Skip to main content

Kraftigt höjd peng för vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

Peng-nivåerna för vuxenutbildningen i Växjö höjs med 30–50 procent vid årsskiftet 2018–2019. Det har nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott, Växjö kommun beslutat.

-Vi har genomfört en genomgripande reform av vuxenutbildningen, där fokus sätts på kunskapsresultat och jobb. I vår iver att hushålla med skattebetalarnas pengar var vi för småländska när vi först satte peng-nivåerna. Det åtgärdar vi nu. Löftet om mer kunskap för varje skattekrona gäller och uppfylls av att ersättningen betalas ut för resultat. Det ger anordnarna drivkraft att sätta in rätt och tillräckliga resurser för att alla studerande ska klara utbildningen, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Förändringarna grundar sig i jämförelser med liknande kommuner, dialog med utbildningsanordnarna och förvaltningens utredning. Vuxenutbildningen har prioriterats i internbudgeten för 2018 och det finns därför ekonomiskt utrymme redan i befintlig ram för den höjning som nu presenteras.

Om Vuxenutbildningen i Växjö

Vuxenutbildningen i Växjö är en auktorisationsmodell med resultatbaserad peng. Det innebär att utbildningsanordnare som når upp till högst ställda kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning och får betalt när de studerande tillgodogör sig utbildningen. För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning utgår ersättningen per poäng och för Svenska för invandrare (SFI) utgår ersättning för progression. Oavsett studietid får anordnarna samma ersättning för en studerande som är godkänd, eftersom ersättningen utgår för resultat och inte tid. Utbildningsanordnare som kombinerar yrkesutbildning med SFI får en yrkesbonus (+25 procent på SFI-pengen) och de som matchar ut studerande till arbete efter avslutad yrkesutbildning får en matchningsbonus.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, mobil 0723-00 55 77
Ulrika Boström, avdelningschef, arbete och lärande, mobil 0709-91 23 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy