Skip to main content

Hovslund blir framtidens boende för äldre

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:00 CET

Hovslund, Växjö kommuns största äldreboende, ska utvecklas till ett äldrecenter för Växjös äldre befolkning.
- Vi vill behålla Hovslund och utveckla området till ett modernt seniorboende, säger Catharina Winberg (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Det särskilda boendet Hovslund är kommunens största äldreboende. Enligt budget och verksamhetsplan för Växjö kommun 2015-2016 ska det utvecklas till ett modernt seniorboende, eventuellt med kommunal verksamhet.
- Det har ett bra geografiskt läge med närhet till annan service. Det finns också planer på att bygga fler våningar. Omsorgsnämnden har påbörjat diskussioner kring detta arbete men jag bedömer att det behövs ett helhetsgrepp kring både fastigheter, och omvärldsaspekter för att skapa en optimal lösning för framtidens boende för äldre i hela Växjö kommun och en bra och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare, berättar Catharina Winberg (M).

I en skrivelse till kommunstyrelsen, som Alliansen står bakom, föreslås att det tillsätts en utvecklingsgrupp att arbeta för framtidens boende för äldre i Växjö kommun, att gruppen tar fram en långsiktig plan för Hovslund som särskilt boende och seniorboende och att kommunen därmed behåller Hovslund i kommunal ägo.
- För oss är trygghet, kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen en av de viktigaste frågorna. På ett par generationer har medellivslängden ökat kraftigt, hand i hand med ett förbättrat hälsoläge. Detta är en glädjande utveckling, inte minst för den enskilde. Men det ställer oss inför en rad nya utmaningar då också en åldrande befolkning med fler äldre har funktionsnedsättningar och fler överlever med olika skador och sjukdomar, menar Catharina Winberg (M).

Och kommunalråd Per Schöldberg (C) är positiv till förslagen. Han säger att en satsning på ett modernt seniorboende måste ta avstamp i att vi får nya målgrupper av äldre och att de äldre i större utsträckning själva hittar lösningar på sin bostadssituation.
- Vi ser i Sverige idag flera privata initiativ till bostadsrättsföreningar där äldre som har amorterat av sina lån på sina nuvarande bostäder och som vill ta ansvar för sin egen ålderdom går samman och bygger gemensamt boende. Det ställer krav på en politik som ser till individen och självbestämmandet. Vi ska möta detta både med kommunal verksamhet och privat, säger Per Schöldberg (C).

För mer information kontakta:
Per Schöldberg (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25
Catharina Winberg (M), ordförande omsorgsnämnden, tel. 0470-413 86, 0766-216588

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera