Skip to main content

Upphandling klar för trafik i Dalsland, Stenungsund och Kungälv

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2012 13:03 CEST

Västtrafiks upphandling av trafiken i Dalsland, Stenungsund och Kungälv är klar. De nya avtalen innebär bland annat att skoltrafiken på flera ställen öppnas upp för allmänheten, vilket ger en bättre service i områden utanför tätorter. Avtalen för också med sig nya och mer miljövänliga fordon.

Upphandlingen berör tre trafikområden. Det första, Dalsland och Vänersborg, inkluderar expressbusstrafik, lokaltrafik och skoltrafik. Här har Nettbuss lämnat det vinnande anbudet. De kör idag trafiken i Dals Ed och delar av Vänersborg. I övriga områden kör nu Buss i Väst, som alltså förlorar uppdraget.

Nettbuss kommer att behöva utöka sin verksamhet i Dalsland med cirka 60 bussar och planerar att etablera sig på flera orter, bland annat Bengtsfors.

Sammanförandet av Dalsland och Vänersborg till ett område i upphandlingen har gett positiva synergieffekter.

– Möjligheten för trafikföretagen att lämna anbud på hela området har gjort att de kan planera trafiken på ett bättre sätt, och det kommer att behövas fem fordon mindre för att klara samma trafik, säger Västtrafiks vice vd Roger Vahnberg.

Det andra trafikområdet som ingår i upphandlingen är Stenungsund. Här inkluderar det nya avtalet tätortstrafik, lokaltrafik, närtrafik och skoltrafik. Det företag som har gett det vinnande anbudet är Ellös Buss. De kör viss trafik i Stenungsund idag, men kommer att behöva utöka sin verksamhet med cirka 20 fordon. Trafiken körs idag av Nettbuss.   

I Stenungsund öppnar skoltrafiken upp för allmänheten i och med det nya avtalet.

– Det gör att vi kan erbjuda en bättre service till de som bor längs stråk där ordinarie kollektivtrafik idag är ganska gles, och det är vi glada för, säger Mikael Olsson, trafikchef på Västtrafik.

Det tredje trafikområdet, Kungälv, inkluderar skoltrafik samt linje 310 som ska trafikera sträckan Kode/Kungälv – Göteborgs centrum med hållplatser vid samtliga motorvägsmot. Även i Kungälv kommer skoltrafiken att öppnas upp för allmänheten. För detta område har Buss i Väst lämnat det vinnande anbudet. Idag körs stora delar av trafiken av Nettbuss.

– Vi hoppas att de som tar över trafiken i respektive område kommer att erbjuda anställning till personalen på de trafikföretag som lämnar, säger Mikael Olsson.

Västtrafiks målsättning är att 90 procent av bolagets trafik ska köras fossilfritt år 2020.

– Upphandlingen utgår från vår miljöstrategi och är en viktig del i arbetet att uppfylla våra miljömål, säger Roger Vahnberg.

I Dalsland kommer 80 procent av fordonen vid trafikstart att köras med biodiesel. I Stenungsund och Kungälv körs samtliga fordon med biodiesel från start.

Trafikstart för de olika avtalen sker mellan juni 2013 och augusti 2014. 

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd 0705-62 92 21
Mikael Olsson, trafikchef 0722-40 58 94
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99 

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera