Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Förskola och skola

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Kultur och konst

Miljö och hållbarhet

Omsorg

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Senaste nytt

Samlad missbruksvård ger flera positiva effekter

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:24 CEST

​Kampagården förbereds som ett samlat boende för Novus inom missbruksvården. Samtidigt gör Novus en ansökan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att bli hem för vård och boende (HVB). Höjd kvalitet och bättre resursutnyttjande förväntas.

Ulriksbergsrondellen görs säkrare för cyklister och fotgängare

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:03 CEST

​Från den 8 juni stängs Ulriksbergsrondellen av för en ombyggnad av gång- och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Ombyggnaden görs för att rondellen ska bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare.

Upp till 48 miljoner kronor i stöd för utveckling av stationsområdet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 15:31 CEST

​Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att Växjö kommun får stadsmiljöstöd från Trafikverket för de kommande investeringarna. Bidraget kan bli upp till 48 miljoner kronor.

Liverådgivning om utbildning och anställningar

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:00 CEST

​Den 5 juni erbjuder Växjö kommun en timme livesänd rådgivning med målet att stötta och ge råd till personer vars arbetssituation har blivit påverkad av coronapandemin.

Campus ska bli en integrerad del av staden

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 13:37 CEST

​Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag förslag till ny Campusplan. Campusplanen, som är ett samarbete mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet, pekar ut riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Beslutet innebär att man under hösten kommer att gå ut på samråd med bland annat studenter, fastighetsägare och myndigheter för att samla in deras synpunkter på förslaget.

Koldioxidutsläppen minskar stadigt

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 08:19 CEST

Växjö kommun och de kommunägda bolagen ska vara fossilbränslefria 2020. Det beslutade kommunfullmäktige 2014. Utsläppen minskade med 15 procent (635 ton) mellan 2018 och 2019 men fortfarande är det en bit kvar innan kommunen och dess bolag är fossilbränslefria.

Växjö och Alvesta kommun ser över framtida gemensamma satsningar

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 13:55 CEST

​Växjö och Alvesta kommun har gemensamma framtida utmaningar och ser att det kan finnas vinster i att samordna anläggningar för fjärrvärme samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunerna kommer därför nu att inleda en förstudie för att se om det är möjligt att hitta lösningar som passar båda kommunerna.

Många små steg ger tryggare väg mot anställning för missbrukare

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2020 08:00 CEST

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att ta fram nya metoder för att ge individuellt stöd för att fler ska kunna lämna missbruk och istället få anställning och egen försörjning.

​Fler rätter att välja på för de som får mat hemlevererad

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 07:40 CEST

Kommunstyrelsen har beslutat om två förändringar för personer som har matdistribution. Hittills har den som har matdistribution haft två olika maträtter att välja mellan och till lunchen har en dessert alltid ingått. Beslutet innebär att det kommer finnas fem olika maträtter att välja mellan och den enskilde kan välja mellan att få dessert, förrätt eller råkostsallad till sin lunch.

Mångfaldspris för Älskade Araby

Mångfaldspris för Älskade Araby

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 16:38 CEST

Regionteatern Blekinge-Kronoberg får 2020 års mångfaldspris för sin scenföreställning Älskade Araby. Det tillkännagavs idag vid kommunstyrelsens sammanträde.

​Pressinbjudan: Nytt grepp – elever på Bäckaslövskolan trafiktränar med VR-glasögon

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 13:00 CEST

Sedan i höstas medverkar flera grundskolor i Växjö kommun i ett virtuellt trafikfilmsprojekt. Grunden är filmer där eleverna medverkar i olika trafiksituationer. Filmerna laddas ner i ett VR-headset som eleverna sedan spelar upp och där de kan se sig själva men också hur andra uppfattar dem i trafiken. Media hälsas välkomna att testa VR-glasögonen och träffa elever onsdagen 27 maj.

Näringslivsplan ger verksamheter förutsättningar att växa

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2020 07:56 CEST

Kommunfullmäktige antog i maj en näringslivsplan för Växjö kommun. Syftet med planen är att ge företagen goda förutsättningar att växa och utveckla sina verksamheter i hela kommunen.

Sex kommunala trygghetsvärdar för ökad trygghet

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 12:44 CEST

​För ökad trygghet i framförallt Växjö centrum och på Teleborg, planerar Växjö kommun att införa så kallade trygghetsvärdar, som genom sin närvaro ska bidra till att minska oron på allmänna platser.

Pressinbjudan: Stor satsning för ökad trygghet presenteras

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 07:30 CEST

Idag presenterar Växjö kommun en ny större insats för ökad trygghet i framförallt Växjö centrum och Teleborg. Media hälsas välkomna till en pressträff där kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M), andra representanter från politiken samt säkerhetschef Marcus Holmqvist berättar mer om satsningen.

Ung företagsamhet Kronoberg får utökat aktivitetsbidrag

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 13:16 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag lagt ett förslag om utökat aktivitetsbidrag till Ung företagsamhet Kronoberg (UF). Bidraget ökas med 100 000 kronor och blir då totalt 270 000 kronor per år. Det nya aktivitetsbidraget gäller från 2021 till och med 2023 för att utveckla ungas entreprenörskap.

Bättre planering och uppföljning har sänkt kostnaderna för externa placeringar

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 08:00 CEST

Genom ett medvetet och strategiskt arbete har kommunens kostnader på två år minskat med drygt 20 miljoner kronor för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Studentutspring möjligt i Växjö

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 15:49 CEST

Studentavslutning för Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum kommer ske vecka 24, tisdag till fredag, som tidigare planerat. Exakt schema för vilka dagar och tidpunkter som gäller för respektive klass kommer meddelas till eleverna under vecka 20.

Två konstverk klara till Växjös nya kommunhus

Två konstverk klara till Växjös nya kommunhus

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 14:08 CEST

Nu är det klart vilka ytterligare två konstnärer som ska göra den konstnärliga utsmyckningen till Växjös nya kommunhus. Det blir Alejandro Montero Bravo som gör konsten till kommunhusets matsal och Nina Ölund Noreskär som gör konsten som välkomnar besökare i kommunhusets kontaktcenter.

Undantag i Växjölöftet Sommar stöttar ungdomar och föreningar

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2020 11:00 CEST

Coronapandemin gör att kommunen har färre garantijobb till ungdomar än vanligt i sommar. Växjö kommun öppnar därför tillfälligt upp för föreningar att anställa ungdomar för arbete även med mer praktiska uppgifter så som vaktmästeri och anläggningsskötsel.