Skip to main content

Aktiebolag för att stärka arbetslinjen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 11:04 CEST

Nämnden för arbete och välfärd inrättar ett bolag med namnet VIA i VÄXJÖ AB. Nu förstärks arbetslinjen och omfattar ännu fler.

Aktiebolagets namn VIA i Växjö AB står för Vägen till Inkludering och Arbete. Oavsett konjunktur finns det människor som behöver tillgång till en ”parallell” arbetsmarknad som ett komplement till det som Arbetsförmedlingen kan rekrytera till.
- Detta är det enskilt viktigaste beslut som alliansen föreslagit i nämnden för att göra det möjligt för människor att etablera sig på en arbetsplats oavsett sin livssituation i övrigt. För att förtydliga och påminna om ledstjärnan i bolaget ska det även upprättas sociala bokslut, säger ordf. Willemo Carlsson (M).

Kommunens framgångar med att inrätta kommunala praktikplatser har lett till att fler och fler personer lämnar försörjningsstöd och nu istället har anställning med lön.

Ett kommunalt bolag med namnet VIA i Växjö AB kan bli ytterligare ett lyft och en exportsuccé till övriga kommuner i Sverige. Bolagets syfte kan bidra med fler pusselbitar för att bryta utanförskap och inkludera människor på vägen till ett reguljärt arbete. Förvaltningens uppdrag blir att förbereda en verksamhet som ger det stöd som alla har rätt att få för att ha ett jobb. I en nära dialog med företagsorganisationerna kan bolaget fyllas med tillverkning och försäljning av produkter och t ex legoarbeten. Även in- eller uthyrning av personal kan bli aktuellt.
- Jag är oerhört inspirerad av att få gå vidare med detta uppdrag, säger förvaltningschef Per Sandberg. Kommunjuristen har klarlagt en gränsdragning för att undvika snedvriden konkurrens på marknaden. Förvaltningen antar nämndens utmaning att skissa på det komplement till dagens arbetsmarknad som vissa människor behöver, avslutar han.

Målgrupperna är dels individer som saknar den ork och uthållighet som behövs för att hänga med i ett allt snabbare tempo. Andra behöver, av olika skäl, vara i ett skyddat sammanhang som kan få dem att våga vilja arbeta igen. Nya svenskar som saknar svenska yrkesdokument kan få möjlighet att visa det yrkeskunnande de har från sitt hemland och få ett underlag som gör att de kan söka arbete t ex på en industri.

Aktiebolagets bildande ska förberedas under 2011 och förväntas vara igång 2012.

För mer information kontakta:

Willemo Carlsson (M), ordf i Nämnden för arbete och välfärd, tel 0470-413 73

Per Sandberg, förvaltningschef, tel 0470-419 50

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera