Skip to main content

Färre i utanförskap och budget i balans

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 15:45 CET

Nämnden för arbete och välfärd har idag presenterat sin årsrapport för 2015. Nämnden har en budget i balans för första gången under jämförbar tid. Antalet bidragshushåll minskar och kostnaderna för ekonomiskt bistånd per växjöbo fortsätter sjunka; nu har kostnaderna minskat med 22,5 miljoner kronor eller 26 procent per växjöbo sedan 2012. Trots en utmanande situation med flyktingmottagandet har verksamheten ställt om väl till ett större åtagande.

- Ordnad ekonomi ger långsiktiga förutsättningar för att minska utanförskap och stötta utsatta växjöbor. Budget i balans och fler i arbete är grunden för att klara vårt åtagande. Bidragskostnaderna minskar, antalet hushåll med bidrag minskar och nämnden når en budget i balans för första gången under jämförbar tid, samtidigt som vi haft ett växande flyktingmottagande. En offensiv arbetslinje med tydliga krav möjliggör etablering och integration, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd klarar budget för första gången under jämförbar tid. Intäkter för flyktingmottagandet och större ambitioner för arbetsmarknadsarbetet har bidragit till det positiva budgetläget. Behovet av att genomföra de planerade omställningsåtgärderna är fortsatt stort. Förändringar i lagstiftningen beträffande flyktingmottagande skapar osäkerhet i planeringen av verksamheten. Försiktighetsprincip gäller för kostnader relaterade till mottagande.

I budgeten för 2016 tar nämnden ytterligare steg mot kostnadskontroll och budgetdisciplin. Utfallet för avdelningarna och avvikelser på enhetsnivå kommer följas upp månadsvis. Beläggningsgraden på boenden ska öka och kostnadskontrollen för institutionsvården förstärkas med en rapport på varje arbetsutskott och nämnd från individutskottet.

- Vårt omställningsarbete behöver fortsätta. Många personer med lång väg till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning förväntas öka ansträngningen på transfereringssystemen under överskådlig tid. Vi behöver säkra robust finansiering för trygghet för utsatta växjöbor. Ordnad ekonomi och fler i arbete är förutsättningen för det, avslutar Oliver Rosengren.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy