Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Förskola och skola

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Kultur och konst

Miljö och hållbarhet

Omsorg

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Media no image

Medfinansiering och lån för renovering av IOGT-NTO-huset

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 12:00 CET

Kommunstyrelsen föreslås bevilja IOGT-NTO-Rörelsens Byggnadsförening i Växjö ett lån på 165 000 kronor för att föreningen ska kunna renovera taket på fastigheten vid Vattentorget i Växjö. Kostnaden för renoveringen beräknas till totalt 330 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslås också medfinansiera renoveringen med 99 000 kronor.

Media no image

​​Extern granskning av Växjölöftet Vuxenutbildning klar

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:00 CET

Kommunrevisionen har gett revisorerna på PwC i uppdrag att granska införandet av auktorisationen av Växjölöftet Vuxenutbildning. Den externa granskningen visar att alla tre frågeställningar är uppfyllda.

​Analys av avloppsvatten visar på ökat droganvändande

​Analys av avloppsvatten visar på ökat droganvändande

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 14:56 CET

Växjö kommun tog vid två tillfällen hösten 2017 prover på avloppsvatten för att kartlägga invånarnas droganvändande. De preparat som analyserats är cannabis, amfetamin och kokain. Mätningarna gjordes under två helger, 26-27 augusti och 28-29 oktober.

Media no image

Späckat schema under Växjölöftets jobbvecka

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 13:00 CET

​Nu är programmet av Växjölöftets jobbvecka färdigt och fylld med olika evenemang under temat kompetensförsörjning. Jobbveckan, som kommer att genomföras mellan den 5- 9 februari 2018, kommer att erbjuda en rad olika aktiviteter och skapa mötesplatser för olika målgrupper med målet att fler ska hitta jobb eller utbildning som leder till jobb.

Media no image

Nytt planprogram på Västra mark

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 07:30 CET

Växjö kommun ser ett behov av att utveckla södra delen av området Västra mark i Växjö och avser att ta fram ett planprogram. Därför kommer fastighetsägare och näringsidkare under våren att bjudas in till ett dialogmöte kring framtidens Västra mark.

Media no image

Ekonomiskt stöd till Växjö DFF efter avancemanget till allsvenskan

Pressmeddelanden   •   Jan 06, 2018 16:05 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har 9 januari uppe ärendet om ekonomiskt stöd till fotbollsföreningen Växjö DFF. Förslaget är att Växjö DFF får en engångspremie på 1,2 miljoner kronor 2017 för avancemanget till Damallsvenskan. Föreningen beviljas också enligt förslaget ett utvecklingsstöd under tre år.

​Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

​Mycket höga flöden – allmänheten uppmanas vara försiktiga

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 15:53 CET

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern tillsammans med snösmältningen har lett till onormalt höga vattennivåer. I Växjö kommun är läget särskilt allvarligt i området kring Gemla och Öja. Vattenståndet är det högsta på 13 år och vattnet fortsätter stiga. Ett informationsmöte för allmänheten hålls i Gemla skola fredag 5 januari klockan 15.00.

Media no image

​Turistbyrån föreslås samordnas med kommunens Kontaktcenter

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 13:00 CET

På kommunstyrelsen 16 januari tas beslut om att säga upp avtalet med Växjö & Co som gäller turistbyrån. Förslaget till beslut innebär att turistbyrån återgår till kommunens egen regi senast 31 december 2020. Bakgrunden till den föreslagna förändringen är bland annat arbetet för en sammanhållen medborgar- och besöksservice hos kommunens Kontaktcenter.

Media no image

Pensionärsrådet föreslås flyttas till kommunstyrelsen

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 07:58 CET

Omsorgsförvaltningen och kommunchefen i Växjö kommun ska nu utreda om det kommunala pensionärsrådet, KPR, ska flyttas över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Syftet är att lyfta äldres frågor ytterligare.

Media no image

Växjö kommun uppvaktar Polisen på julafton

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2017 15:00 CET

På julaftons morgon bjuder Växjös borgmästare Bo Frank (M), ordföranden i byggnadsnämnden Nils Fransson (L) och kommunchef Monica Skagne, Polisen i Växjö på tårta för att tacka för året som gått.

Tre nyheter i projektet för nytt stads- och stationshus

Tre nyheter i projektet för nytt stads- och stationshus

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 08:10 CET

Växjö kommun planerar nu för nästa fas i projektet med nytt stads- och stationshus. Idag presenteras tre nyheter. En extern oberoende granskare tillsätts för stads- och stationshuset, kommunstyrelsens presidium bildar ny styrgrupp för stads- och stationshuset och hela stationsområdet, och det tillförs också ytterligare resurser till cityvärdarna under byggnationen.

Media no image

​Brev till Migrationsverket: Låt familjen Myronov stanna

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 07:45 CET

Växjö kommun tar nu strid för Kyrylo och Alona Myronov som utvisats till Ukraina. Kyrolo arbetar på IT-företaget IST och Alona på spelutvecklaren Play´n Go i Växjö. Trots det ska båda utvisats efter cirka sju år i Sverige. Nu skriver ledande politiker ett brev till Migrationsverket.

Media no image

​Stor satsning på skolor och förskolor i hela Växjö kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 12:05 CET

På kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, fanns idag tre skolor och förskolor på agendan. Det handlar om en om- och tillbyggnad av Lammhults skola och förskola, en ny förskola och skola i Dädesjö samt en ny förskola på Kampagården i Växjö.

Media no image

Rättelse: Förbättrad skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:14 CET

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränserna. För exempelvis elever i förskoleklass till årskurs 3 sänks gränsen från 3 km till 2 km. Dessutom har vi justerat tidsramarna, vilket innebär att väntetiden för skjuts hem inte ska bli längre än en timme, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

Media no image

Förbättrad skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:30 CET

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda ännu fler elever skolskjuts genom beslutet att sänka avståndsgränsen till 2 km. Dessutom har vi med en bättre samordning justerat tidsramarna, vilket innebär att inte någon ska behöva vänta längre än en timme på sin buss hem från skolan, berättar Pernilla Tornéus utbildningsnämndens ordförande.

​Klimatsmarta nyheter i kommunens kök

​Klimatsmarta nyheter i kommunens kök

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 07:30 CET

Växjö kommuns måltidsorganisation prövar nu i två projekt nya arbetssätt för att minska matsvinnet i samhället. Försöken görs på Kvarngården i Ingelstad och den nya Förskolan Saga på Söder. Syftet är att skapa ännu mer hållbara offentliga måltider. På Saga förskola innebär försöket bland annat att fullgoda livsmedel med kort bäst-före-datum köps in från Växjö kommuns grossist.

Fossilfritt Kronoberg

Fossilfritt Kronoberg

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:34 CET

Omställningen till ett fossilfritt samhälle pågår för fullt i Kronoberg, och målsättningen är fossilfrihet år 2030. Det är ett arbete som involverar hela samhället och som innebär utmaningar men också möjligheter.

Media no image

​Högt betyg för matdistributionen

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:27 CET

En enkät som skickats till de med matdistribution i Växjö kommun visar att mottagarna är nöjda med maten. 86 procent av de som svarat tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra och 88 procent tycker att variationen är mycket bra eller ganska bra.

Årets kulturnattsbild är här

Årets kulturnattsbild är här

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:30 CET

​Bilden till 2018 års kulturnattsaffisch är skapad av fotografen Anna Nordström och floristen och blomsterkonstnären Maria Bolander. Verket med titeln Samtid består av två delar – ett fotografi och en blomsterskulptur. Det är elfte gången som kulturskapare bjuds in att tolka kulturnatten.

Försäljning av kommunhuset i Växjö

Försäljning av kommunhuset i Växjö

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 13:05 CET

​Vöfab går nu ut med försäljning av fastigheten Ansgarius 15 i Växjö, det vill säga nuvarande kommunhus och Vöfabs kontor. I samband med att beslut togs i kommunfullmäktige att bygga nytt stads- och stationshus i Växjö beslutades också att nuvarande kommunhus ska säljas. Vöfab, tillsammans med Växjö kommun, har därför påbörjat arbetet med försäljningen.