Skip to main content

Partille får ny trafik & nytt resecentrum

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 11:35 CEST

Söndagen den 9 april är det dubbel premiär i Partille! Då invigs nya resecentrum i Partille och samtidigt är det startskott för nyheter på linjerna 503, 513 och 514. Det nya resecentrumet ligger i det nya köpcentrumet, Allum, som är byggt över E20. Kollektivtrafiken flyttas över från den tillfälliga terminalen till nya resecentrum från och med den 9 april.

Nya linjer tar ut svängarna mot Göteborg via riksväg 40 och till Bergsjön Första etappen av den så kallade ”Partilleringen” blir verklighet när linje 513 även börjar köra från Partille till Heden i Göteborg via Öjersjö och riksväg 40. Följande hållplatser läggs till den nuvarande linjen: Hultet, Analysvägen, Mölnlycke företagspark, Delsjömotet, Korsvägen, Berzeliigatan och Heden. Restiden till Göteborg förkortas avsevärt, till exempel tar det ca 15 minuter att resa från Öjersjö centrum till Korsvägen, till Heden ca 20 minuter. Det kostar 3 kuponger för vuxna att resa med linje 513 mellan Partille och Göteborg, alltså vanlig ”Partilletaxa” trots att linjen kör via Härryda kommun.

Linje 503 får också en ny hållplats, Nils Henrikssons väg, som ligger i anslutning till den södra entrén till Allum, alltså på andra sidan av motorleden i förhållande till resecentrum.

Bergsjöbor och Partillebor kommer närmare varandra när linje 514 förlängs från Partille centrum till Bergsjön och får följande nya hållplatser: Artles torg, Jennyhill, Rymdtorget och Komettorget. Hållplatsen Kommunalhuset tas bort.

Nuvarande tider för linjerna 503, 513 och 514 är oförändrade och de nya tidtabellerna kommer endast att utökas med tider för de nya hållplatserna.

Bilaga: Den nya linjenätskartan för Partille.


För mer information:
Björn Axberg, trafikplanerare, 031-62 92 76.

Anna Hiller, informationsansvarig, Västtrafik i Göteborgsområdet, 031-62 92 29, 0708-42 41 31 för förmedling av kontakter.


Till detta pressmeddelande finns en bifogad fil: Busskarta Partille.pdf.
Hämta filen vid pressmeddelandet som du hittar här: http://www.vasttrafik.se/internet.aspx?desktop=32&language=1053&menu=1&locationId=&location=True

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera