Skip to main content

Nya spårvagnen får gott betyg

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:18 CET

Snyggare, fräschare, rymligare och bättre komfort jämfört med andra vagnar. Det är göteborgarnas betyg på den nya spårvagnen. Ljudnivån i vagnen upplevs som mindre bra, men totalt sett ger resenärerna vagnen höga betyg på de flesta punkter.

Förbättringarna överväger
I november gjordes intervjuer ombord på den nya spårvagnen, för att få del av hur resenärerna upplever den nya vagnen, som nu resenärerna har kunnat resa med sedan sommaren 2006. I dagsläget kör sju av de nya vagnarna på ett varierande antal linjer runt om i stan. Innan året är slut ska omkring trettio nya vagnar rulla i Göteborg. De resenärer som intervjuades fick först svara på frågan vad de spontant uppfattade som bättre respektive sämre med den nya vagnen jämfört med andra vagnar.
- Fyrtio procent av dem som intervjuades tyckte att den nya vagnen har en bättre åk- och sittkomfort, trettio procent tyckte att den är rymligare och har mer plats ombord och drygt tjugo procent tyckte att den nya vagnen är snyggare och fräschare jämfört med andra spårvagnar, berättar Lennart Löfberg, affärsområdeschef för Stadstrafiken i Göteborg på Västtrafik. Saker som upplevdes som sämre jämfört med andra vagnar är högt ljud (10 %), färre eller sämre sittmöjlighet (5 %) och att man måste öppna dörren själv genom att trycka på en knapp (3 %).
- Andelen som spontant tycker att något har blivit bättre överstiger med stor marginal andelen som anser att något blivit sämre, fortsätter Lennart Löfberg.

Fjorton av tjugotvå egenskaper får en stark fyra i betyg Resenärerna fick sedan betygsätta ett antal påståenden på en skala från ett (stämmer inte alls) till fem (stämmer mycket bra). Fjorton av totalt tjugotvå egenskaper har fått värden över betyg fyra.
- Det som uppfattas som mycket positivt är att det är lätt att gå på och av, samt röra sig ombord där det är gott om plats. Den inre miljön upplevs fungera bra när det gäller ljus och ventilation. Resenärerna upplever även miljön som säker och känner sig trygga ombord, säger Lennart Löfberg Däremot tycker resenärerna att ljudnivån är för hög och att hållplatsutropen inne i vagnen inte hörs tillräckligt bra. Detta är något som Göteborgs Spårvägar och Trafikkontoret arbetar tillsammans med leverantören för att förbättra avsevärt.

Avslutningsvis ställdes en fråga angående hur man uppfattar att man inte kan köpa biljetter hos föraren, utan endast i automaten ombord eller via ett sms med mobiltelefonen. Över hälften av resenärerna uppfattar detta som positivt. Av dem som är negativa till denna förändring, är runt tio procent mycket negativa. Förändringen är ett led i Västtrafiks arbete med att minska kontanthanteringen ombord på fordonen. Den medför vinster i form av minskad rånrisk och en tryggare arbetsmiljö för förarna, samt kortare stopp på varje hållplats och därmed snabbare och punktligare resor för resenärerna.

Resultaten bygger på intervjuer med 316 resenärer ombord på den nya spårvagnen under några veckor i november förra året. 60 % var kvinnor och 40 % var män och snittåldern på dem som intervjuades var 34 år. 60 % av de tillfrågade hade betalat sin resa med Västtrafikkortet och 30 % åkte med Maxirabatt 100-kort. De nya spårvagnarna köps in av Göteborgs Stad.

För mer information:
Lennart Löfberg, affärsområdeschef Göteborgs Stadstrafik, 031-62 92 44, 0708-62 92 44. Bernt Nielsen, Göteborgs Stad, projektägare, 031-61 23 55, 0705-43 29 26. Andreas Wannebo, projektledare Ny spårvagn, Göteborg s Spårvägar, 031-732 10 00.

Anna Hiller, informationsansvarig Västtrafik Göteborgsområdet, 0708-42 41 31 för förmedling av kontakter. Lena Johansson, informationschef, Trafikkontoret Göteborgs Stad, 031-61 12 55, 0703-43 12 55 för förmedling av kontakter.
Västtrafik erbjuder resor med buss, tåg, spårvagn, bil och båt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och vi har lokalkontor i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med 2 300 fordon som kör 24 000 mil. Vi förbättrar miljön genom att varje år minska förbrukningen av fossila bränslen med 110 miljoner liter. Att resa med Västtrafik är nio gånger säkrare än att resa med bil.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera