Skip to main content

Västtrafik testar ny generation kortläsare

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:40 CET

Den 10 november inleder Västtrafik ett pilottest av nya kortläsare på busslinjerna 303, 350 och 360 i Sjuhärad. Syftet med testet är att säkerställa att kortläsarna fungerar i trafikmiljö och för resenärerna. – Den nya kortläsaren innebär ingen förändring för hur kunden ska använda sitt kort och är en naturlig del i vårt arbete att testa ny teknik ute i trafiken, säger Daniel Ulfheden på Västtrafik.

Västtrafik testar nu en ny kortläsare som bättre kan möta resenärernas behov. Det övergripande målet att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025 ställer krav på ständig utveckling och förbättring av kollektivtrafiken. I takt med att trafiken utökas och det tillkommer nya fordon behövs ny och bättre utrustning. När Västtrafik nyligen skulle beställa 1 200 nya kortläsare beslutade man sig för att satsa på en modernare version.

- Det blev i stort sett självklart att välja den senaste tekniken och de fördelar den för med sig. De nya kortläsarna kommer också att lösa några av de brister som våra resenärer tidigare påpekat, säger Daniel Ulfheden, chef för betalsystemavdelningen på Västtrafik.

Modern och snabb kortläsare
De nya kortläsarna kommer fungera som de gamla och menyerna kommer se ut som på dagens gula kortläsare*. De nya kortläsarna är snabbare vid kortavläsning, mer driftsäkra och ha en tydligare och mer läsvänlig display. Utseendet är annorlunda, då de nya kortläsarna består av en stor pekskärm som resenärerna trycker på, istället för fasta knappar.

- De nya kortläsarna är ett av många steg i våra förberedelser för att klara ett fördubblat resande och ett led i vårt arbete mot att det ska bli enklare att resa med ett tryggare och mer pålitligt betalsystem, säger Daniel Ulfheden.

Test på linjerna 303, 350 och 360
Totalt berörs 16 fordon på linjerna 303, 350 och 360 som kör mellan Tranemo, Svenljunga och Borås. Testet kommer att pågå fram till årsskiftet 2010/2011. I månadsskiftet januari/februari planeras ytterligare ett test, då kortläsarna kommer testas på andra fordonsslag. Under 2011 beräknas de 1 200 nya kortläsarna att vara ute i trafik.

*De gula kortläsarna har fler knappar än de blå för att det ska vara möjligt för resenären att själv ange att flera ska resa på samma Västtrafikkort.

För mer information:

Daniel Ulfheden, chef betalsystemavdelningen, Västtrafik, 0705-16 38 65
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera