Skip to main content

Uddevalla först ut med det nya Västtrafikkortet

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:06 CET

Måndagen den 6 mars kommer Västtrafik att ersätta dagens månads- och periodkort med det nya Västtrafikkortet i Uddevalla tätort och kommun. Några av nyheterna med Västtrafikkortet är att det är gemensamt för hela regionen och innebär smidigare resor för Västtrafiks resenärer. Den som reser håller upp kortet framför kortläsaren vid påstigning, så är resan registrerad. I stället för att köpa ett magnetkort och slänga det när det är använt så kan Västtrafikkortet laddas om och om igen.

I samband med detta börjar ett nytt prissystem användas. För att göra det enklare för resenärerna har Västtrafik sedan tidigare beslutat att ersätta dagens tre olika prissystem med ett gemensamt. Det nya prissystemet är en viktig del i att göra det enklare att betala för resan och enklare att resa med Västtrafik. Precis som för det nya betalsystemet är målet att skapa ett smidigare system.

Då Västtrafikkortet lanseras i Uddevalla börjar också de nya priserna att gälla och dagens kort går inte längre att köpa. Den som har ett gammalt kort kan börja använda det inom en månad efter det att det har slutat säljas. Kortet kan användas giltighetstiden ut. De som har kort som inte påbörjats inom en månad efter säljstoppet kan använda dem som delbetalning för en ny laddning på Västtrafikkortet.

Resenärerna köper en så kallad områdesladdning på sitt Västtrafikkort. Följande laddningar och kostnadsförändringar finns nu för dem som reser inom Uddevalla tätort och kommun:

Kommunladdning Uddevalla:
Pris för vuxen 500 kronor. Kostade tidigare 555 kronor. Prissänkning 55 kronor (10 procent) Pris för ungdom/lågtrafik 375 kronor. Kostade tidigare 420 kronor. Prissäkning 45 kronor (11 procent).

Tätortsladdning Uddevalla:
Pris för vuxen 320 kronor. Kostade tidigare 315 kronor. Prisökning 5 kronor (2 procent) Pris för ungdom/lågtrafik 240 kronor. Kostade tidigare 240 kronor.

- Då det nya prissystemet har arbetats fram har utgångspunkten varit att ha en gemensam uppbyggnad för prissättningen i hela regionen. Vi suddar ut tidigare gränser som finns kvar sedan det fanns flera länstrafikbolag i regionen. När vi nu ser över hela prissättningen och skapar ett prissystem så leder det till att vissa får betala mer jämfört med idag, medan andra får betala mindre, säger projektchef Tommy Edh.

-------

Mer information finner du hos Västtrafiks Kundservice, hemsidan www.vasttrafik.se samt på våra fordon. För mer information kontakta
informationsansvarig i Fyrbodal, Jeanette Köiv, tel 0708-319 519 eller projektets informationsansvarige Jenny Lundin, tel 0706-400 450.Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera