Skip to main content

Taggar

Bygga och bo

Förskola och skola

Idrott och fritid

Jobb och näringsliv

Kultur och konst

Miljö och hållbarhet

Omsorg

Trafik

Trygghet och sociala frågor

Smålands frukt och grönt ska driva Evedals värdshus

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 13:51 CEST

Nu är det klart att Smålands frukt och grönt ska hyra och driva Evedals värdshus. Avtalet som gäller restaurang- och konferensverksamhet börjar gälla redan nu och sträcker sig över 5 år.

Växjö kommun får statsbidrag för att motverka segregation

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 13:29 CEST

​Växjö kommun har fått 1,9 miljoner i kronor i statsbidrag för arbetet med att motverka segregation. En del av pengarna ska användas till utvärdering av förtätningen av stadsdelen Araby i Växjö.

Uppdaterat: Roger Petersson ny förbundschef för Värends Räddningstjänst

Uppdaterat: Roger Petersson ny förbundschef för Värends Räddningstjänst

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2020 10:43 CEST

​Roger Petersson blir ny förbundschef tillika räddningschef på Värends Räddningstjänst. Roger, som för närvarande är avdelningschef på Värends Räddningstjänst, tillträder tjänsten som förbundschef den 1 oktober 2020.

Samarbete ska upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet med bidrag

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 12:00 CEST

Fler myndigheter kan nu samarbeta för att upptäcka, motverka och förebygga bidragsbrott. Nämnden för arbete och välfärd ska fördjupa samverkan med statliga myndigheter med stöd av lagändringar i bidragsbrottslagen samt i lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar.

Anna Rosander blir ny ekonomi- och finanschef

Anna Rosander blir ny ekonomi- och finanschef

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 08:03 CEST

​Nu är det klart att Anna Rosander blir ny ekonomi- och finanschef i Växjö kommun. Hon kommer närmast från Alvesta kommun där hon arbetar som ekonomichef. Dessförinnan har hon arbetat som ekonomichef på utbildningsförvaltningen på Växjö kommun samt inom IT och tillverkningsindustrin.

Fredrik Lindblad blir ny näringslivschef

Fredrik Lindblad blir ny näringslivschef

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 12:57 CEST

Nu är det klart att Fredrik Lindblad blir ny näringslivschef på Växjö kommun.

Avgiftsfri parkering på kommunala platser avslutas den 1 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 10:00 CEST

​Den avgiftsfria parkeringen på kommunala platser avslutas. Det innebär att från den 1 juli gäller samma parkeringsavgifter, tider och zoner som innan den tillfälliga avgiftsfria parkeringen infördes.

Kampradpengar ska göra seniorer mer delaktiga i den digitala gemenskapen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 08:05 CEST

Växjö kommun har beviljats 300 000 kronor från Familjen Kamprads Stiftelse till ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för att fler seniorer ska bli mer digitalt delaktiga.

Lärdomar för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 09:30 CEST

En genomgång av tio lärdomar för att förhindra smitta inom äldreomsorgen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att Växjö kommun har gjort ett bra arbete under den första tiden av coronapandemin.

Systematisk uppföljning ger kvalitetssäkrade boenden

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 08:13 CEST

Årliga uppföljningar av samtliga interna och externa aktörer som erbjuder vård, boende och behandling inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. På så sätt ska missförhållanden liknande de på boendet Rosenhill undvikas.

​Ja till lokal coronakommission

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 14:11 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, sa idag ja till förslaget att tillsätta en lokal coronakommission i Växjö kommun. En extern part ska utvärdera de insatser och beslut som tagits av Växjö kommun i samband med coronakrisen.

Ny park i Växjö för aktivitet och rekreation

Ny park i Växjö för aktivitet och rekreation

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2020 09:00 CEST

Torparängen, vid Teleborg i Växjö, har fått en ny park. I parken finns något för alla åldrar – en lekplats för de minsta, bollyta, klättervägg och basketplan för de unga och ett utegym för de vuxna. Parken är nu besiktigad och därmed är den öppen för besök.

Många och anpassade sommarlovsaktiviteter i år

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2020 15:28 CEST

​Många evenemang har ställts in under våren, men i sommar kan fritidsgårdar och andra mötesplatser i Växjö kommun trots allt erbjuda ett varierat program av sommarlovsaktiviteter för olika åldrar. Mycket hålls utomhus, i små grupper, och det blir samarbeten med lokala föreningar, men även professionella kulturutövare anlitas.

Beviljat projektstöd för insatser till medborgare som står långt från arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 08:30 CEST

​Samverkansprojektet Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK) har fått drygt 15,5 miljoner kr från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska leda till att fler kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Digitalt quiz gynnar lokala näringsidkare och målgruppen 70+

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 08:52 CEST

​Växjö kommun är en av tre kommuner som valts ut av Familjen Kamprads stiftelse för en extra satsning som ska sätta guldkant på äldres vardag och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Snart drar Växjö kommuns satsning igång.

Samlad missbruksvård ger flera positiva effekter

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 15:24 CEST

​Kampagården förbereds som ett samlat boende för Novus inom missbruksvården. Samtidigt gör Novus en ansökan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att bli hem för vård och boende (HVB). Höjd kvalitet och bättre resursutnyttjande förväntas.

Ulriksbergsrondellen görs säkrare för cyklister och fotgängare

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2020 09:03 CEST

​Från den 8 juni stängs Ulriksbergsrondellen av för en ombyggnad av gång- och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Ombyggnaden görs för att rondellen ska bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare.

Upp till 48 miljoner kronor i stöd för utveckling av stationsområdet

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 15:31 CEST

​Växjö stationsområde har förändrats mycket under de senaste åren och fler projekt kommer att genomföras för att få en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Nu är det klart att Växjö kommun får stadsmiljöstöd från Trafikverket för de kommande investeringarna. Bidraget kan bli upp till 48 miljoner kronor.