Ändringar hos Boplats Växjö ska underlätta för bostadssökande att få bostad

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 12:58 CEST

Växjö kommunkoncern vill göra det lättare för bostadssökande att hitta en bostad i Växjö kommun. Därför görs det nu en del ändringar i den kommunala bostadskön Boplats Växjö.

- För ännu bättre service och ruljangs i bostadskön gör vi nu dels ändringar i villkoren, dels blir Boplats Växjö en del av Boplats Sverige. På Boplats Sverige samlas de kommunala bostadsbolagens lägenheter tillsammans med privata aktörers, vilket underlättar för bostadssökande och företag som vill flytta eller etablera sig i Växjö kommun, säger Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö kommunföretag (VKAB).

De nya villkoren innebär bland annat att bostadsökandes köpoäng inte längre nollställs om de tackar ja till bostaden. Istället blir de endast av med så många poäng som den sökande med köplats två har. Detta gäller de som står i familjebostadskön.

- Vi har märkt att många inte vill tacka ja till en bostad för att de då blir av med alla köpoäng och det tar tid innan de kan söka ett nytt boende. På detta sätt får vi bättre ruljangs i bostadskön och fler kan tacka ja till boende, säger Monica Skagne, kommunchef och vd, VKAB.

En annan nyhet är att de som stått i studentbostadskön i fem år utan att ha tackat ja till en visning blir avregistrerade. Boplats Växjö har cirka 50 000 kunder i studentbostadskön varav cirka 5 000 av dessa är aktivt sökande. Med denna förändring får de som verkligen vill studera i Växjö bättre service. Studentbostadskön kommer fortfarande att vara avgiftsfri.

De nya villkoren beräknas trädda i kraft från och med årsskiftet 2019/2020.

Boplats Växjö blir en del av Boplats Sverige
Boplats Sverige är en nationell marknadsplats som samlar lediga hyreslägenheter i hela Sverige. Från och med hösten kommer även Växjöbostäder och Vidingehems hyreslägenheter att finnas med på www.boplatssverige.se. Boplats Växjö kommer att finnas kvar men bostadssökande kommer även att kunna se och prenumerera på bostäderna på Boplats Sverige.

För mer information och intervjuer:
Catharina Winberg (M), ordförande i Växjö kommunföretag (VKAB), 076-621 65 88
Monica Skagne, kommunchef och vd VKAB, 072-383 60 31

Växjö kommunkoncern vill göra det lättare för bostadssökande att hitta en bostad i Växjö kommun. Därför görs det nu en del ändringar i den kommunala bostadskön Boplats Växjö. De nya villkoren innebär bland annat att bostadsökandes köpoäng inte längre nollställs om de tackar ja till bostaden.

Läs vidare »

Småkrypssafari, exkursion och Farbror Grön på Biologiska mångfaldens dag

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 13:54 CEST

I år är det tredje gången Växjö kommun uppmärksammar den internationella dagen för biologisk mångfald - viktig för människans överlevnad och välbefinnande. Kommunen bjuder in till två event 21 och 22 maj för att inspirera och få praktisk kunskap om biologisk mångfald och hur alla kan bidra.

Årets Hedersbelöning till John Lundvik

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2019 01:26 CEST

Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl går i år till John Lundvik.

- John har med sin otroliga begåvning, hårda jobb och sitt ödmjuka sätt visat upp Växjöandan i Sverige och Europa. Därför kommer vi att tilldela Lundvik  Årets hedersbelöning, säger Bo Frank (M), borgmästare i Växjö.

John Lundvik från Växjö vann den svenska melodifestivalen och hamnade på sjätteplats i Eurovision Song Contest, som avgjordes i Tel Aviv i Israel för en liten stund sedan.

- Hela Sverige är stolta men jag tror vi är ännu mer stolta i Växjö! Jag vill rikta ett stort och hjärtligt grattis till John Lundvik och välkomnar honom samtidigt hem för att fira ordentligt med hans kommuninvånare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Fakta om priset:
Det är kommunfullmäktiges presidium i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl. Utmärkelsen tilldelas någon som gjort Växjö känt också utanför kommunens gränser.

Hedersbelöningen delas ut varje år och exempel på tidigare belönade är Maria Runosson (2018) och Niklas Nordén (2017).

För mer information och intervjuer:

Bo Frank (M), kommunfullmäktiges ordförande, 070-584 13 90
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, 070-983 44 16

Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl går i år till John Lundvik.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Direktmöte i Kalvsvik 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:09 CEST

20 maj klockan 18.30 bjuder Växjö kommun in till Direktmöte i Kalvsvik. Politiker och tjänstepersoner finns på plats och invånare och de som verkar i Kalvsvik har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter om det de önskar. 

Mötet hålls i Kalvsviks bygdegård. Mötet kommer ske enligt rundabordsmodellen med följande teman och tjänstepersoner från Växjö kommun:

  • Bostäder - Per-Åke Janén, VD Vidingehem
  • Utbyggnad av fibernätet - Mats Bildh, affärsområdeschef Wexnet
  • Skola och barnomsorg - Anders Tjäder, områdeschef västra skolområdet utbildningsförvaltningen
  • Trygghet - Fredrik Ivarsson, avdelningschef produktionsavdelningen, tekniska förvaltningen
  • Service och besöksnäring - Therese Friman, näringslivsutvecklare, näringslivskontoret

På mötet deltar även kommunstyrelsens vice ordförande Eva Johansson (C), kommunalråden Oliver Rosengren (M), Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S), Växjö kommuns landsbygdsutvecklare Björn Idlinge samt Eva Larsson-Ringqvist från sockenrådet.

Mötet avslutas klockan 20.30. Media hälsas välkomna att närvara. 

Inbjudan i sin helhet finns bifogad under Relaterat material. 

20 maj klockan 18.30 bjuder Växjö kommun in till Direktmöte i Kalvsvik. Politiker och tjänstepersoner finns på plats och invånare och de som verkar i Kalvsvik har möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Mötet hålls i Kalvsviks bygdegård.

Läs vidare »

Arenaservice är årets arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 14:13 CEST

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2018 är Arenaservice. Arenaservice på kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel och utveckling av fotbollsplaner, anläggningar, badplatser och motionsspår i Växjö kommun.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, delar varje år ut priset, efter att de anställda fått nominera arbetsplatser inom koncernen.

- Arenaservice har under de senaste åren arbetat aktivt med sitt värdegrundsarbete, vilket visar sig i deras service som skapar ett stort mervärde för invånare, företag och besökare. Det är även en modern arbetsplats som jobbar aktivt med hållbarhet – de är väl värda denna utmärkelse, säger Eva Johansson (C), ordförande i KSOP, kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

- Utöver värdegrundsarbetet har Arenaservice även arbetat intensivt med sitt processarbete. Medarbetarna har tillsammans skapat en effektiv arbetsplats som med arbetsglädje och samsyn ser sin del i helheten, säger Monica Skagne, kommunchef.


Motiveringen:
Medarbetarnas stolthet och arbetsglädje för arbetsuppgifterna, som innebär att ge service med mervärde till alla kommunens invånare, företag och besökare, utmärker årets bästa arbetsplats.

Arenaservice har de senaste åren utvecklats framgångsrikt med hjälp av ett värdegrundsintegrerat arbetssätt, där medarbetarna ser sin del i helheten. Att alla bidrar till gemensamma mål samt aktivt synliggör och jobbar med dessa på ett närvarande och ansvarstagande sätt i sin arbetsvardag är bakomliggande framgångsfaktorer.

Fossilbränslefritt, återanvändning och hållbar arbetsmiljö är ledord som kännetecknar denna moderna arbetsplats.

Arenaservice får nu 30 000 kronor att spendera på valfri aktivitet.

För mer information och intervjuer:
Peter Bengtsson, enhetschef Arenaservice, telefon 0470-412 29
Eva Johansson, ordförande KSOP, telefon 0470-412 12

Om utmärkelsen
Årets arbetsplats utses i år för femte gången. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma de goda exempel på arbetsplatser som finns inom organisationen och att stimulera till ett främjande arbetssätt. Kriterier som ligger till grund för utmärkelsen är:
- ett systematiskt och hållbart arbetssätt för att planera, följa upp och utveckla verksamhetens resultat,
- ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling,
- ekonomiskt resultat utifrån givna förutsättningar med hänsyn till oväntade omvärldsfaktorer samt
- resultat från enkäten Temperaturmätaren.

De nominerade i år var: Arenaservice, Café Tufvan, Furutåvägen 9B, IM-arbetslag Teknikum, Projektkontoret på Arbete och välfärd, Staffansgårdens förskola, Vuxnas lärande, Värendsgårdens förskola/Förskolebussen och Växjölöftet vuxenutbildning.

Årets arbetsplats i Växjö kommunkoncern 2018 är Arenaservice. Arenaservice på kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel och utveckling av fotbollsplaner, anläggningar, badplatser och motionsspår i Växjö kommun.

Läs vidare »

​Växjö kommun satsar på timbalkost som formas som ordinarie mat

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 08:02 CEST

Alltfler äldre inom omsorgen i Växjö kommun erbjuds nu timbalkost som är formgiven. Det innebär att maten konsistensanpassas och formas så att den helt ser ut som den ordinarie maträtten (se bilder). Timbalkost innebär mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Tidigare köpte Växjö kommun färdig timbalkost och de olika maträtterna hade då oftast samma form, oberoende av vad det var för rätt.

Växjö kommun är med i upprop för mer ambitiösa klimatmål 2050

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 16:41 CEST

Växjö har, som aktiv medlem och i styrelseposter i både Energy Cities och ICLEI, skrivit under ett öppet brev “Mayors Letter to leaders on ambitious Climate 2050 goals”. Där finns krav på kraftfullare agerande för att nå EU:s klimatmål enligt Parisöverenskommelsen.

Bästa luftmätningen på 10 år i Växjö

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 08:00 CEST

Kronobergs Luftvårdsförbund har nu presenterat 2018 års siffror för luftkvaliteten i länet och Växjö kommun. Siffrorna för kvävedioxid är de bästa Växjö fått sedan mätningarna började 2008.

Mätningarna som samordnas av Luftvårdsförbundet och som sköts av länets kommuner inkluderar kvävedioxid (NO2) samt luftpartiklar som mäts i storlekarna PM2,5 och PM10. Kvävedioxider är det som bildas från luftens kväve eller kvävet från bränsle vid bränsleförbränning i exempelvis fordonstrafik, arbetsmaskiner, värmeanläggningar.

Bästa resultatet någonsin
Enligt Sveriges nationella miljömål ska Växjö kommun år 2020 ligga på 20 mikrogram NO2 per kubikmeter luft som årsmedelvärde. Växjö kommuns egna mål är ännu tuffare med 15 mikrogram. 2018 års mätning visar ett resultat på 11,7 vilket innebär att Växjö klarar båda målsättningarna med god marginal.

- Det känns fantastiskt att Växjö kan visa upp såhär bra siffror. Höga NO2-halter irriterar luftrören och kan ge akuta luftvägsbesvär, det är därför det finns uppsatta mål. Ett bra resultat som detta innebär minskade risker för negativa hälsoeffekter, säger Anders Landin (L), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bra partikelnivå tack vare invånarna
Ytterligare mätningar har gjorts på mängden partiklar i luften som mäts i PM2,5 och PM10. Källan till luftpartiklar kommer främst från däckslitage, sand, långväga transporter, eldning, damm och havssalt.

När det gäller PM2,5 klarar Växjö kommun de nationella värdena och målen med ett årsmedelvärde på 9,6 mikrogram per kubikmeter luft. Det nationella miljömålet 2020 är 10. Även för PM10 är Växjö kommun på god väg att uppnå de mål som är satta för år 2020.

- Vi vill passa på att tacka alla kommuninvånare som bidrar till detta resultat genom att köra med dubbfria däck samt använda cykeln och kollektivtrafiken i hög utsträckning, säger Kaisa Sandstedt, enhetschef på miljöskydd, Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:
Anders Landin (L), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden 0470-413 01
Kaisa Sandstedt, enhetschef miljöskydd 0470-413 51

Kronobergs Luftvårdsförbund har nu presenterat 2018 års siffror för luftkvaliteten i länet och Växjö kommun. Siffrorna för kvävedioxid är de bästa Växjö fått sedan mätningarna började 2008.

Läs vidare »

​Åby/Tjureda beviljas lån - nya bandyhallen kommer byggas

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 15:20 CEST

Kommunstyrelsen i Växjö sa idag ja till att låna ut 38,7 miljoner kronor för uppförande av en bandyhall i Åby. Förutsättningen har varit att föreningen Åby/Tjureda IF presenterat och verifierat en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.

- Åby/Tjureda har med sina 1200 medlemmar, sina sportsliga framgångar, sin ekonomi och inte minst det enorma engagemang som finns på orten, visat att de tänker långsiktigt och har alla förutsättningar att lyckas med sin satsning, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Vi är väldigt glada för Växjö kommuns stöd och lånet som möjliggör vår hall. Vi har haft en bra dialog genom den här processen och ser nu mycket fram emot att starta byggnationen som vi tror och hoppas ska komma många kommunbor till gagn, säger Owe Svensson, ordförande i Åby/Tjureda.

Åby/Tjureda har också ansökt om driftsbidrag på 3,8 miljoner/år samt upprättande av nyttjanderättsavtal på 500 000 kronor/år. Växjö kommun ger idag ett driftsbidrag (som innefattar elkostnad, avskrivning och räntekostnader) på mellan 900 000 till 1,2 miljoner kronor varje år. Åby/Tjureda får utöver detta även föreningsstöd från kultur- och fritidsnämnden på cirka 300 000 kronor per år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att dessa stöd blir kvar på nuvarande nivå. Nyttjanderättsavtal upprättas inte, då det i nuläget inte finns behov av det.

Bandyhallen som Åby/Tjureda planerar ska placeras över befintlig isyta och ha en yta om 80 x 120 meter med invändig takhöjd på 12 meter ovanför isen.

Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt beslutar i ärendet, den 21 maj.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Owe Svensson, ordförande Åby/Tjureda 0708-30 35 49

Kommunstyrelsen i Växjö sa idag ja till att låna ut 38,7 miljoner kronor för uppförande av en bandyhall i Åby. Förutsättningen har varit att föreningen Åby/Tjureda IF presenterat och verifierat en långsiktig ekonomisk plan som säkerställer driften av bandyhallen och föreningens verksamhet.

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Beslut om ny bandyhall i Åby

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 11:00 CEST

Idag är ärendet om en ny bandyhall i Åby uppe i kommunstyrelsen i Växjö. Klockan 15 bjuds media in att träffa kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och representanter från Åby/Tjureda IF:s styrelse. Det blir information om beslutet och om föreningens fortsatta planer. 

Tid: 7 maj klockan 15.00
Plats: Reception Björnen, Västra esplanaden 18 i Växjö

​Idag är ärendet om en ny bandyhall i Åby uppe i kommunstyrelsen i Växjö. Klockan 15 bjuds media in att träffa kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) och representanter från Åby/Tjureda IF:s styrelse. Det blir information om beslutet och om föreningens fortsatta planer. Tid: 7 maj klockan 15.00 ​Plats: Reception Björnen, Västra esplanaden 18 i Växjö

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • thxterxvesmwe.fdeklcdaujhlwp@vvvaxpnjoab.svoejy
  • 0470-41497
  • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress

Länkar