Taggar

Slutrapport Hhhb

Slutrapport Hhhb

Dokument   •   2015-10-01 10:11 CEST

Slutrapport Höghastighetsbanan 1 okt 2015

Program för Omsorgens dag 21-22 september

Program för Omsorgens dag 21-22 september

Dokument   •   2015-09-18 11:07 CEST

Inbjudan Sandsbro Direkt

Inbjudan Sandsbro Direkt

Dokument   •   2015-09-18 09:14 CEST

Inbjudan föredrag Läskickar

Inbjudan föredrag Läskickar

Dokument   •   2015-09-09 17:34 CEST

Inbjudan till en föreläsning som ingår i Växjö biblioteks lässtimulerande projekt Läskickar.

Förhandsbedömningar för barn och unga.pdf

Förhandsbedömningar för barn och unga.pdf

Dokument   •   2015-09-09 12:00 CEST

Växjö kommun har på eget initiativ granskat ett urval av förhandsbedömningar för barn och unga. Syftet var att se om bedömningar att inte inleda en utredning har genomförts enligt gällande lagstiftning samt att upptäcka eventuella brister.

Sociala insatsgrupper.pdf

Sociala insatsgrupper.pdf

Dokument   •   2015-08-26 11:02 CEST

Rapport Sociala insatsgrupper.pdf

Rapport Sociala insatsgrupper.pdf

Dokument   •   2015-08-26 11:02 CEST

Mötesplats och entréer Domfälleskogen

Mötesplats och entréer Domfälleskogen

Dokument   •   2015-08-25 14:34 CEST

I dagsläget är det långa handläggningstider på Migrationsverket vilket medför att ungdomarna får vänta länge på att få besked. Ungdomar som får vänta länge på besked i sitt asylärende mår sämre psykiskt. Hos flertal ungdomar har vi märkt att de insatser som socialtjänsten och barnpsykiatrin erbjuder inte är fullt verkningsfulla så länge processen hos Migrationsverket dröjer.

Migrationsverket

Dokument   •   2015-08-12 11:25 CEST

Asylsökande ungdomar placerade på Växjö kommuns HVB för ensamkommande flyktingungdomar har vid ett flertal tillfällen blivit kallade till asylutredning i Malmö utan att kunna genomföra utredningen, då det antingen saknats tolk när de kommit dit eller att tolken som är där inte kan prata ungdomens språk.

Hanteringen av asylsökande ensamkommande flyktingungdomar har av er hanterats på ett vis som föranleder kritik från oss som mottagarkommun. Mer detaljerad grund för den kritik som härmed framförs återfinns i de till ärendet tillförda bilagorna.

Sommarens vägarbeten i Växjö stad

Sommarens vägarbeten i Växjö stad

Dokument   •   2015-06-12 14:03 CEST

Hela femklöverns budget 2016

Hela femklöverns budget 2016

Dokument   •   2015-06-02 11:45 CEST

Hela femklöverns budget 2016

Hela femklöverns budget 2016

Dokument   •   2015-06-02 11:45 CEST

Utvärdering av Växjö kommuns verksamhet för mottagande av ensamkommande barn

Femklöverns bostadspolitik.

Dokument   •   2015-05-19 08:45 CEST

Fira Lakers guld!

Fira Lakers guld!

Dokument   •   2015-04-23 22:07 CEST

Schema Kinas generalkonsul 28 april

Dokument   •   2015-05-28 12:21 CEST

Oliver Rosengrens presentation som visades på seminariet om barns utsatthet
Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.