Skip to main content

Västtrafik och bussbranschen skärper kvalitetskontrollerna

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 17:07 CET

När trafikpolisen gjort kontroller av bussar i Västra Götaland under de senaste månaderna har en oförsvarligt stor andel underkänts. Det visar på ett problem som måste tas på största allvar menar företrädare för såväl Västtrafik som Svenska Bussbranschens Riksförbund. Därför kommer man nu omgående att skärpa krav och åtgärder på det här området.

- Det är naturligtvis helt oacceptabelt att det går bussar i trafik som underkänns vid en kontroll. Om man ska vara självkritisk kan man kanske säga att vi ägnar oss mer åt akut underhåll än förebyggande, säger Anders Lundström, ordförande för Svenska Bussbranschens Riksförbund.

Samtidigt framhåller han vikten av att föra dialog med de kontrollerande myndigheterna, så att man är överens om vad som ska kontrolleras, och vad som är godkänd nivå inom olika områden.

Från Västtrafiks sida är man också angelägen om att alla ska förstå att frågor som berör trygghet och säkerhet alltid kommer först.

- Vi ställer krav i våra avtal med trafikföretagen och vi kommer successivt att skärpa uppföljningen genom bland annat kvalitetsrevisioner. Det sker framsteg, men det här visar att det går alldeles för långsamt. Vi måste höja tempot för att säkerställa att alla fordon i trafik motsvarar de krav och förväntningar som finns hos våra kunder och oss själva, säger Västtrafiks VD Lars Backström.

Västtrafik kommer nu tillsammans med Svenska Bussbranschens Riksförbund att kartlägga brister och behov, samt föra en dialog med de kontrollerande myndigheterna som polisen och bilprovningen och säkerställa att man åtgärdar rätt saker.

För mer information:

Västtrafiks presstjänst, tel 0771-41 43 99
Mikael Olsson, trafikchef Västtrafik, 0722-40 58 94

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera