Skip to main content

Hemtjänsten får toppbetyg i ny brukarundersökning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:03 CET

9 av 10 är nöjda med den hjälp de får av hemtjänsten. Även äldreboende visar ett bra resultat. Det framgår i en brukarundersökning som Socialstyrelsen har gjort. Mest nöjd är man inom områdena bemötande och trygghet.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning i hela landet för att mäta hur verksamheten inom äldreomsorgen fungerar. För Växjös del visar årets undersökning ett förbättrat resultat inom både äldreboende och hemtjänst.  Inom hemtjänsten finns det enheter som har 100 procent nöjda omsorgstagare och inom äldreboende har flera enheter fått kraftigt förbättrat betyg. Resultatet i Växjö är bättre än medel i riket både inom hemtjänsten och inom äldreboende.

I hemtjänsten är det sammantagna betyget högt. 90 % av omsorgstagarna uppger att de är nöjda med helheten. Bäst resultat visar områden som personalens bemötande, att man känner sig trygg hemma med hemtjänstens hjälp och att hemtjänsten tar hänsyn till önskemål och åsikter.

Det finns förbättringar att göra när det gäller omsorgstagarnas kunskap om vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål.  Undersökningen visar också att omsorgstagarna efterfrågar bättre möjligheter att kunna påverka tiden när hemtjänsten kommer och att personalen informerar om tillfälliga förändringar.

Även inom äldreboende är betyget högt. 84 % av omsorgstagarna är nöjda med helheten. Det finns goda resultat inom områden som personalens bemötande, att man känner sig trygg på sitt äldreboende och att samarbetet fungerar mellan närstående och personalen. Resultatet är något lägre när det gäller utbudet av aktiviteter, att personalen informerar om tillfälliga förändringar i hjälpen och att omsorgstagaren vet vart han eller hon ska vända sig med synpunkter och klagomål.

- Det är viktigt och glädjande att grundpelarna för omsorgen fungerar väl. Bra bemötande och trygghet är A och O. Då når personalen fram till omsorgstagarna. God kompetens hos personalen och ett aktivt arbete med värderingar på arbetsplatsen ger bra resultat, säger Catharina Winberg, ordförande i omsorgsnämnden, och forsätter.

- Vi behöver dock bli bättre på att informera om möjligheten att komma med synpunkter som ger oss viktig information i förbättringsarbetet. Vi måste också hitta bättre rutiner för att berätta när vi måste göra tillfälliga förändringar i hjälpen.

För vidare information kontakta:
Omsorgsnämndens ordförande Catharina Winberg, telefon 0470-413 86
Förvaltningschef Ann-Christin Norlander, telefon 0470-430 01


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy