Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Förskola och skola

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Kultur och konst

Miljö och hållbarhet

Omsorg

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Rekordmånga ansökningar till UngDrive - mer resurser tillförs

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:00 CET

UngDrive, där ungdomar sommarjobbar som entreprenörer, fortsätter vara en succé i Växjö kommun. Inför sommaren 2019 har det slagits ansökningsrekord och nu utökas antalet platser till UngDrive Kronoberg.

​Växjö kommun överklagar beslutet om att upphäva bygglov av Växjö station och kommunhus

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 15:15 CET

Idag meddelade länsstyrelsen i Kronoberg att de upphäver beslutet om bygglov för Växjö station och kommunhus. Växjö kommun kommer nu överklaga detta beslut. De synpunkter som överklagandet tar upp om utformningen och att det kommer bli betydande olägenheter är inte anledningen till att bygglovet upphävs. Det är istället synpunkterna om parkeringsfrågan, som anses inte vara löst, som är anledningen

Sveriges bästa löneutveckling för rektorer och förskolechefer i Växjö kommun och utbildningsförvaltningen – Sveriges skolledarförbund uppmärksammar med årets lönetårta

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 13:25 CET

Sveriges skolledarförbund gratulerar Växjö kommun och utbildningsförvaltningen för Sveriges bästa löneutveckling för förskolechefer och rektorer 2019. Det uppmärksammas med årets lönetårta som överlämnas till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Anders Elingfors. Lönetårtan överlämnas av Sveriges skolledares förbundsordförande Matz Nilsson.

Pressinbjudan: Araby Familjecenter firar 20 år

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 08:00 CET

För 20 år sedan startade Araby Familjecenter sin verksamhet. Det firar vi med Öppet hus den 14 mars och media hälsas välkomna.

​Växjö kommun gratulerar John Lundvik

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2019 23:54 CET

John Lundvik från Växjö tog för bara en liten stund sedan hem segern i Melodifestivalen 2019. John Lundvik är uppvuxen i Öjaby och det var här drömmen att bli en artist föddes.

Lena Gustavsson är Växjö kommunkoncerns nya HR-chef

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 12:00 CET

Lena Gustavsson, som arbetar som HR Manager på Abetong, blir ny HR-chef i Växjö kommunkoncern. Lena Gustavsson är förutom Abetong, även ansvarig för HR-frågorna på företagen Precon Polska och Contiga AB samt koordineringsansvarig för HR-frågor inom Heidelbergcement NE:s svenska bolag. Hon har tidigare arbetat som HR Manager på Inwido och som HR Business Partner på Volvo Construction Equipment.

Stadsbiblioteket stänger i sommar för omflyttning och renovering

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 16:30 CET

Under juli månad kommer Växjö stadsbibliotek att ha stängt för omflyttning och renovering. Arbetet görs för att skapa en mer inbjudande biblioteksmiljö med tydligare avdelningar. Extra satsning görs på barn, unga och IT.

​Reviderad fordonspolicy ska ge fossilbränslefri fordonspark

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 09:00 CET

Växjö kommun tar nu ytterligare kliv mot att göra kommunens bilpark fossilbränslefri till år 2020. Kommunfullmäktige antog förslaget till reviderad avropspolicy för fordon.

Jones Fur (MP) tar plats i ICLEI:s styrelse

Jones Fur (MP) tar plats i ICLEI:s styrelse

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 09:24 CET

Cheryl Jones Fur (MP) valdes idag till styrelseledamot i ICLEI Europa. ICLEI är en global organisation för städer och kommuner i världen som arbetar aktivt för hållbar utveckling. 1500 städer och kommuner i världen är medlemmar.

Goda betyg för bemötande och stöd i brukarundersökningar inom Arbete och välfärd

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 15:23 CET

Överlag hög grad av trivsel och trygghet och mycket bra bemötande från personal, som också bryr sig mycket om en. Men samtidigt finns det områden som i vissa verksamheter kan bli bättre. Så kan man sammanfatta resultatet från brukarundersökningar, som genomförts inom förvaltningen arbete och välfärds olika verksamheter i Växjö kommun.

Unikt samarbete mellan Kungsmadskolan, Volvo Car Sverige och Liljas Personbilar AB

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 09:00 CET

Kungsmadskolan har ingått ett unikt trepartsavtal med Volvo Car Sverige och Liljas Personbilar AB. Samarbetet ska bland annat säkra kvaliteten på fordon- och transportprogrammet, öka intresset och matcha branschens verklighet.

Kommunen vill fortsätta satsning på kostnadsfri simskola för sexåringar

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 16:38 CET

Den kostnadsfria simskolan för sexåringar i Växjö kommun blev en stor framgång förra året. Runt 800 barn deltog. Kultur- och fritidsnämnden planerar nu att finansiera en fortsättning för att fler barn ska bli trygga i vattnet.

Evelid blir omsorgens kompetenscentrum för vård och omsorg på tillfälliga placeringar

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 19:00 CET

Omsorgsnämnden beslutade idag om att förändringen på Evelid. Det innebär att alla tillfälliga platser inom omsorgsförvaltningen samlas på Evelid. Genom att få en stor samlad enhet för tillfälliga placeringar ges bättre förutsättningar för att ta tillvara samtliga kompetenser i verksamheten, öka kvalitet och trygghet samt utveckla vård och omsorg för omsorgstagare och patienter i Växjö kommun.

​Positivt resultat i Växjö kommuns preliminära bokslut

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 09:30 CET

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2018 visar ett positivt resultat på 108 miljoner kronor. Det är en förbättring med 101 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsen och nämnden för arbete och välfärd visar de största överskotten med 32 respektive 9 miljoner kronor.

Henrik Cajnerud ny kommunikationschef

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 11:01 CET

Nu är det klart att Henrik Cajnerud, idag marknadsområdeschef för Gota Media/Smålandsposten, blir ny kommunikationschef i Växjö kommun. Han påbörjar sin anställning under våren.

Växjö kommun yttrar sig om ny bergtäkt i Alvesta

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 16:35 CET

Ett företag har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd till bergtäktverksamhet på en fastighet i Alvesta kommun. Växjö kommun anser sig har blivit förbisedd som berörd part och kommer därför skriva ett yttrande.

Många nya platser inom yrkeshögskolan till Kronobergs län

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 15:08 CET

Igår presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2019. Av de ansökningar som Kronoberg lämnat in beviljades hela 80 procent. Det innebär många nya utbildningar inom bland annat systemutveckling och industriteknik.

Fler med utbildning ger fler jobb

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 11:30 CET

Internbudgeten för nämnden för arbete och välfärd 2019 handlar i första hand om att implementera och finjustera genomförda reformer samt sänka trösklarna in på arbets- och bostadsmarknaden för utsatta grupper. I internbudgeten prioriteras särskilt insatser för att unga som inte avslutat sin utbildning och nyanlända, inte minst kvinnor, ska rustas för arbete och kunna nå egen försörjning.

Växjö kommun och Polisen samarbetar för cyklisters säkerhet

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 13:32 CET

Växjö kommun gör i samarbete med Polisen en trafikinsats med fokus på cyklister. Det handlar om en vecka med start 30 januari där 13 frivilliga polisvolontärer ser över cyklisters trafiksäkerhet och påminner om trafikregler.

Omsorgsförvaltningen först med digital medarbetare

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 08:00 CET

Nu här hon här! Torsdagen 24 februari lanserades den digitala mjukvaruroboten Matilda. Hon kommer att minska den administrativa tiden i förvaltningen och ge bättre förutsättningar och mer tid i vardagen för både chefer och medarbetare!