Skip to main content

Pendelparkering i Torslanda med Västtrafikkortet

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:52 CEST

Den 6 oktober startar försöket ”Pendelparkering med Västtrafikkort” vid Torslandakrysset. Syftet är att reservera de bästa parkeringsplatserna vid pendelparkeringen till Torslandas kollektivtrafikresenärer.

- Vi tycker att detta är ett mycket intressant försök. Om det slår väl ut kan vi mycket väl tänka oss att reservera parkeringsplatser på andra pendelparkeringar i regionen till våra resenärer, säger Stefan Ekman, chef för Västrafiks infraavdelning.

Gratis parkering
Försöket genomförs på pendelparkeringen Gamla flygplatsvägen-Pilotvägen, där 35 platser ingår i försöket. Infart genom bommen sker från Pilotvägen. Pendelparkeringen är avgiftsfri och det enda som behövs är för att få tillträde är ett Västtrafikkort med en giltig områdesladdning där Torslanda ingår. Exempel är provåkarkort, Göteborg, Göteborg + och Göteborg ++.

Ett kort med kontoladdning kommer inte att öppna bommen. Resenärer som åker på kontoladdning är istället välkomna att parkera sina bilar på andra pendelparkeringar.

Öppnas automatiskt
Västtrafikkortet visas upp vid infarten för att öppna bommen. Vid utfart öppnas den automatiskt när bilen körs fram nära bommen.

På pendelparkeringen finns kameror som levererar bilder till www.trafiken.nu där resenären kan bedöma beläggningen på pendelparkeringen. Parkeringen har även förbättrad belysning och realtidsinformation om avgångarna i kollektivtrafiken.

De 35 utvalda parkeringsplatserna har det bästa läget i förhållande till den viktiga hållplatsen Torslandakrysset. En utvärdering av försöket kommer att genomföras under våren 2011.

Fakta:
• Se mer på www.vasttrafik.se under Pendelparkeringar/Att resa.
• Försöket sker i samverkan mellan Västtrafik, Trafikkontoret, Torslanda SDN och Trafikverket. Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatinvesteringspaketet KLIMP.
• Västtrafik har ca 5 800 pendelparkeringsplatser i hela Västtrafiks område.

 

För mer information:

Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
Margareta Lindeberg, projektledare Västtrafik, 0705-62 32 59

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 200 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs en halv miljon resor med våra 2 300 fordon, vilket motsvarar 24 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera