​Linnéstipendiet till forskning om att återvinna glas och metaller från avfall

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 16:01 CET

Kalmar och Växjö kommuns stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Yahya Jani och hans forskningsprojekt som handlar om att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från Småländska glasbruk. Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas i år ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Växjö 1 februari.

​Planer på nytt sjukhus välkomnas av Växjö kommun

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 08:45 CET

Igår meddelade Region Kronoberg att de planerar att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Växjö kommun ser positivt på planerna.

-Vi har ett nära samarbete med Region Kronoberg. Beslutet att bygga ett nytt sjukhus är av stor betydelse även för Växjös framtid. Nu ska vi se till att hitta en bra plats för bygget, med god tillgänglighet för hela regionens invånare, säger Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Växjö kommun kommer nu tillsammans med Region Kronoberg att utreda lämpliga markområden för ett eventuellt nytt sjukhus. Den totala ytan för dagens sjukhusområde vid Strandbjörket ligger på cirka 6 hektar. Ett nytt sjukhus skulle kräva en betydligt större yta.

- Ett nytt sjukhus är bland det mest komplexa som kan byggas i en kommun. Det är en byggnad som kommer att stå länge och som behöver mycket mark för att kunna expandera över tid. Det måste också vara en tillgänglig plats dit både besökare och personal samt transporter lätt kan ta sig till, säger Paul Herbertsson, planeringschef i Växjö kommun.

- Centrallasarettet i Växjö är en av kommunens största arbetsplatser, därför är det av stor betydelse att vi hittar en bra plats för ett eventuellt nytt sjukhus. En ny placering av sjukhuset skulle kunna förbättra tillgängligheten till sjukvården för våra kommuninvånare men även för alla invånare i hela regionen som besöker sjukhusområdet, säger Anna Tenje.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16

Paul Herbertsson, planeringschef Växjö kommun, 0702 -17 54 85

Igår meddelade Region Kronoberg att de planerar att utreda förutsättningarna för att bygga ett nytt sjukhus i Växjö. Växjö kommun ser positivt på planerna. Växjö kommun kommer nu tillsammans med Region Kronoberg att utreda lämpliga markområden för ett eventuellt nytt sjukhus.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Vem får årets Linnéstipendium?

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 07:45 CET

Onsdag 16 januari utses 2019 års stipendiat av Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Växjö kommun och Kalmar kommun delar årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kronor som ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling.

Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Juryn sammanträder 16 januari och kommer att annonsera mottagaren av stipendiet vid en pressinformation efter avslutat jurysammanträde. Vid pressinformationen kommer stipendiemottagaren att finnas på plats för intervju.

Stipendiet delas sedan ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Växjö 1 februari 2019.

Tid: onsdag 16 januari, klockan 15.15

Plats: PM & vänner hotell, Västergatan 10 i Växjö, plan 2

Vid pressinformationen medverkar juryn som består av:

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Kristina Altner,enhetschef hållbarhet Södra

Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

För mer information:

Alexandra Petrakou, Kalmar kommun, telefon: 070-295 25 74

Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef Växjö kommun, telefon: 070-647 46 83

Ida Söderlund, stipendiesekreterare Linnéuniversitetet, telefon: 076-782 93 80

​Onsdag 16 januari utses 2019 års stipendiat av Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling. Växjö kommun och Kalmar kommun delar årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kronor som ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling.

Läs vidare »

​Medborgarundersökningen 2018: Växjöborna mest nöjda med arbetsmöjligheter och bostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 11:05 CET

Under hösten 2018 skickade Statistiska Centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer i Växjö kommun i åldrarna 18-84 år. Andel svarande på enkäten var 39 procent.

Medborgarna är nöjda med Växjö kommun som en plats att bo och leva på, något mer nöjda än i förra undersökningen 2016. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Växjö kommun våren 2016 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Bostäder fått högre betygsindex.

- Växjö kommun har de senaste åren hållit en hög takt när det gäller bostadsbyggande och byggt fler bostäder än de flesta städer i landet. Det är glädjande att se att det arbetet nu har resulterat i att medborgarna upplever att det finns möjlighet till att hitta bra bostäder, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

50 procent av medborgarna i Växjö kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan).

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Växjö kommun blev 62, samma betyg som i förra undersökningen.

För Växjö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Gator och vägar, Grundskolan samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånarna ser på sin kommun. Därför inhämtar Växjö kommun kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog och möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via bland annat webbplatsen www.vaxjo.se

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16

Anna Karlsson, utvecklingschef Växjö kommun, 070-307 78 98

Under hösten 2018 skickade Statistiska Centralbyrån, SCB ut medborgarundersökningen till 1600 personer i Växjö kommun i åldrarna 18-84 år. Andel svarande på enkäten var 39 procent. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Växjö kommun våren 2016 har frågeområdena Arbetsmöjligheter samt Bostäder fått högre betygsindex.

Läs vidare »

Permanent kvalitetsråd förstärker kvalitetsarbetet inom Arbete och välfärd

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 07:00 CET

För att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet inom förvaltningen Arbete och välfärd på Växjö kommun, blir det kvalitetsråd som tidigare inrättats nu permanent. Syftet är att uppnå ännu högre kvalitet i de verksamheter som ryms inom förvaltningen för att på så sätt kunna möta medborgarnas behov på bästa sätt.

-De främsta resurserna i vårt kvalitetsarbete är medarbetarna och växjöborna som tar del av våra insatser. Vi gör nu kvalitetsrådet permanent, för att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar ytterst om att vi ska möta växjöborna som söker stöd hos Arbete och välfärd på bästa möjliga sätt, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för Arbete och välfärd.

I mars 2018 beslutade nämnden för arbete och välfärd att tillsätta ett kvalitetsråd inom förvaltningen. Detta för att arbeta vidare med förbättringar utifrån vad som kommit fram ur en brukarundersökning som tidigare genomförts. Dessutom ville man ha en mer fullständig bild av det samlade kvalitetsarbetet inom förvaltningen under året samt behov av prioriterade områden kommande år.
- Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att se hur vi kan utveckla välfärden och tillvarata våra resurser på bästa sätt. Kvalitetsrådet inrättades av nämnden med två specifika uppdrag: att arbeta vidare med slutsatserna från brukarundersökningen och utveckla kvalitetsberättelsen. Det uppdraget blir permanent och fler tillförs till det numera permanenta kvalitetsrådet, säger Ricardo Chavez (KD), förste vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Kvalitetsrådet har bestått av ett antal tjänstepersoner i nyckelpositioner på förvaltningen för arbete och välfärd och nu görs rådet permanent. Förutom att göra kvalitetsrådet permanent finns det också beslut på vilka kvalitetsområden och åtgärder som ska prioriteras under 2019. Några av dem är:

 • Kvalitetssäkra statistik inom hela förvaltningens område
 • Fortsatta satsningar på digitalisering för ökad rättssäkerhet och kvalitet i tillgänglighet och service
 • Systematisk uppföljning av insatser
 • Förbättrad verksamhetsstyrning, uppföljning och analys kopplat till arbetet med internbudget och bokslut


För mer information och intervjuer:

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77

Ricardo Chavez (KD), förste vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil: 0708-68 21 30, mejl: ricardo.chavez@vaxjo.se

För att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet inom förvaltningen Arbete och välfärd på Växjö kommun, blir det kvalitetsråd som tidigare inrättats nu permanent. Syftet är att uppnå ännu högre kvalitet i de verksamheter som ryms inom förvaltningen för att på så sätt kunna möta medborgarnas behov på bästa sätt.

Läs vidare »

Biblioteket erbjuder nya filmtjänster till kommunens invånare

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2019 10:25 CET

Från och med måndag den 7 januari erbjuder Växjös bibliotek alla låntagare två olika ”strömmande” filmtjänster och därmed möjlighet att välja mellan över 3300 filmer från hela världen. Det enda som krävs är lånekort och internetuppkoppling.

​Växjö kommun uppvaktar Polisen på nyårsafton

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 15:00 CET

På nyårsaftons morgon bjuder Växjös kommunalråd Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Per Schöldberg (C) Polisen i Växjö på frukost för att tacka för året som gått.

- Polisen i Växjö gör ett fantastiskt jobb alla dagar året runt. Trygghet och säkerhet är något vi prioriterar och det lokala samarbetet mellan kommunen och polisen är mycket viktigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är fjärde året i rad som Växjö kommun besöker Polisen för att visa sin uppskattning och ge en extra uppmuntran till de som jobbar i polishuset under jul- och nyårshelgen. Besöket sker klockan 9.

För mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), telefon 0709-83 44 16

Malin Lauber (S), telefon 073-368 72 31

Per Schöldberg (C), telefon 0708-69 49 25

På nyårsaftons morgon bjuder Växjös kommunalråd Polisen i Växjö på frukost för att tacka för året som gått.

Läs vidare »

Fler parkeringar för allmänheten på kommunhusets innergård

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 13:01 CET

Över 50 nya parkeringar på kommunens innergård kommer snart att bli tillgängliga för allmänheten. Det blir 51 zon 1-parkeringar, fem handikapplatser samt en plats för maxtid på 30 minuter. Befintliga besöksparkeringar till kommunhuset behålls.

- Vi fortsätter arbetet med att göra centrum mer attraktivt och tillgängligt för alla besökare som behöver ta bilen in till city genom att öppna upp innergården på kommunhuset för allmän parkering i början av nästa år, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Den 2 januari påbörjas förberedande arbete som till exempel omskyltning och planen är att allmänheten ska kunna använda gården för parkering så snart som möjligt efter det.

Parkeringen har fram tills nu använts för kommunanställda, kommunala förvaltningar, besök och servicefordon. Ett tiotal p-platser kommer att behållas för service- och distributionsfordon.

Det finns två in- och utfarter till parkeringen från Nygatan. Parkeringen är en zon 1-parkering och betalning sker via P-appar. Det går även att lösa biljett i närliggande p-automater med mynt eller betalkort.

För mer information, kontakta:

Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande, telefon 0709-91 29 14

Magnus Faxén och Magnus Nykvist, trafikenheten Växjö kommun, telefon 0470-410 00, e-post parkering@vaxjo.se

​Över 50 nya parkeringar på kommunens innergård kommer snart att bli tillgängliga för allmänheten. Det blir 51 zon 1-parkeringar, fem handikapplatser samt en plats för maxtid på 30 minuter. Befintliga besöksparkeringar till kommunhuset behålls.

Läs vidare »

​Fortsatt satsning på internationella projekt som stärker lokal demokrati

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 15:45 CET

Växjö kommun har beviljats 3,8 miljoner kronor från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, för fem olika projekt som ska stärka lokal demokrati.

Växjö kommun är sedan många år engagerade i flera kommunala partnerskap. Genom programmet Kommunalt Partnerskap är det möjligt för kommuner och regioner att tillsammans med en samarbetspart, arbeta för att stödja den lokala demokratiutvecklingen i ett antal prioriterade samarbetsländer. Totalt beviljas 25 ansökningar från 12 svenska och 17 internationella kommuner, regioner eller landsting.

Växjö kommun har bland annat fått bidrag för att ta fram en plan i linje med Agenda 2030 tillsammans med JB Marks Local Municipality i Sydafrika. Projektet fokuserar på det sjunde globala målet: Hållbar energi för alla och leds av Växjö Energi.

Tillsammans med Komuna Vushtrri i Kosovo har Växjö kommun tidigare genomfört projektet Miljöpedagogik i skolan, där målet för Vushtrri var att få in miljöundervisning i grundskolan. Växjö kommun och Vushtrri har nu beviljats pengar för att genomföra ett liknande projekt med barn i förskolan; Miljöpedagogik i förskolan

Växjö får även möjlighet att vidareutveckla partnerskapet med An Giang i Vietnam där fokus den här gången är att utveckla vattenrelaterad infrastruktur och involvera medborgare i processen.

Om kommunala partnerskap

Kommunala partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform som ska bidra till utveckling av väl fungerande och demokratiska, lokala myndigheter såväl i Sverige som i de utvalda samarbetsländerna. Över 60 svenska kommuner deltar i ett kommunalt partnerskap.

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, Deltagande och delaktighet, Transparens och insynsmöjligheter och Möjlighet till ansvarsutkrävande.

För mer information och intervjuer:

Bo Hjälmefjord, projektledare Växjö kommun, telefon 0470-411 37, e-post bo.hjalmefjord@vaxjo.se

Julia Ahlrot, Chef strategi och omvärldsrelationer Växjö Energi, telefon 0702-615198, e-post julia.ahlrot@veab.se

Daniel Folkesson, projektledare ID, telefon 073-677 07 09, e-post daniel@idvxo.se

Läs mer på ICLD:s webbplats:

https://icld.se/artikel/lokal-demokrati-starks:-tolv-kommuner-i-nya-projekt

Växjö kommun har beviljats 3,8 miljoner kronor från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, för fem olika projekt som ska stärka lokal demokrati.

Läs vidare »

​Avgiftsfria bussresor vecka 51

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:10 CET

För ett tillgängligt centrum och ökad framkomlighet bjuder nu Växjö kommun på avgiftsfria bussresor. Det gäller resor med Växjös stadsbussar med start från 17 till och med 23 december.

Höstens många ombyggnationer har förorsakat en del svårigheter i framkomligheten för de trafikanter som på olika sätt tagit sig fram i Växjö. Detta vill nu Växjö kommun kompensera för och har inledningsvis öppnat upp en parkering på Spetsamossen med 160 gratis parkeringsplatser som gett goda resultat. En annan del i det arbete Växjö kommun gör för att bidra till ett mer tillgängligt centrum är att erbjuda avgiftsfria bussresor veckan innan jul.

- Växjö är inne i en expansiv fas när det gäller ombyggnationer. Vi är medvetna om att det är tufft att ta sig fram och att tillgängligheten är något ansatt. Dessutom är handeln en viktig del i Växjö och något vi vill främja också, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

De fria bussresorna är en unik företeelse för i år och du som resenär behöver inte använda något busskort för att resa med bussarna, utan det är bara att kliva på. Du behöver inte heller vara folkbokförd i Växjö för att resa avgiftsfritt. Resorna gäller dygnet runt och det finns ingen begränsning i maxantalet resor för denna period.

- Det finns de som vill ta sig in till stan i Växjö som inte kan eller har möjlighet att åka buss. Vår satsning med avgiftsfri bussvecka kommer därför gynna de som måste ta bilen, då vår förhoppning är att så många som möjligt som kan faktiskt åker buss under den veckan och således öppnar upp för mindre biltrafik på vägarna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under nästa vecka öppnas även busskörfältet på Storgatan upp för trafik. Det ger en möjlighet att resa med linjetrafiken mellan centrum och Samarkand. Där ges ett ypperligt tillfälle att genom en avgiftsfri och hållbar resa uppleva förändringen av Storgatan.

Mer information och intervjuer:

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Växjö kommun, 0733-76 85 91

För ett tillgängligt centrum och ökad framkomlighet bjuder nu Växjö kommun på avgiftsfria bussresor. Det gäller resor med Växjös stadsbussar med start från 17 till och med 23 december.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressansvarig
 • liupndaaa.srlitrndifbodfm@atvanixjxao.nnsetk
 • 0470-43517
 • 0708932618

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • thxeerrdesjze.pnekaudabahloz@vhiaxgzjodh.sgjepg
 • 0470-41497
 • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress

Länkar