Skip to main content

Trafikplan 2014 beslutad

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:12 CEST

Västtrafiks styrelse fattade idag beslut om de övergripande trafikförändringar som genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2013. 

2012 gjordes de största satsningarna någonsin på kollektivtrafiken för att klara tillströmningen av nya kunder i samband med att trängselskatten infördes. Den positiva utvecklingen håller i sig och för att klara de fortsatta resandeökningarna behöver Västtrafik effektivisera trafiken.

– Det behövs satsningar på fler och bättre resmöjligheter i de områden där efterfrågan är som störst. Då måste vi göra effektiviseringar under tider när få reser med kollektivtrafiken, säger Andreas Almquist, utvecklingschef Västtrafik. 

Västtrafik har främst sett över och effektiviserat befintlig trafik. I de fall avvecklingen av en linje varit nödvändig och parallell trafik saknats, har ett minsta serviceutbud garanterats med hjälp av Närtrafik eller anropstyrd trafik. Hänsyn har också tagits till skol- och arbetspendlingen.

– Vi har i första hand justerat trafikutbudet under kvällar, helger och andra ledigheter, säger Andreas Almquist. 

I Trafikplan 2014 finns också några satsningar på utökad trafik, men de gäller enbart på linjer där det idag råder kapacitetsbrist. De åtgärder som föreslås i Trafikplan 2014 innebär kostnadsbesparingar för Västtrafik på cirka 47 miljoner kronor per år, vilket motsvarar cirka 1 procent av de totala trafikkostnaderna.  

För information om de planerade åtgärderna, se bifogat dokument Trafikplan 2014.

För mer information:
Andreas Almquist, utvecklingschef 0705-62 92 11
Camilla Holtet, avdelningschef trafik 0705-21 82 13
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (6)

  Så här står det ang 767:
  Västtrafiks förslag: Avveckla linjen och sätt in ett par anropsstyrda turer i lågtrafik mellan Snipen och Lindome.
  Har ni skrivit fel? Anropsstyrda turer i lågtrafik och inget i högtrafik?

  - Camilla Ternegren - 2013-06-28 08:17 CEST

  Hej Camilla,
  Det stämmer, i lågtrafik kommer vi att sätta in anropsstyrd trafik på linje 767, vilket är till för serviceresor.

  - Jens Holmberg - 2013-07-02 16:01 CEST

  Hej,
  Ni skriver att ni reducerar trafiken kvällar, helger och andra ledigheter. Jag trodde att det var en förlegad tanke att alla arbetar 8-17 vardagar. Många arbetar skift och oregelbundna tider inom handel, vård industri och framförallt inom kollektivtrafiken. Jag bor i Svenshögen och har länge väntat på att Bohuståget skall börja med senare turer , i all fall fram till kl 23.00 vardagskvällar och nattrafik i alla fall fredag och lördag natt. När kommer ni att visa att ni hänger med i samhällsutvecklingen och åtgärda detta? För övrigt är Bohuståget en fantastisk och nödvändig del i kollektivtrafiken för oss i Svenshögen med omnejd.
  /Susanna

  - susanna - 2013-07-08 08:15 CEST

  Eftersom allt fler väljer att resa med Västtrafik måste omfördela resurser från tider då färre åker med kollektivtrafiken för att i stället satsa där efterfrågan är stor. Tyvärr har vi begränsade medel och måste prioritera. Delar din syn på Bohusbanan där vi gärna kör mer trafik, men det är trångt på enkelspåret.

  - kristian.lans@vasttrafik.se - 2013-08-07 14:33 CEST

  Hej Kära Västtrafik,
  Jag är en bland flera resenärer som nu drabbas otroligt negativt när ni beslutat att delvis lägga linje 767 till historien.
  Jag har förstått att linjen kommer att köra högtrafik (vilket kommunerna finansierat) och anropsstyrt under dagtid (vilket kommunerna finansierat).
  Då för en som jag, som jobbar till 20.00 på dagarna drabbas otroligt hårt i ert beslut.

  Detta innebär att jag således med ert förslag måste antingen börja köra bil (vilket ni ogillar?) eller flytta från min bostad.

  Jag trodde absolut att kollektivtrafiken var som viktigast på redan drabbade områden, men tydligen så väljer ni att avsluta linjen helt,
  tack vare kommunerna som helt får betala ur egen ficka, medan vi resenärer betalat och fortsättningsvis kommer att betala till er ficka,
  kommer ni linjen att delvis läggas till historien.

  - En strandsatt, flyttvingad och mycket upprörd resenär.

  - Jimmie - 2013-11-17 11:25 CET

  Inför tidtabellskiftet nu i december har vårt uppdrag från ägaren Västra götalandsregionen varit tydligt. Effektivisera trafiken inom ramen för samma budget och skapa störst nytta för så många som möjligt. Det innebär att vi för att kunna öka trafiken på ett ställe måste minska trafiken på ett annat. Just linje 767 är en av de linjer som har ett lågfrekvent resande vilket innebär att linjen har mindre än 8 resande per tur i snitt över året. Dessa linjer går inte att försvara varken ekonomiskt eller miljömässigt när vårt uppdrag är att effektivisera trafiken. Resurserna behövs på andra håll. Ett tråkigt beslut att behöva ta såklart, men vi måste använda de resurser vi får på ett ansvarsfullt sätt. Att linjen blir kvar under högtrafik är något som kommunen bekostar eftersom bussen bland annat används av många skolbarn.

  - kristian.lans@vasttrafik.se - 2013-11-18 10:59 CET

Lägg till kommentar

Kommentera