Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Förskola och skola

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Kultur och konst

Miljö och hållbarhet

Omsorg

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Senaste nytt

​Avgiftsfria bussresor vecka 51

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 14:10 CET

För ett tillgängligt centrum och ökad framkomlighet bjuder nu Växjö kommun på avgiftsfria bussresor. Det gäller resor med Växjös stadsbussar med start från 17 till och med 23 december.

Kommunanställd prisas för sjöarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:00 CET

Arbetet med förbättring av vattenkvalitén i Växjösjöarna är ett arbete som pågår för fullt med goda resultat. Andreas Hedrén som är sjömiljöansvarig på Växjö kommun prisas nu för sitt gedigna arbete med att förbättra Växjösjöarnas status.

Pressinbjudan: Kollektiv julklapp till Växjös invånare och besökare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:00 CET

För ett tillgängligt centrum och ökad framkomlighet bygger Växjö kommun om på många av Växjös vägar. Genom en tidig julklapp vill Växjö kommun tacka alla trafikanter för visat tålamod och samtidigt inspirera till hållbara resvanor.

Förslag till nya P-tal i Växjö

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 09:00 CET

Igår beslutade byggnadsnämnden om att skicka ut ett nytt förslag till P-tal i Växjö kommun på remiss. Syftet är att öka tillgänglighet och bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Beviljat bygglov för Växjö station och kommunhus

Beviljat bygglov för Växjö station och kommunhus

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 16:26 CET

Idag valde byggnadsnämnden i Växjö att säga ja till bygglov för Växjö station och kommunhus enligt arbetsutskottets förslag.

Klart med nybyggnation och drift av servicebostäder i Växjö

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:31 CET

Växjö kommun, nämnden för arbete och välfärd, har upphandlat nybyggnation och drift av bostäder med särskild service på två olika tomter i Växjö. Det är första gången kommunen genomfört upphandling som omfattar både nybyggnation och drift av serviceboende. Och det är omsorgsföretaget Nytida AB, som på uppdrag av Växjö kommun ska bygga och driva 24 servicebostäder.

Växjö kommun får 5 miljoner kronor i bidrag för sjörestaurering

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 12:32 CET

Växjösjöarna är fortfarande påverkade av övergödning och sedan 2014 bedriver Växjö kommun ett antal olika projekt för att rena sjöarna. Nu har Växjö kommun beviljats 5 miljoner kronor i statsbidrag för restaurering av Södra Bergundasjön. Bidraget ska användas till en aluminiumbehandling av sjöbotten och behandlingen kommer att påbörjas under 2019.

Villa Vik i Växjö kan vinna Stora Turismpriset

Villa Vik i Växjö kan vinna Stora Turismpriset

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:02 CET

Ikväll delas det Stora Turismpriset ut för 25:e året i rad. Kronobergs kandidat, som tävlar med 20 andra aktörer i landet, är Villa Vik Toftastrand. – Vi blev så glada när vi fick priset i Kronoberg, säger vd Jessica Goodwin. Det är många års slit som lett fram till dagens verksamhet. Att den uppmärksammas på det här sättet tillför mycket energi – och stolthet. Nu får vi se hur det går ikväll!

Adventskonferens om våld i nära relationer och hedersförtryck

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 08:19 CET

Torsdagen den 6 december bjuder Växjö kommun in civilsamhället till Adventskonferens 2018. Årets tema är våld i nära relationer och hedersförtryck. Föreningar och organisationer i Växjö kommun är inbjudna till konferensen, som bland annat innehåller föreläsningar och samtal om vad våld i nära relationer kan innebära och hur man kan arbeta för förändring.

​Rättelse: Fortsatt avgiftsfritt busskort till nyinflyttade

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 16:33 CET

Erbjudandet om en månads avgiftsfritt busskort till nyinflyttade fortsätter även under nästa år och kommer att tas upp för ny utvärdering 2020, det beslutade kommunstyrelsen idag. - Att fler väljer att resa med hållbara transportmedel ligger helt i linje med kommunens miljömål, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Rättelse: ​Miljö och mångfaldsfrågor samlas i ett Hållbarhetsutskott

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 16:33 CET

Inför nästa mandatperiod kommer Integrations- och mångfaldsberedningen samt Miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med ett Hållbarhetsutskott som kommer ligga direkt under kommunstyrelsen. - Genom att samla de här frågorna på ett ställe förstärker vi arbetet med vår lokala Agenda 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

​Klart med nytt naturreservat vid Hovshaga

​Klart med nytt naturreservat vid Hovshaga

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 16:30 CET

Kommunstyrelsen sa idag ja till att bilda ett nytt naturreservat vid Hovshaga i Växjö. Det nya naturreservatet blir 142 hektar stort och sträcker sig längs Helgasjön från Araby Herrgård till Pene och blir Växjös sjunde kommunala naturreservat.

Rättelse: ​Miljö och mångfaldsfrågor samlas i ett Hållbarhetsutskott

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 15:34 CET

Inför nästa mandatperiod kommer Integrations- och mångfaldsberedningen samt Miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med ett Hållbarhetsutskott som kommer ligga direkt under kommunstyrelsen. - Genom att samla de här frågorna på ett ställe förstärker vi arbetet med vår lokala Agenda 2030, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

​Rättelse: Fortsatt avgiftsfritt busskort till nyinflyttade

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 14:16 CET

Erbjudandet om en månads avgiftsfritt busskort till nyinflyttade fortsätter även under nästa år och kommer att tas upp för ny utvärdering 2020, det beslutade kommunstyrelsen idag. - Att fler väljer att resa med hållbara transportmedel ligger helt i linje med kommunens miljömål, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Ny lagändring i bygglovshantering börjar gälla 1 januari 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 10:00 CET

I somras röstade riksdagen ja till regeringens förslag till reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagförändringen börjar gälla efter årsskiftet.

Växjö kommun inför cykelöverfarter

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 13:30 CET

Från och med den 3 december 2018 införs cykelöverfarter i Växjö stad. Den nya trafikregeln införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II och för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Detaljplan för stort antal parkeringar utsänd för samråd

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:00 CET

Idag sändes detaljplaneförslaget för Växjö 10:35 på Väster ut för samråd. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för byggrätt till p-platser för cykel och bil samt bostäder.

Pressinbjudan: Ny jultradition i Växjö

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:42 CET

På söndag första advent inviger Växjö kommun en ny jultradition i city. Den ståtliga lönnen vid Willans park tänds upp för att ge en vacker vy i vintermörkret.

Pressinbjudan: Växjö kommun inför cykelöverfarter

Pressinbjudan: Växjö kommun inför cykelöverfarter

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:32 CET

Från och med den 3 december 2018 införs cykelöverfarter i Växjö stad. Den nya trafikregeln införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken.

Ny webbtjänst för dig som är anhörig – En bra plats.se

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 07:30 CET

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få råd, stöd, tips och prata av sig. Nu erbjuder kommunen e-tjänsten En bra plats.se – en samlingsplats för information, råd, stöd och forum för dig som vårdar eller stödjer en närstående.