Skip to main content

230 bostäder föreslås på Sjöudden i Växjö

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 14:30 CEST

Ett nytt planprogram med 230 nya bostäder i området Sjöudden vid Helgasjöns sydöstra
strand är på förslag i kommunstyrelsen.

Arbetet med planprogrammet har pågått sedan juni 2012 med syfte att utveckla området till en integrerad del av Växjö stad. I planprogrammet föreslås att Sjöudden ska utvecklas till ett område med blandad stadsbebyggelse, som förutom bostäder kan innehålla exempelvis handel, service och kontor. I området planeras 230 bostäder, varav 1/3 småhus.

Utbyggnaden ska göras i en skala och karaktär som ger förutsättningar att bevara områdets värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

-Området har förutsättningar att bli ett attraktivt område och är en del i kommunens arbete med att skapa tusentals nya bostäder, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd.

Förslaget till planprogram för Sjöudden tas upp för beslut i kommunstyrelsen 3 juni.

För frågor och kommentarer

Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera