Skip to main content

Bra resultat i delårsrapporten för Växjö kommun

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 12:12 CEST

Det är positiva siffror i delårsrapporten efter de första åtta månaderna 2014 för Växjö kommun. Både omsorgsnämnden och gymnasienämnden prognostiserar större budgetöverskott.

I delårsbokslutet efter åtta månader redovisar Växjö kommun ett positivt resultat om 82 miljoner kronor. Prognosen för helåret tyder på ett resultat om 28 miljoner kronor. Det är 85 miljoner bättre än budget. Det positiva resultatet i prognosen beror främst på att skatteintäkter och utjämning är högre än budgeterat.

Jämfört med budgeten uppvisar nämnderna en negativ budgetavvikelse med 3,5 mkr på helårsbasis. Trots att avvikelsen är negativ är det en markant förbättring då förutsättningarna i budgeten var att nämnderna skulle disponera 46 mkr av eget kapital.

- Vi tycker att de positiva siffrorna är ett bra betyg på vårt arbete att eftersträva en god ekonomi. Men vi slår oss inte till ro, utan arbetar oavbrutet för en bra verksamhet och en ekonomi i balans, säger Per Schöldberg (C) kommunalråd.

Omsorgsnämndens prognos pekar på en positiv förändring mot budget med 25,4 miljoner kronor. Överskottet återfinns inom central förvaltning, omsorg funktionsnedsättning, äldreomsorg samt förvaltningsövergripande demografi. Överskottet innehåller inga engångsposter men visar en
stadig och återhållsam hållning i kostnaderna.

Gymnasienämndens prognos pekar på en positiv avvikelse mot budget på cirka 11 miljoner kronor. Detta beror framförallt på att fler elever väljer de kommunala gymnasieskolorna, både inom kommunen men också från andra kommuner.

Nämnden för Arbete och Välfärd förväntas ha ett underskott jämfört med budget motsvarande 15,2 miljoner kronor för 2014. Större del av underskottet har att göra med externa institutionsplaceringar. Det ekonomiska biståndet forsätter dock att utvecklas positivt. Arbetslösheten forsätter att minska enligt statistik från Arbetsförmedlingen vilket bidrar till att endast ett mindre underskott förväntas för det ekonomiska biståndet.

Kontakt och mer information:

Per Schöldberg (C) kommunalråd, telefon 0470-413 91, 0708-69 49 25

Johanna Svensson redovisningschef ekonomikontoret, telefon 0470-410 30

Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, telefon 0470-410 33, 0706-24 10 33

Ove Dahl, kommunchef, telefon 0470-413 81, 0705-733814

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy