Skip to main content

Bidragskostnader fortsätter minska i Växjö

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 09:00 CET

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter minska i Växjö, också om man tar hänsyn till befolkningsutvecklingen. Sedan 2012 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat varje år, sammanlagt med 22,5 miljoner kronor. Kostnaderna per växjöbo har minskat med 26 procent under samma tid.

- Växjös offensiva arbetslinje ger resultat. Att kostnaderna minskat med 26 procent är en exceptionell utveckling. Ingen jämförbar kommun kan uppvisa samma resultat. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro. Vi står fortsatt inför utmaningar och har därför presenterat Växjölöftet, för att ta nya steg mot full sysselsättning, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

I höstas lanserades Växjölöftet. Från och med årsskiftet gäller tuffare krav och tydligare fokus på egen försörjning i arbetet med biståndsmottagare. Kravet på deltagande i kompetenshöjande åtgärder för att få försörjningsstöd och skärpts och tiden kortats från fem till sju dagar. Samtidigt har samverkan med Arbetsförmedlingen förstärkts för att förbättra matchningen och fokus på stöd och nära kontakt med näringslivet ökat.

- Målet är full sysselsättning. Forskning* visar att tydliga krav på motprestation för bidrag förkortar tiden till egen försörjning. Samtidigt kräver en allt mer uppdelad arbetsmarknad att vi arbetar med matchning. Växjölöftet ska gjuta samman växjöbornas vilja att arbeta och bidra, med arbetsplatsers vilja att växa och ta ansvar, avslutar Oliver Rosengren.

*Exempel: Statens offentliga utredningar (SOU) 2015:44

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.