Skip to main content

Engelskt skolsamarbete fortsätter

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 13:13 CEST

Samarbetet mellan Växjö kommun och Solihull fortsätter
I höst åker 64 pedagoger och rektorer till Solihull i England för utbildning och möten med sina kollegor. Resan fokuserar på användandet av ny teknik i klassrummen och tillvaratagande av mångfald i skolan.

Det är skol- och barnomsorgsförvaltningen som arbetar vidare för att förstärka partnerskapet mellan Växjö kommun och Solihull, en kommun utanför Birmingham i England. Partnerskapet bygger på att utveckla användandet av interaktiva tavlor i klassrummen, rektorernas arbete och närvaro i barngrupper och klassrum samt mångfald.
- Utbytet mellan Växjö kommuns 16 förskolor och skolor och Solihull sker med hjälp av interaktiva skrivtavlorna som används av Solihull och Växjö kommun i sin dagliga verksamhet, berättar verksamhetschef Mia Granqvist.

Den första kontakten togs via en extern konsult 2009. Detta ledde till att förvaltningschef Thomas Berglund tillsammans med Mia Granqvist besökte Solihull och etablerade partnerskapet med fokus på lärare och elever.
- Samarbetet förstärktes ytterligare när en niopersoners delegation från Solihull gjorde ett tredagarsbesök i Växjö under maj månad i år, berättar Thomas Berglund.

Idag träffar Thomas Berglund och Mia Granqvist de 64 pedagoger och rektorer som ska åka till Solihull senare i höst.
- Vi ser oerhört positivt på att det är så många av våra medarbetare som är intresserade av att jobba vidare med detta. Det kommer på sikt att stärka en redan bra skola, menar Thomas Berglund.

För mer information kontakta:
Thomas Berglund, förvaltningschef, 0470-416 01, 0702-41 16 01
Mia Granqvist, verksamhetschef, 0470-416 37, 0703-71 36 03
Medina Alija, informatör, 0470-41619, 0709-83 44 38

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.