Tags

Broschyr Grön it-strategi

Broschyr Grön it-strategi

Dokument   •   2014-06-23 12:00 CEST

Medborgarundersökning Rapport Växjö 2014

Medborgarundersökning Rapport Växjö 2014

Dokument   •   2014-06-18 07:00 CEST

Oppositionens förslag till budget 2015

Oppositionens förslag till budget 2015

Dokument   •   2014-06-10 12:15 CEST

Bilaga 1: förändringar jmf med 2014

Bilaga 1: förändringar jmf med 2014

Dokument   •   2014-06-04 10:20 CEST

Alliansen presenterar sin budget för 2015

Tabell: Driftbudgetramarna per nämnd/styrelse år 2015 jämfört med 2014.

Alliansen presenterar sin budget 2015.

Planprogram Sjöudden - antagande

Planprogram Sjöudden - antagande

Dokument   •   2014-05-21 14:30 CEST

Vårstadsprogrammet 2014

Vårstadsprogrammet 2014

Dokument   •   2014-05-15 08:10 CEST

Här kan du ta del av hela programmet under Växjö Vårstad 23-24 maj.

Bostadsstatistik

Bostadsstatistik

Dokument   •   2014-03-17 13:23 CET

Jämförelse mellan kommunens och SCB:s statistik.

Barnkulturprogram Våren 2014

Barnkulturprogram Våren 2014

Dokument   •   2014-01-31 08:14 CET

Halli Hallå! Barnkultur för de allra minsta.

Vision Arenastaden

Vision Arenastaden

Dokument   •   2013-12-30 07:40 CET

Under 2013 har det pågått ett visionsarbete för att definiera vad som bör hända inom Arenastaden. Resultatet presenteras nu i dokumentet Vision Arenastaden. - I Vision Arenastaden tar vi fasta på en övergripande planering för hela området och hur det samspelar med sin omgivning, berättar kommunalråd Per Schöldberg (C).

Rapport effekten av nystartsjobb

Rapport effekten av nystartsjobb

Dokument   •   2013-12-20 10:28 CET

Växjö kommun har låtit forskare vid Linnéuniversitetet, Lars Behrenz docent i nationalekonomi och Mats Hammarstedt professor i nationalekonomi, studera effekterna av insatsen nystartsjobb för att få kunskapsunderlag inför planering av framtida åtgärder. Här är den första delrapporten.

Program Kronobergs bokmässa 2013

Program Kronobergs bokmässa 2013

Dokument   •   2013-11-19 13:00 CET

Alla programpunkter och utställare under bokmässan den 23 november 2013.

Granskning av fullmäktiges dagordningar och ärenden (PwC)
Huvudrapport Växjö kommun 2013

Huvudrapport Växjö kommun 2013

Dokument   •   2013-11-11 12:00 CET

Brev till regeringen

Brev till regeringen

Dokument   •   2013-10-29 12:35 CET

Brev till regeringen om integrations- och flyktingpolitiken.

Kommunstyrelsens internbudget 2014

Kommunstyrelsens internbudget 2014

Dokument   •   2013-10-23 08:59 CEST

Kommunstyrelsen i Växjös internbudget för 2014 med verksamhetsplan för 2015-2016

Slutrapport Lupp Växjö kommun 2013

Slutrapport Lupp Växjö kommun 2013

Dokument   •   2013-09-17 16:41 CEST

Ombyggnad Bokelund

Ombyggnad Bokelund

Dokument   •   2013-08-13 11:17 CEST

Hela Bokelundskolan blir förskola med 12 avdelningar efter att skolverksamheten flyttar till Centrumskolan. Ombyggnaden till förskola beräknas vara klar till hösten 2014 och då ge utrymme för ytterligare 100-120 förskoleplatser i Arabyområdet.

Alliansens budget 2014

Alliansens budget 2014

Dokument   •   2013-06-04 12:00 CEST

Budget 2014 S, V och MP

Budget 2014 S, V och MP

Dokument   •   2013-05-31 14:30 CEST

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.