Tags

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • astrid.eiderbrant@vaxjo.se
 • 0470-41497

 • Miljösamordnare
 • Miljö- och klimatfrågor

 • Informatör
 • christina.karlsson2@vaxjo.se
 • 0470-415 97

 • Informatör
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • lena.jidne@vaxjo.se
 • 0470-41436

 • Informatör
 • E-tjänster, Skol-och barnomsorgsförvaltningen
 • rlmedina.alijagwbrjuiogn@vaxjo.se
 • 0470-415 18

 • kommunikationschef
 • anilvqrnkjqoelnika.svemrhvpjgensbfufsonpredikakajq@vaxvljo.se
 • 0470-79 69 69

 • Informatör
 • Äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning
 • invyg-npctigmakhrie.penstpprrsvilvvuzpmuson@vaxjxzo.ezse
 • 0470-410 00

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.