Skip to main content

Västtrafiks spårvagnar underlättar julhandeln

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:50 CET

Varje söndag fram till jul kommer Västtrafiks spårvagnar att gå som om det vore en lördag. Syftet med det utökade turutbudet på spårvagnslinjerna är att Västtrafik vill möta det ökande resandebehovet som julhandeln medför.

För att underlätta för resenärerna som ger sig ut i kollektivtrafiken för att julhandla har Västtrafik utökat spårvagnstrafiken med tätare turer under de fyra nästkommande söndagarna fram till jul. Starten sker nu på söndag, den 28 november. Sista söndagen med utökad turtrafik är den 19 december.

Som lördag fram till 20:00
Spårvagnarna kommer att gå som om det vore lördag fram till klockan 20:00 på kvällen. Därefter återgår de till den vanliga söndagstabellen.

- Vi har sett att resenärerna åker mer under julhandeln och framför allt på söndagarna. Därför vill vi hjälpa våra resenärer lite extra genom att sätta in tätare turer, säger Hugo Lepik, Affärsområdeschef för Göteborgs Stadstrafik på Västtrafik.

Inga nya allmäntabeller
Västtrafik kommer att informera resenärerna om den tillfälligt förändrade söndagstrafiken på spårvagnslinjerna genom fönsterskyltar ombord, på Pling-sidan i Metro, via hemsidan och på de elektroniska informationstavlorna vid hållplatserna.

- Det kommer därmed inte att sättas upp nya tidtabeller, utan man får helt enkelt titta på lördagens tidtabell för att veta när spårvagnarna går. Reseplaneraren på hemsidan eller i mobilen kommer inte heller att ändras, säger Hugo Lepik.

Fakta:
• Under fyra söndagar, 28/11, 5/12, 12/12 och 19/12 kommer Västtrafiks spårvagnstrafik att köra enligt lördagens tidtabell fram till klockan 20:00 på kvällen.
• Efter klockan 20 kommer turerna återgå till söndagens vanliga tidtabell.
• Spårvagnarna kommer köra 15-minuterstrafik från klockan 08 på morgonen istället för 20-minutertrafik. Mitt på dagen blir det 10-minutertrafik istället för 12-minuters.

För mer information:

Hugo Lepik, Affärsområdeschef Göteborgs Stadstrafik på Västtrafik, 0705 – 62 92 43
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99

Västtrafik finns till för alla som reser kollektivt i Västra Götaland. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Vi ägs av kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Huvudkontoret finns i Skövde och lokalkontor finns i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg. Västtrafik har cirka 250 anställda och 6 500 förare kör för företaget. Varje dag görs fler än 750 000 resor med våra 2 600 fordon, vilket motsvarar 38 000 mil. VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera