Media no image

Rättelse: Förbättrad skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:14 CET

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränserna. För exempelvis elever i förskoleklass till årskurs 3 sänks gränsen från 3 km till 2 km. Dessutom har vi justerat tidsramarna, vilket innebär att väntetiden för skjuts hem inte ska bli längre än en timme, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

Igår den 13 december beslutade utbildningsnämnden att under läsåret 2018 förbättra ramarna för avstånd och väntetid för skolskjuts till elever i förskoleklass och grundskola. Enligt det nya ramverket har alla elever i förskoleklass till årskurs 3 med längre än 2 km rätt till skolskjuts, jämfört med tidigare angivna 3 km. Motsvarande sänkning för elever i årskurs 4-6 görs från 4 km till 3 km och från 6 km till 5 km för elever i årskurs 7-9.

Utbildningsnämnden fastslår även en att den nya gränsen för väntetid inte ska övergå 60 min i normalfallet. Tidigare har elever fått vänta upp till 3 timmar på skolskjutsen för hemfärd.

För mer information och kontakt

Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden 0470-41092,
pernilla.torneus@vaxjo.se

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränserna. För exempelvis elever i förskoleklass till årskurs 3 sänks gränsen från 3 km till 2 km. Dessutom har vi justerat tidsramarna, vilket innebär att väntetiden för skjuts hem inte ska bli längre än en timme, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

Läs vidare »
Nwij1fw2jmvq2ixe51nu

​Klimatsmarta nyheter i kommunens kök

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:30 CET

Växjö kommuns måltidsorganisation prövar nu i två projekt nya arbetssätt för att minska matsvinnet i samhället. Försöken görs på Kvarngården i Ingelstad och den nya Förskolan Saga på Söder. Syftet är att skapa ännu mer hållbara offentliga måltider. På Saga förskola innebär försöket bland annat att fullgoda livsmedel med kort bäst-före-datum köps in från Växjö kommuns grossist.

Media no image

Förbättrad skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:30 CET

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränsen till 2 km. Dessutom har vi med en bättre samordning justerat tidsramarna, vilket innebär att inte någon ska behöva vänta längre än en timme på sin buss hem från skolan, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

Idag den 13 december beslutade utbildningsnämnden att under läsåret 2018 förbättra ramarna för avstånd och väntetid för skolskjuts till elever i förskoleklass och grundskola. Enligt det nya ramverket har alla elever i förskoleklass och årskurs 1 med längre än 2 km rätt till skolskjuts, jämfört med tidigare angivna 3 km. Motsvarande sänkning för elever i årskurs 4-6 görs från 4 km till 3 km och från 6 km till 5 km för elever i årskurs 7-9.

Utbildningsnämnden fastslår även en att den nya gränsen för väntetid inte ska övergå 60 min i normalfallet. Tidigare har elever fått vänta upp till 3 timmar på skolskjutsen för hemfärd.

För mer information och kontakt
Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden
0470-41092, pernilla.torneus@vaxjo.se

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränsen till 2 km. Dessutom har vi med en bättre samordning justerat tidsramarna, vilket innebär att inte någon ska behöva vänta längre än en timme på sin buss hem från skolan, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

Läs vidare »
Lvhnijtjldwe5zcigaa7

Fossilfritt Kronoberg

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:34 CET

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår för fullt i Kronoberg, och målsättningen är fossilfrihet år 2030. Det är ett arbete som involverar hela samhället och som innebär utmaningar men också möjligheter.

Media no image

​Högt betyg för matdistributionen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:27 CET

En enkät som skickats till de med matdistribution i Växjö kommun visar att mottagarna är nöjda med maten. 86 procent av de som svarat tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra och 88 procent tycker att variationen är mycket bra eller ganska bra.

Cirka 300 personer i Växjö kommun har matdistribution, det vill säga de får mat levererad till sig varje eller varannan dag. En enkät skickades under hösten ut till dem med frågor om bland annat matens smak, portionernas storlek och bemötande vid synpunkter. 181 personer har svarat och resultatet är bra inom alla områden.

- Det är mycket glädjande. Vi ser att det långsiktiga arbetet med att utveckla matsedeln gett resultat. Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla maten som distribueras, säger Sofia Herbertsson, enhetschef med ansvar för Älgvägens omsorgskök på Växjö kommun, där maten som distribueras lagas.

Den del som fått ett något sämre resultat är om mottagarna vet vad de ska vända sig med synpunkter. Här svarar 64 procent att de vet, medan 36 procent inte vet.

- Vi arbetar ständigt för att alla våra matgäster ska känna att deras synpunkter är värdefulla och att det ska vara enkelt att kontakta oss via telefon eller e-post. Det gäller både inom skola, förskola, på våra boenden och för de med matdistribution. Här behöver vi bli ännu tydligare, säger Anneli Ekstedt, chef för måltidsorganisationen på Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:
Sofia Herbertsson, enhetschef, 0470- 413 09
Anneli Ekstedt, chef måltidsorganisationen, 070-509 02 09

Växjö är en framsynt miljökommun med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande kommun med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

En enkät som skickats till de med matdistribution i Växjö kommun visar att mottagarna är nöjda med maten. 86 procent av de som svarat tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra och 88 procent tycker att variationen är mycket bra eller ganska bra.

Läs vidare »
Mrfdjtpqow6gbjvtjov1
K32tr50rxhrv9nseh5wf

Intensivvecka med ett 50-tal företagsbesök

Nyheter   •   Dec 05, 2017 12:12 CET

Ledande politiker och tjänstemän från näringslivskontoret var förra veckan ute på ett 50-tal företagsbesök i kommunen. Fokus var denna gång på lite mindre företag med 0-10 anställda. Efter en första summering kan man konstatera att näringslivet just nu går på högvarv i Växjö.

Gyjeatixv6abrqgbl2lh

Årets kulturnattsbild är här

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:30 CET

​Bilden till 2018 års kulturnattsaffisch är skapad av fotografen Anna Nordström och floristen och blomsterkonstnären Maria Bolander. Verket med titeln Samtid består av två delar – ett fotografi och en blomsterskulptur. Det är elfte gången som kulturskapare bjuds in att tolka kulturnatten.

Ihzyauqvlb9msypuwygr

Försäljning av kommunhuset i Växjö

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 13:05 CET

​Vöfab går nu ut med försäljning av fastigheten Ansgarius 15 i Växjö, det vill säga nuvarande kommunhus och Vöfabs kontor. I samband med att beslut togs i kommunfullmäktige att bygga nytt stads- och stationshus i Växjö beslutades också att nuvarande kommunhus ska säljas. Vöfab, tillsammans med Växjö kommun, har därför påbörjat arbetet med försäljningen.

Mgstl2vttp0mxqwxupfq

Evelids korttidsboende först med e-tillsyn via trygghetskamera

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 10:00 CET

Från måndagen den 4 december kommer alla nya personer som flyttar in på Evelids korttidsboende att erbjudas e-tillsyn via trygghetskamera. Det innebär att personalen kan se till omsorgstagaren utan risk för att väcka och kanske oroa den som sover. Samtidigt blir det möjligt för personer med tillsynsbeslut nattetid inom hemtjänsten att ansöka om trygghetskamera istället för fysisk tillsyn.

Media no image

​Årets trygghetsmätning visar på tryggare Araby - nu fortsätter arbetet

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:00 CET

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar.

Växjö och Alvesta kommun ingår i samma område i undersökningen och enkäten skickades i år ut till 4450 slumpmässigt utvalda invånare i dessa kommuner. Svarsfrekvensen var 61 procent.

Index för Växjö kommun blev i år 1,56 (på en skala från 0-6 där 0 är bäst). Detta resultat är ungefär likadant som det varit 2016 och 2015 och är ett bra resultat jämfört med Region Syd i stort, vilken är den region som Växjö tillhör.

84 procent av de som svarat i Växjö kommun uppger att de under året inte varit utsatt för något brott. Detta är en lite bättre siffra än tidigare år och även den en bra siffra jämfört med Region Syd i stort.

I området Araby i Växjö märks en förbättring inom flera områden och fler som bor i Araby uppger också att de tycker polisen bryr sig. Araby är heller inte längre med bland de områden i Region Syd som har högst problemindex.

- Det ger resultat när vi jobbar hårt tillsammans och har en samverkan mellan kommun, myndigheter och andra intressenter. Nu behöver det arbetet fortsätta i Araby för att vända trenden ännu mer, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Det samarbete som vi ser ger resultat i Araby måste vi nu tillämpa i hela kommunen, säger Åsa Karlsson Björkmarker (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

De områden där Växjö kommun utifrån trygghetsmätningen, ser ett behov av att lägga extra fokus framöver, är:

 • Växjö kommun har som helhet ett relativt högt index vad gäller trygghetskänslan utomhus sent på kvällen.
 • På frågan om invånarna upplever att kvinnor i området där man bor antastas, får Campus i Växjö ett högt index.
 • Araby har trots förbättring ett högre index än andra delar av Växjö kommun.
 • Andelen som uppger att de märker av narkotikapåverkade personer ökar.
 • Andelen som uppger att de märker av människor som bråkar och slåss utomhus ökar.
 • Fler känner oro att åka tåg eller buss.

För mer info och intervjuer:

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun, 070-983 44 16
Åsa Karlsson Björkmarker (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, 070-223 48 37
Scott Goodwin, kommunpolis, 070-308 14 13

Årets trygghetsmätning i Växjö kommun, där kommuninvånare fått svara på en enkät kring trygghet i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott eller känner oro för att utsättas för brott, är nu klar. Växjö och Alvesta kommun ingår i samma område i undersökningen och enkäten skickades i år ut till 4450 slumpmässigt utvalda invånare i dessa kommuner. Svarsfrekvensen var 61 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • therese.ekdahl@vaxjo.se
 • 0470-41497
 • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress