggs höjningen tre månader tidigare för att bidra till att täcka det underskott mot budget som förutses i halvårsprognosen. Cirka hälften av höjningen motsvaras av att varor och tjänster som Västtrafik köper in har ökat i pris, exempelvis har oljepriset stor inverkan på trafikkostnaderna som regleras genom index med trafikföretagen. Resterande del är kostnader för de stora satsningar som görs i kollektivtrafiken inför 2013.

Då det enbart är investeringar i exempelvis infrastruktur som finansieras genom Västsvenska paketet, måste kostnader för att utföra trafik finansieras på samma sätt som vanligt, det vill säga genom ägartillskott och intäkter från kunderna. Västtrafik får alltså inte några direkta intäkter genom trängselskatten.

Den tidigarelagda prishöjningen kommer att öka intäkterna med cirka 29 miljoner kronor under 2012 och med 167 miljoner kronor för helåret 2013.

– Vi står inför en historisk satsning på kollektivtrafiken och för att finansiera utökningarna måste vi bland annat höja priserna. För våra kunder innebär det tätare trafik, ett nytt express- och stombussnät och en ny pendeltågslinje, säger Maria Björner Brauer.

För mer information:
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad 0722-21 47 91
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera