Digitalt quiz gynnar lokala näringsidkare och målgruppen 70+

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 08:52 CEST

Växjö kommun är en av tre kommuner som valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för en extra satsning som ska sätta guldkant på äldres vardag och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Snart drar Växjö kommuns satsning igång.

Stödet från Familjen Kamprads stiftelse är som Växjö kommun tidigare berättat på 500 000 kronor. Under maj månad har kommunen tillsammans med lokala näringsidkare beslutat hur pengarna bäst ska användas och tagit fram ett koncept. Invånare i kommunen som är över 70 år kommer kunna delta i ett webb- och TV-sänt frågesportprogram där de tävlar om presentkort som kan användas i butiker, restauranger och andra företag inom besöksnäringen.

Quizet kommer att innehålla frågor med Växjö-anknytning och har i förväg spelats in på olika platser i Växjö kommun med inslag av musik från lokala artister. Quizet kommer att visas på www.upplev.vaxjo.se samt i Öppna kanalen under vecka 26.

- Vår ambition är att människor över 70 år ska få glädje av initiativet samtidigt som det gynnar näringslivet. Tanken är också att quizet på olika sätt ska ge möjlighet till en stunds underhållning, säger Henrik Cajnerud, tf näringslivschef i Växjö kommun.

De näringsidkare som önskar delta kommer att kunna anmäla sitt intresse genom ett webbformulär. Näringsidkare kommer att få information via nätverk, utskick och sociala medier. Alla invånare över 70 år kommer att få hem information i brevlådan om hur de deltar.

- Vårt näringsliv och våra äldre har fått ta en hård smäll i coronapandemin. Det här är en av alla de åtgärder vi satsar på för att underlätta vardagen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Henrik Cajnerud, tf näringslivschef, 070-835 60 26

​Växjö kommun är en av tre kommuner som valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för en extra satsning som ska sätta guldkant på äldres vardag och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Snart drar Växjö kommuns satsning igång.

Läs vidare »

Samlad missbruksvård ger flera positiva effekter

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:24 CEST

Kampagården förbereds som ett samlat boende för Novus inom missbruksvården. Samtidigt gör Novus en ansökan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att bli hem för vård och boende (HVB). Höjd kvalitet och bättre resursutnyttjande förväntas.

- Vi genomför en genomgripande reform av missbruksvården. Att samla boendeinsatserna till en ny plats och samtidigt kvalitetssäkra med HVB-status från den statliga tillsynsmyndigheten höjer kvaliteten för Växjöbor i behov av missbruksvård, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Kampagården har tidigare varit HVB för ensamkommande barn och ungdomar. De två boningshusen på fastigheten har redan en grundutrustning och planlösning som med mindre förändringar väl kommer att uppfylla de krav om individ- och behovsanpassad missbruksvård som IVO ställer på ett HVB.

- Genom att vi samlar boendet på en plats får vi en bättre möjlighet att möta individernas behov samt bedriva en kvalitativ och effektiv vård, säger Rizana Mustedanagic, avdelningschef vuxna.

Omställningen av boenden inom missbruksvården är en del av nämnden för arbete och välfärds plan för hållbar välfärd och ekonomi, Balans -22. Flytten till Kampagården innebär höjd kvalitet och förbättrar resursutnyttjandet; kostnaderna förväntas minska med 3,5 miljoner kronor per år genom förändrat arbetssätt, sammanslagning av boenden och nya lokaler.

- Med Novus HVB på Kampagården tar vi tillvara skattebetalarnas pengar bättre än tidigare. Omställningen är ett tydligt exempel på hur vi kan kombinera höjd kvalitet med sänkta kostnader när vi genomför väl förberedda reformer, säger Oliver Rosengren (M).

För mer information och intervjuer

Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Rizana Mustedanagic, avdelningschef avdelning vuxna, 0470-435 19

​Kampagården förbereds som ett samlat boende för Novus inom missbruksvården. Samtidigt gör Novus en ansökan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att bli hem för vård och boende (HVB). Höjd kvalitet och bättre resursutnyttjande förväntas.

Läs vidare »

Ulriksbergsrondellen görs säkrare för cyklister och fotgängare

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:03 CEST

Från den 8 juni stängs Ulriksbergsrondellen av för en ombyggnad av gång- och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Ombyggnaden görs för att rondellen ska bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare.

Arbetet innebär en om- och nybyggnad av korsande cykelöverfarter och cykelpassager.

- Efter ombyggnaden kommer cyklisterna att cykla i ett eget fält utanför rondellen och inte blanda sig med övrig trafik inuti rondellen som i dagsläget. Sedan så tillgänglighetsanpassas även alla passager och överfarter, säger Amar Kulic, projektledare på Växjö kommun.

Projektet är uppdelat på två perioder. Den första ombyggnaden görs i rondellens södra del och kommer att vara klar i början av juli. Efter semesterperioden påbörjas arbetet i rondellens norra del och det beräknas vara klart i augusti.

- Målet är att fler ska välja att gå och cykla i Växjö kommun. Detta är en del i vårt långsiktiga arbete med att göra gång- och cykelnätet mer tillgängligt, säkert och tryggt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

- För att vi minska bilberoendet är det viktigt att vi skapar förutsättningar för kommuninvånarna att transportera sig på ett mer hållbart sätt, Cheryl Jones Fur (MP), förste vice ordförande tekniska nämnden.

Ulriksbergsrondellens södra del stängs av för biltrafik under första delen av projektet.

Under arbetet kommer det även att byggas nya dagvattenbrunnar och skyltningen förbättras.

För mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, 070-991 29 14
Cheryl Jones Fur (MP), förste vice ordförande tekniska nämnden, 073-982 52 66
Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, Växjö kommun, 0733-76 85 91

​Från den 8 juni stängs Ulriksbergsrondellen av för en ombyggnad av gång- och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Ombyggnaden görs för att rondellen ska bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare.

Läs vidare »

Upp till 48 miljoner kronor i stöd för utveckling av stationsområdet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 15:31 CEST

Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att Växjö kommun får stadsmiljöstöd från Trafikverket för de kommande investeringarna. Bidraget kan bli upp till 48 miljoner kronor.

- Växjö stationsområde ska bli ett levande område med handel, bostäder och mötesplatser. Mycket har gjorts och det är glädjande att vi nu får bidrag för att kunna fortsätta vår resa dit, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer delas ut av Trafikverket till projekt som skapar förutsättningar för hållbara personresor som kollektiv- och cykeltrafik. Kommunen kommer använda Trafikverkets bidrag för att bland annat bygga om Klosterbron samt ny region- och stadsbussgata.

För att få ta del av bidraget måste kommunen bland annat ta fram ett stadsmiljöprogram för Växjö stad, anta vissa detaljplaner som gör det möjligt att bygga bostäder på Öster, Hovshaga och i centrum – totalt cirka 300 bostäder. Kommunen måste även bygga väderskyddade cykelparkeringar söder om Klosterbron samt erbjuda gratis busskort till nyinflyttade.

Om bidraget
Trafikverket delar ut stadsmiljöstöd som ska leda till energieffektiva lösningar som ger låga utsläpp av växthusgaser. Stödet ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik och godstransporter.

Den beräknad investeringen på stationsområdet för Växjö kommun ligger på cirka 96 miljoner kronor och kommunen kan alltså då få stöd för hälften. Stödet betalas ut i efterhand och investeringarna kommer genomföras fram till och med år 2025.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
David Johansson, projektledare Växjö stationsområde, 0470-79 62 53

​Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att Växjö kommun får stadsmiljöstöd från Trafikverket för de kommande investeringarna. Bidraget kan bli upp till 48 miljoner kronor.

Läs vidare »

Liverådgivning om utbildning och anställningar

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

Den 5 juni erbjuder Växjö kommun en timme livesänd rådgivning med målet att stötta och ge råd till personer vars arbetssituation har blivit påverkad av coronapandemin.

Under våren har många påverkats på ett eller annat sätt av coronapandemin. Permitteringar, varsel och arbetslöshet har drabbat även växjöbor. För att stötta och ge råd om olika alternativ kommer Växjölöftet Omställning att genomföra en livesändning på webben. Under sändningen tipsar flera experter från olika verksamheter om utbildningsmöjligheter, andra former av arbete eller hur man gör för att starta eget företag.

- Växjölöftet Omställning kraftsamlar samhällets resurser och arbetsmarknadens behov för att Växjöborna som drabbats av den ekonomiska nedgången orsakad av Coronapandeminska ska få stöd och hjälp att komma till ett nytt jobb eller ställa om till nya arbetsuppgifter. Vi kommer inte tillåta att arbetslösheten bitar sig fast på höga nivåer, säger Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Sändningen nås via facebooksidan för Växjö kommun: www.facebook.com/vaxjokommun

För mer information och intervjuer

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Elin Persson Telehagen, projektledare Växjölöftet Omställning, 0470-79 68 53

​Den 5 juni erbjuder Växjö kommun en timme livesänd rådgivning med målet att stötta och ge råd till personer vars arbetssituation har blivit påverkad av coronapandemin.

Läs vidare »

Campus ska bli en integrerad del av staden

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 13:37 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslag till ny Campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Beslutet innebär att man under hösten kommer att gå ut på samråd med bland annat studenter, fastighetsägare och myndigheter för att samla in deras synpunkter på förslaget.

- Campus är viktigt för att attrahera studenter till Linnéuniversitet i Växjö. För Växjö kommun är det viktigt att campus behåller sin unikitet men samtidigt att studenterna blir en integrerad del av staden. Med campusplanen får vi en tydlig inriktning som gör att vi vid framtida investeringar får ett stadsintegrerat campus, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I förslaget lyfter man ett flertal punkter för den framtida utvecklingen:

 • Teleborgsvägen föreslås bli en stadsgata för att integrera campus i staden, minska barriäreffekten samt att stärka Teleborgs centrum för service och som mötesplats för både studenter och Växjöbor i stort.
 • PG Vejdes väg utvecklas till en tydlig campusentré för ökad orienterbarhet och trygghet på campus. Biltrafik föreslås tas bort över Universitetsplatsen men busstrafiken kommer att vara kvar. I samband med att det byggs nytt föreslås parkeringar främst finnas i yteffektiva garage eller parkeringshus.
 • Studentbostäder föreslås bland annat byggas längs PG Vejdes väg och vid Tufvan. Den största delen studentbostäder föreslås på sikt byggas längs med Teleborgsvägen när den blir stadsgata.
 • Det innovativa näringslivet är en viktig del i campus och naturliga mötesplatser ska finnas. Videum Science Park föreslås utvecklas och bindas ihop än bättre med universitets lokaler och studenterna.
 • Utveckling av nya ängsytor. Ängar och parker bevaras och utvecklas till mötesplatser för studenter. Alléer och träd bevaras för ett grönt campus och bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden.

- Campus är en plats för utbildning, forskning och samverkan där vi ska sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fysiska miljöer spelar roll för studenternas studieresultat med bostäder, campuskänsla, urbanitet och grönska. En ny plan förtydligar och möjliggör utveckling av campus kvaliteter som mötesplats för studenter, forskare, samhälle och arbetsliv, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Slutgiltigt beslut om samråd tas av kommunstyrelsen i augusti och av universitetsstyrelsen den 4 juni.

Bakgrund
Kommunstyrelsen gav i augusti 2019 uppdrag att tillsammans med Linnéuniversitet ta fram en campusplan. Under det gånga året har man, tillsammans med Linnéstudenterna och ett flertal fastighetsägare, tagit fram utvecklingsområden som ligger till grund för förslaget. Campusplanen har sin utgångspunkt från de visioner som aktörerna har dels gällande utveckling av fysisk miljö samt Växjö som universitetsstad, dels utifrån strategier gällande utveckling av Linnéuniversitetet och dess kunskapsmiljöer.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Rebecca Martinsson, gruppchef översiktlig planering på Växjö kommun, 0470-433 05
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, 0470-76 74 98

​Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslag till ny Campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Beslutet innebär att man under hösten kommer att gå ut på samråd med bland annat studenter, fastighetsägare och myndigheter för att samla in deras synpunkter på förslaget.

Läs vidare »

Koldioxidutsläppen minskar stadigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 08:19 CEST

Växjö kommun och de kommunägda bolagen ska vara fossilbränslefria 2020. Det beslutade kommunfullmäktige 2014. Utsläppen minskade med 15 procent (635 ton) mellan 2018 och 2019 men fortfarande är det en bit kvar innan kommunen och dess bolag är fossilbränslefria.

I den senaste prognosen för 2020 förväntas utsläppen ligga någonstans mellan 500 och 800 ton vilket gör att kommunkoncernen inte når det uppsatta målet med att vara fossilbränslefritt 2020.

‑ Under 2020 kommer en stor del av de kvarvarande utsläppen vara kopplat till vårt resmönster. Här finns en del kvar att göra, men förhoppningsvis kan vi ta lärdom av vårt arbetssätt under coronapandemin och på så vis undvika en del resor. Men i en verksamhet med över 7000 anställda och massor av enheter är det utsläpp vi beräknar hamna på 2020 ett otroligt bra resultat, säger Magnus Wåhlin (MP), ordförande Växjö kommuns hållbarhetsutskott.

De senaste åren har Växjö kommun och bolagen tagit stora steg framåt i arbetet med att minska användningen av fossila bränslen. I slutet av 2019 blev fjärrvärmen helt förnybar, vilket minskar utsläppen med ytterligare 2750 ton och förvaltningarna har börjat göra omställningar i fordonsparkerna. Tekniska förvaltningen har som exempel minskat sina utsläpp med 97 procent på fem år.

För att komma ännu närmare målet är det främst ändrade resebeteenden som krävs samt att verksamheterna i ännu större utsträckning använder biodrivmedel och el. En ny resepolicy är också antagen med riktlinjer som ska minska onödiga resor.

Mer information

Magnus P Wåhlin (MP), ordförande Växjö kommuns hållbarhetsutskott, 0470-439 87, magnus.wahlin@vaxjo.se

Henrik Johansson, miljösamordnare, telefon 0470-413 30, henrik.johansson@vaxjo.se.

Växjö kommun och de kommunägda bolagen ska vara fossilbränslefria 2020. Det beslutade kommunfullmäktige 2014. Utsläppen minskade med 15 procent (635 ton) mellan 2018 och 2019 men fortfarande är det en bit kvar innan kommunen och dess bolag är fossilbränslefria.

Läs vidare »

Växjö och Alvesta kommun ser över framtida gemensamma satsningar

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 13:55 CEST

Växjö och Alvesta kommun har gemensamma framtida utmaningar och ser att det kan finnas vinster i att samordna anläggningar för fjärrvärme samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna kommer därför nu att inleda en förstudie för att se om det är möjligt att hitta lösningar som passar båda kommunerna.

Kommuncheferna i Växjö och Alvesta har fått i uppdrag av respektive ordförande i kommunstyrelsen att se över hur kommunerna kan jobba kommunöverskridande när det gäller fjärrvärme samt vatten och avlopp såsom gemensamt reningsverk.

- Att vi har en kontinuerlig befolkningsökning i kombination med att Växjö och Alvesta växer mer och mer mot varandra är incitament för att se över gemensamma, smarta och innovativa lösningar. Att dela på investeringarna för att nå framtida behov för båda kommunerna ser jag som resurseffektivt istället för att varje kommun tittar på sitt. Detta kommer båda kommunerna vinna på, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö kommun.

Såväl reningsverket i Växjö som i Alvesta har begränsad kapacitet och behöver ses över för att möta framtidens behov. I Växjö pågår just nu utredningar om Sundets framtid för att se hur avloppsreningsverket kan utvecklas i ett långsiktigt perspektiv och var ambitionsnivån ska ligga. I Alvestas pågående förstudie om lokalisering av ett nytt reningsverk ingår att titta på flera alternativ varav pumpning av spillvatten till Växjö kan vara ett alternativ.

Alvesta är i behov av en ny fjärrvärmeanläggning. Förstudien kommer därför även se över alternativet och möjligheten att kunna koppla ihop Växjö med Alvesta genom en fjärrvärmekulvert så att Alvesta skulle kunna nyttja Växjös anläggningar där stora investeringar i ny kraftvärmekapacitet nyligen har skett. Andra fördelar i ett ömsesidigt vinnande samarbete är bland annat delad kompetens, att lära av varandra, förbättrad tillgång till lokal eleffekt och beredskapsplanering. I förstudien ingår även att se över om och hur man med smarta och effektiva lösningar skulle kunna koppla ihop energiarbetet med avloppsarbetet.

- Vi samverkar redan idag i en rad frågor och det pågår en utveckling av området mellan Växjö och Alvesta. Det handlar om stora investeringar och vi ser detta som en möjlig lösning som skulle kunna vara bra för båda kommunerna. Sedan tittar och utreder både vi och Växjö ett antal parallella spår och möjligheter, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande (S), Alvesta kommun.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, 070-983 44 16
Monica Skagne, kommunchef i Växjö kommun, 072-383 60 31
Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun, 0472-150 15
Camilla Holmqvist, kommunchef i Alvesta kommun, 0472-150 09

​Växjö och Alvesta kommun har gemensamma framtida utmaningar och ser att det kan finnas vinster i att samordna anläggningar för fjärrvärme samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna kommer därför nu att inleda en förstudie för att se om det är möjligt att hitta lösningar som passar båda kommunerna.

Läs vidare »

Många små steg ger tryggare väg mot anställning för missbrukare

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:00 CEST

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att ta fram nya metoder för att ge individuellt stöd för att fler ska kunna lämna missbruk och istället få anställning och egen försörjning.

Att personer inte har ett arbete att gå till och därmed ingen egen försörjning - det är det största hindret till att personer inte fullföljer och lyckas med en behandling. Det skattar personer med missbruk eller beroende själva när de får bedöma olika problem som uppstått till följd av missbruket. Att hitta insatser och metoder som kan ge vuxna personer med missbruk eller beroende en sysselsättning är därmed både en mänsklig och en samhällsekonomisk vinst på många sätt.

- Den som lever i missbruk och arbetslöshet ska få rätt stöd från samhället för att kunna ta sitt eget ansvar att komma ut i jobb och egen försörjning. För många är steget från våra öppna verksamheter till aktivering eller anställning långt. Därför inför vi nu en förberedande insats där missbruksvården samverkar med avdelningen för full sysselsättning och ger ett individanpassat stöd. Ett nytt arbetssätt som uppfyller Växjölöftet om arbetslinje, arbetsmarknad och arbetskraft för alla Växjöbor, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande nämnden för arbete och välfärd.

Förvaltningen för arbete och välfärd ska ta fram insatser som erbjuder individen fler steg från ett aktivt missbruk i utanförskap till självständigt liv med arbete och egen bostad. Aktiviteterna kommer att ingå i missbruksvården, men skapas och utföras med insatser inom sysselsättning. Förberedande sysselsättning är en del av Växjölöftet.

För mer information och intervjuer

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Rizana Mustedanagic, avdelningschef avdelning vuxna, 0470-435 19

Ulrika Boström, avdelningschef arbete och lärande – avdelningen för full sysselsättning,0470-79 65 34

Bakgrund

Sedan september 2019 pågår förändringar inom kommunens missbruksvård som syftar till att verksamheten blir än mer behovs- och individanpassad. En viktig del som identifierats i kartläggningsarbetet till detta uppdrag är att inslag av insatser som stärker individens möjlighet till sysselsättning saknas. Även tidigare kartläggningar har visat att det saknas tydlig samverkan gällande personer med en missbruksproblematik mellan avdelning vuxna och arbete och lärande avdelning för full sysselsättning. Kartläggning som gjordes 2018 föreslog att en ny verksamhet skulle startas i samverkan mellan insatser som är inriktade mot missbruk och insatser som är riktade mot arbetsmarknad. Uppdraget ska genomföras inom befintlig verksamhet och några ytterligare resurser är inte tillförda.

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att ta fram nya metoder för att ge individuellt stöd för att fler ska kunna lämna missbruk och istället få anställning och egen försörjning.

Läs vidare »

​Fler rätter att välja på för de som får mat hemlevererad

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 07:40 CEST

Kommunstyrelsen i Växjö har beslutat om två förändringar för personer som har matdistribution, det vill säga de som får måltider levererade hem från kommunens måltidsorganisation. Förändringen görs för öka nöjdheten, minska arbetet kring specialkost och minska matsvinnet.

Hittills har den som har matdistribution haft två olika maträtter att välja mellan till lunch och middag. Vegetariskt alternativ har erbjudits som specialkost. Till lunchen har en dessert alltid ingått. Beslutet som börjar gälla i höst innebär:

 • Det kommer finnas fem olika maträtter att välja mellan, varav en vegetarisk. Om personen har behov av både lunch och kvällsmat väljs två av de fem maträtterna.
 • Den enskilde kan välja mellan att få dessert, förrätt eller råkostsallad till sin lunch.

- Det är tydligt att nöjdheten ökar när det finns fler rätter att välja bland och när det som idag är specialkost istället finns som ett helt naturligt alternativ. Det bedöms inte innebära något merjobb för våra medarbetare att arbeta såhär, eftersom vi redan idag tillagar samtliga rätter. Det bedöms inte heller öka våra kostnader, säger Eva Johansson (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP.

Beslutet tas efter att flera olika projekt och utvärderingar genomförts bland de med matdistribution. Här har måltidsorganisationen sett vilka önskemål som finns och vilka som är genomförbara.

- Det känns jättebra att kunna göra den här förändringen och möta upp mottagarnas behov. Bland annat har vi sett att långt ifrån alla vill ha dessert. Det gäller inte minst människor med diabetes som ofta vill ha en förrätt istället för diabetesanpassad efterrätt. Det är en jättebra synpunkt och genom att vi nu ändrar på det, kommer vi också se ett minskat matsvinn, säger Sofia Herbertsson, enhetschef på måltidsorganisationen i Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:
Eva Johansson (C), kommunalråd och ordförande i KSOP, 0709-912 087
Sofia Herbertsson, enhetschef måltidsorganisationen i Växjö kommun, 070-509 02 09

Om matdistribution:
Ungefär 600 omsorgstagare har i dagsläget den beviljade insatsen matdistribution. Av dessa har ca 60 procent valt att få mat varje dag och resterande varannan dag. Det innebär att det varje dag skickas ungefär 470 lunchportioner och 50 kvällsmatsportioner från Älgvägens kök till dessa hemmaboende omsorgstagare. 

Kommunstyrelsen har beslutat om två förändringar för personer som har matdistribution. Hittills har den som har matdistribution haft två olika maträtter att välja mellan och till lunchen har en dessert alltid ingått. Beslutet innebär att det kommer finnas fem olika maträtter att välja mellan och den enskilde kan välja mellan att få dessert, förrätt eller råkostsallad till sin lunch.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • thuserczeshne.twekjldavmhlbz@vfcaxhmjogb.sjoens
 • 0470-41497
 • 0709912965

Om Växjö kommun

​I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Adress

Länkar