Skip to main content

Kalvsvik Direkt

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:11 CEST

Media hälsas välkomna att närvara vid informationsmötet Kalvsvik Direkt.

Tid: Tisdagen den 9 september kl 18.30

Plats: Kalvsviks bygdegård

Bland annat kommer följande frågor upp:

- Miljöarbetet i Växjö kommun

- Övergången från Kalvsviks dagis, till annan skola än Vederslöv skola

(hänvisningsskola) bör kunna göras valfritt med behållen rätt till skolskjuts

Enligt gällande avståndsregler.

- Servicen i byn, särskilt framtiden för bensinmacken och konsekvenser av en nedläggning
Svensk kassaservice.

- Byanät fiber är på gång i Kalvsvik. Aktuellt ekonomiskt läge för bredbandsutbyggnad.

- Bokbuss, en service som önskas få åter.

- Turismsatsningar, såsom hjälp med inköp av mark för camping och samarbete med turistbyrån.

- Iordningsställande av "lekbadplats" för dagisbarn och skolbarn vid utedagiset.

- Vägar och allmänna kommunikationer

Bland annat medverkar följande politiker och tjänstemän.

Kommunalråden Lotta Svanberg (s) och Gunnar Elm (c )

Lena Wibroe (m) ordf kulturnämnden

Ulf Hedin (m) ordf tekniska nämnden

Nils Fransson (fp) ordf byggnadsnämnden

Patric Svensson (fp) ordf skol-och barnomsorgsnämnden

Bertil Olsson (kd) ordf omsorgsnämnden

Jenny Löwerot (c ) ordf gymnasienämnden

Clas Carlsson, planeringschef Länstrafiken Kronoberg

Ove Dahl kommunchef

 

Frågor besvaras av Hans Ohlsson, tel 0470-411 76, hans.ohlsson@kommun.vaxjo.se

Välkomna!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy