Rekordstort siktdjup uppmätt i Växjösjön

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 12:00 CEST

Septembers mätningar som vanligtvis ger det sämsta resultatet på året gav i år det bästa någonsin. Det var efter sommarens bottenbehandling som siktdjupet i sjön förbättrats drastiskt.

Vanligtvis brukar siktdjupet i Växjösjön försämras markant i augusti och september. Det har under det senaste decenniet vanligtvis varierat mellan 1-2 meter under denna årstid, med enstaka sämre värden. Rekordsiktdjupet tyder på stora önskvärda förändringar i sjön.

Det uppmätta resultatet gav den 14 september i år ett siktdjup på 5.3 meter. Aldrig har det tidigare i sjön visat mer än 1.9 meters siktdjup under samma månad.

- Det är mycket glädjande att vi även efter sommaren uppnått ett så fint resultat, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden. Det betyder att kommunens åtgärdsstrategi för att uppnå god status i alla våra Växjösjöar är fortsatt framgångsrik.

- Massor av människor har även njutit av det fina vattnet redan i sommar vid Växjösjöns badplatser, säger Anna Tenje, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Bottenbehandlingen är en unik metod som bara testats på ett fåtal sjöar förut och resultatet i Växjösjön är unikt.

- Metoden har genomförts förut på några ställen, bland annat i Stockholm, men jag har inte sett ett så bra resultat som i Växjösjön någon annanstans, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

Kommunen har låtit genomföra omfattande reduktionsfisken i Trummen och Växjösjön sedan årsskiftet 2015/2016. Dessa fisken har gett mycket önskvärda resultat med 80-60% minskad grumlighet i Trummen och Växjösjön, med bäst effekt i Trummen. Växjösjön har dock även under dessa goda år haft fortsatt stor algproduktion i augusti och september. Tidigare i år genomfördes därför även en behandling av sjöns bottnar, med syfte att låsa fast näring i bottnarna. Näring som annars frigörs och stimulerar algblomning.

- De fina försommarresultaten som vi har sett i Växjösjön de senaste åren har varit mycket positiva för tillfrisknandet av sjön, säger Hedrén. Att vi nu har fått se Växjösjön klar över hela säsongen är ännu ett betydelsefullt framsteg.

Det goda resultatet i Växjösjön ligger till grund för en god förutsättning för arbetet kring Södra Bergundasjön. Eftersom den sjön är belägen nedströms om Växjösjön.

För mer information och frågor
Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig Växjö kommun
Telefon 0761-27 18 54, E-post andreas.hedren@vaxjo.se

Fakta om bottennbehandlingen:

Bottenbehandlingen gjordes av företaget Vattenresurs AB. Rent konkret tillsattes ca 30 ton aluminium till sjöns djupare bottnar, i form av aluminiumklorid, samma kemikalie som används vid rening av dricksvatten och avloppsvatten. Entreprenaden kostade 4,8 mkr och Växjö kommun har fått statsbidrag om 2,4 mkr av Länsstyrelsen i Kronobergs län för att genomföra åtgärden. Kommunen har tecknat avtal om en liknande entreprenad i Södra Bergundasjön under 2019-2020.

Septembers mätningar som vanligtvis ger det sämsta resultatet på året gav i år det bästa någonsin. Det var efter sommarens bottenbehandling som siktdjupet i sjön förbättrats drastiskt.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Resultatet av bottenbehandlingen i Växjösjön

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 14:15 CEST

Sommaren är över och likaså arbetet med bottenbehandlingen i Växjösjön. De mätningar av bland annat siktdjupet som genomförts i sjön efter arbetet har gett ett slående resultat.

På måndag 24 september bjuder Växjö kommun in till pressträff angående det unika arbetet i sjön och det resultat som visats efter sommarens provtagningar. Information kring det fortsatta arbetet i Växjösjöarna kommer också presenteras.

Plats: Trädäcket vid Vattentorget

Tid: 11:30

Medverkar på pressträffen gör Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig i Växjö kommun, Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M) samt Sofia Stynsberg, tekniska nämndens ordförande (M).

Bottenbehandlingen i Växjösjön är ett projekt som är en del av Växjö kommuns långsiktiga mål med klarare vatten i kommunens sjöar där bland annat reduktionsfisket i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön ingår.

För mer information och frågor

Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig i Växjö kommun 0761-27 18 54

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande 070-983 44 16

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden 0709-91 14

Sommaren är över och likaså arbetet med bottenbehandlingen i Växjösjön. De mätningar av bland annat siktdjupet som genomförts i sjön efter arbetet har gett ett slående resultat. På måndag 24 september bjuder Växjö kommun in till pressträff angående det unika arbetet i sjön och det resultat som visats efter sommarens provtagningar.

Läs vidare »

Invigning av framtidens fotbollsplan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 11:45 CEST

Nu är Växjö kommuns nya hybridgräsplan spelklar. Det firas på måndag kväll med en match mellan lokala fotbollsprofiler från Öster och Växjö DFF. Såväl media som allmänhet är varmt välkomna.

Pressinbjudan: Invigning av Västerbrotorg

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 10:00 CEST

​Lördag den 22 september klockan 11 inviger Växjö kommun det nya torget vid Västerbron.

Den nya integrerade missbruks- och beroendemottagningen är nu invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 15:23 CEST

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till bra missbruks- och beroendevård. Därför har länets kommuner och Region Kronoberg öppnat en ny mottagning där spetskompetensen inom missbruks- och beroendevård finns samlad.

Efter fyra års hårt arbete är nu den integrerade missbruks- och beroendemottagningen öppen i Växjö och Ljungby. Mottagningen är en samverkan mellan kommunerna i länet och Region Kronoberg som utgår från en gemensam missbruks- och beroendevård. Tanken är att samla de gemensamma resurserna som finns rörande målgruppen och skapa de allra bästa förutsättningar för att vårda och hjälpa människor i länet som har en beroendeproblematik.

- En väg in till missbruks- och beroendevården är viktigt för att fler ska få rätt stöd att ta sig ut ur missbruket. På den nyöppnade integrerade mottagningen samlas socialtjänsten och vården till hjälp för många av de allra mest utsatta. Detta är 2000-talets bästa exempel på samarbete mellan kommun och region, där vi både samfinansierar och samlokaliserar verksamheten, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Verksamheten riktar sig till personer från 16 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik när det till exempel gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Mottagningen är också öppen för anhöriga som behöver stöd.

- Det känns skönt att vi orkat hålla i hela vägen och inte gett upp vår gemensamma tanke även om det varit tufft och jobbigt ibland, samverkan är inte alltid enkelt men här har vi visat att vi kan” säger Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, 073-3723276
Per Sandberg, förvaltningschef för arbete och välfärd i Växjö kommun, 0470-41950


Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till bra missbruks- och beroendevård. Därför har länets kommuner och Region Kronoberg öppnat en ny mottagning där spetskompetensen inom missbruks- och beroendevård finns samlad.

Läs vidare »

Vattenspecialister bekräftar – Växjös uttag av dricksvatten från Bergaåsen påverkar inte Ljungby kommuns vattentäkt

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:33 CEST

Under årets torra sommar aktualiserades frågan om Växjös vattentäkt skulle kunna påverka Ljungbys dricksvattenförsörjning. Därför har Växjö kommun bett specialister inom hydrogeologi att göra ett utlåtande kring denna fråga som bekräftar att Växjös vattentäkt inte påverkar Ljungbys.

Bidrag från Naturvårdsverket blir en välkommen satsning i Växjö kommuns friluftsliv

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 14:22 CEST

Växjö kommun har fått 5 925 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket i samband med Bokhultets utökade naturreservat. Med hjälp av bidraget vill Växjö kommun göra satsningar på friluftsliv och naturvård i Bokhultet och områden kring Bergundasjöarna.

I planen för satsningen ingår anläggning av nya friluftsstråk som bjuder in till promenader, löpturer och cykling runt både Norra och Södra Bergundasjön.

- Vi satsar också på belysning av skogsstråket i Bäckaslöv. Det innebär att inom några år finns där ett elljusspår som blir ett fint komplement till Arenastaden och en stor tillgång i den nya stadsdelen Bäckaslöv, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Flera natursköna utflyktsmål kommer få tillskott i form av sjönära stigar, brygga, vindskydd och grillplatser. Dessutom anläggs en vägbank genom norra delen av Norra Bergundasjön som gör det enkelt att röra sig från Räppe, Bredvik, Pär Lagerkvist skola och in mot centrum.

- Det är många som uppskattar kommunens naturreservat och friluftsområden. I takt med att staden växer behöver dessa värdefulla områden hänga med i utvecklingen, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande tekniska nämnden.

Projektet påbörjas hösten 2018 och ska vara klart 2021.

För mer information och frågor

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden
Telefon 0709-91 29 14, E-post sofia.stynsberg@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande tekniska nämnden
Telefon 0739-82 52 66, E-post cheryl.jonesfur@vaxjo.se

Martin Unell, kommunekolog Växjö kommun
Telefon 0470-41584, E-post martin.unell@vaxjo.se

Växjö kommun har fått 5 925 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverket i samband med Bokhultets utökade naturreservat. Med hjälp av bidraget vill Växjö kommun göra satsningar på friluftsliv och naturvård i Bokhultet och området kring Bergundasjöarna.

Läs vidare »

​Statligt bidrag för våtmarkssatsningar

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 14:56 CEST

Växjö kommun får 620 100 kronor i bidrag för att förbättra och skapa nya våtmarker. Åtgärderna ska göras inom kommunens befintliga naturreservat Bokhultet, Fylleryd och Teleborg. Pengarna ska bland annat gå till att röja marker som har växt igen och som är viktiga för fågellivet, dämma diken i torrlagda myrar, samt anlägga minst sju groddammar.

​1600 invånare i Växjö kommun deltar i årets medborgarundersökning

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2018 11:28 CEST

Idag skickar SCB ut årets medborgarundersökning till slumpvis utvalda personer i Sverige. I Växjö kommun får 1600 personer i åldrarna 18–84 år svara på frågor. Information till de som är utvalda att delta har tidigare skickats från SCB men från och med idag, 7 september, kommer den fysiska enkäten hem i brevlådan.

Förutom SCB:s frågor har Växjö kommun i år valt att lägga till ett par egna frågor som handlar om attityder kopplat till miljö samt frågor om diskriminering. I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent har Växjö kommun även valt att ställa frågor om invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen. Dessa frågor kan besvaras av de 1600 personer i Växjö kommun som får enkäten. 

Resultaten från medborgarundersökningen används för att ständigt se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till Växjöborna. Genom att vara med hjälper de som svarar till att beskriva hur medborgarna i kommunen verkligen ser på kommunen och bidrar med underlag i kommunens arbete för att förbättra för invånarna.

Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Rapporten med resultaten från undersökningen publiceras på Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se/medborgarundersokning i mitten av december 2018 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas (under demokrati) www.statistikdatabasen.scb.se

För mer information och intervjuer:

Anna Karlsson, utvecklingschef, Växjö kommun, 070-307 78 98

Idag skickar SCB ut årets medborgarundersökning till slumpvis utvalda personer i Sverige. I Växjö kommun får 1600 personer i åldrarna 18–84 år svara på frågor. Information till de som är utvalda att delta har tidigare skickats från SCB men från och med idag, 7 september, kommer den fysiska enkäten hem i brevlådan.

Läs vidare »

PRESSINBJUDAN: Nu drar arbetet igång med ny centrumvision

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 14:18 CEST

Växjö kommun, Växjö Centrumförening, Fastighetsägarna Växjö City och Växjö Citysamverkan bjuder in till en pressträff om arbetet med en ny vision för Växjö centrum. Tillsammans ska alla parter ta fram en gemensam vision och resan dit ska utstakas. Målet är att kunna söka utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2021 och få ett framtidssäkrat centrum.

- Det är dags för ett rejält omtag och för att möta framtiden slår vi våra kloka huvuden ihop och pekar ut färdriktningen mot vart vi vill med staden. Vi har en stadskärna som är unik och som vi kan känna stolthet över, säger Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan.

På torsdag den 6 september kommer den första av tre workshopar att genomföras. Cirka 75 personer som representerar fastighetsägare och näringsidkare i centrum samt Växjö kommun och Växjö Citysamverkan är anmälda att delta. Mia Wahlström från konsultbyrån Tyréns, som är ledande inom centrumutveckling kommer att inleda med en inspirationsföreläsning. Mia Wahlström har forskat på temat stadens själ och identitet och har fokuserat på vad som utgör en stads attraktivitet samt invånarnas åsikter när det gäller hållbarhet och goda levnadsförhållanden.

- Växjö Stationsområde kommer, när det är färdigt, att ge centrum en rejäl energikick. Vi startar nu ett fördjupat samarbete så att vi på bästa sätt förbereder oss för de fysiska förändringar som centrum står inför men också för handelns pågående strukturomvandling. Ett starkt samarbete ger ett attraktivt centrum för besökare, näringsidkare och fastighetsägare, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare stadsutveckling på Växjö kommun.

Media hälsas välkomna att vara med under workshopen för att höra mer om visionsarbetet och vad som ska göras framöver för att Växjö ska kunna bli ”Årets stadskärna” år 2021.

Plats: Palladium

Tid: Den 6 september, klockan 07.30-09.30


Bakgrund

Kommunstyrelsen gav i våras Växjö kommun uppdraget att tillsammans med Växjö Citysamverkan starta ett visionsarbete. Målet är att ta fram en gemensam visionsbild, blåsa ny energi i centrumarbetet och stärka Växjö centrums attraktionskraft.


För mer information:

Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan

073-368 32 00

centrumledare@vaxjocity.com

Kristina Thorvaldsson,Projektledare stadsutveckling

073-368 71 45

kristina.thorvaldsson@vaxjo.se 

Växjö kommun, Växjö Centrumförening, Fastighetsägarna Växjö City och Växjö Citysamverkan bjuder in till en pressträff om arbetet med en ny vision för Växjö centrum. Tillsammans ska alla parter ta fram en gemensam vision och resan dit ska utstakas. Målet är att kunna söka utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2021 och få ett framtidssäkrat centrum.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • thsoernresqke.urekbhdaffhlig@vkaaxhvjoii.sxdela
  • 0470-41497
  • 0709912965

Om Växjö kommun

Växjö - Europas grönaste stad

Växjö är en framsynt miljökommun och universitetsstad med ett dynamiskt företagande och stor passion för mat. Det är en ständigt växande stad med en befolkning som ställer höga krav på kultur och nöjen, idrott och fritid.

Adress

Länkar