Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Miljö och hållbarhet

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Medborgarundersökning Växjö kommun 2018

Medborgarundersökning Växjö kommun 2018

Dokument   •   2019-01-15 11:05 CET

Presentation byggnation och drift av serviceboenden
Prislista ersättningsnivåer inom vuxenutbildningen
Växjö kommun presentation visuell identitet.
Växjö kommunkoncern kommunikationspolicy

Växjö kommunkoncern kommunikationspolicy

Dokument   •   2018-11-06 14:29 CET

Förslag på ny kommunikationspolicy.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut

Dokument   •   2018-10-09 09:30 CEST

Utlåtande om Bergaåsens och Ljungbys vattentäkter

Detta utlåtande har tagits fram av WSP på uppdrag av Växjö kommun och det avser besvara fråga om huruvida vattenuttag vid Växjös kommunala vattentäkt Bergaåsen påverkar eller kan påverka grundvattennivåer och uttagsmöjligheter vid Ljungbys kommunala vattentäkter.

Hovshaga reservatbeslut förslag

Hovshaga reservatbeslut förslag

Dokument   •   2018-06-19 13:57 CEST

Hovshaga skötselplan förslag

Hovshaga skötselplan förslag

Dokument   •   2018-06-19 13:57 CEST

Karta över området Limnologen Syd och Geometriparken
Karta större vägarbeten sommaren 2018

Karta större vägarbeten sommaren 2018

Dokument   •   2018-06-05 08:30 CEST

Budget Blågröna 2019

Budget Blågröna 2019

Dokument   •   2018-05-29 11:45 CEST

Blågrönas budget presentation 29 maj 2018

Blågrönas budget presentation 29 maj 2018

Dokument   •   2018-05-29 11:45 CEST

Växjö Platsvarumärkesundersökining

Växjö Platsvarumärkesundersökining

Dokument   •   2018-05-03 17:30 CEST

Program Earth Week

Program Earth Week

Dokument   •   2018-03-15 08:12 CET

Program Earth Week

Program Earth Week

Dokument   •   2018-03-15 08:12 CET

Inbjudan till direktmöte på Teleborg

Inbjudan till direktmöte på Teleborg

Dokument   •   2018-03-16 08:00 CET

Sponsringspolicy Växjö kommun

Sponsringspolicy Växjö kommun

Dokument   •   2018-03-08 07:30 CET

Förslag på ny sponsringspolicy. Beslut tas på kommunstyrelsen i april 2018.

Integrationsplan

Integrationsplan

Dokument   •   2018-03-06 17:02 CET

Skrivelse Länsstyrelsen vattenkraftverk

Dokument   •   2018-02-02 15:33 CET